Jobmonitor. Search results for Radovljica

5 Jobs found

Used filters:
 • Radovljicax
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI, UREJANJE IN VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, IZVAJANJE...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI, UREJANJE IN VZDREVANJE HIGIENE BI...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZIRANJE, NARTOVANJE, ZAHTEVNEJŠE ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠEGA DELA V RAUNOVODSTVU, SPREMLJANJE VIROV FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELOVANJE KALKULACIJ, POROIL, PERIODINIH IN ZAKLJUNIH RAUNOV, KNJIENJE TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE POSLOVODSTVU, KONTROLA RAUNOV PRED IZPLAILOM, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Priakujemo magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ekonomska ali finanno-raunovodska smer, tekoe znanje slovenskega jezika, znanje 1 svetovnega jezika, najzahtevnejšo uporabo raunalniških orodij, poznavanje programa Vasco, odgovornost, dinaminost, ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  RAUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV STROKOVNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE NARTOV IN POROIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, NARTOVANJE DELA, ORGANIZIRANJE, UREJANJE IN VODENJE KNJIICE, RAUNALNICE..., SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU, SPREMLJANJE MONOSTI VKLJUEVANJA V EVROPSKE PROJEKTE IZOBRAEVANJA, IZMENJAVE STROKOVNEGA ZNANJA TER MEDNARODNE IZMENJAVE UENCEV IN UITELJEV TER VODENJE IN KOORDINIRANJE PROJEKTOV, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA TER DRUGO RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO N...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VZDREVALEC PERILA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve odsotnega delavca., polni delovni as, 40, DOSTAVLJANJE UMAZANEGA PERILA IZ ZBIRNIH PROSTOROV PO ODDELKIH DO PRALNICE, SORTIRANJE, IZPIRANJE, RAZKUEVANJE UMAZANEGA TEKSTILA, UPOŠTEVANJE PREDPISOV HIGIENE PERILA (ROKOVANJE S ISTIM IN NEISTIM PERILOM), PRIPOMOKOV IN OSEBNE HIGIENE, STROJNO ALI RONO PRANJE OSEBNEGA PERILA IN OBLAIL UPORABNIKOV TER DOMSKEGA PERILA IN OBLAIL, PRIPRAVLJANJE PERILA ZA RONO IN STROJNO LIKANJE, LIKANJE TER ENOSTAVNO ŠIVANJE, KRPANJE IN POPRAVILA OBLAIL, ROBLJENJE POSTELJNEGA PERILA, IZDAJANJE OPRANEGA PERILA V PRALNICI IN DNEVNA DOSTAVA OPRANEGA PERILA PO ODDELKIH, SKRB ZA ISTOO IN UREJENOST PRALNICE TER VOZIKOV, VODENJE IN VARSTVO UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z V...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Radovljica Edit filters