Jobmonitor. Search results for Postojna

3 Jobs found

Used filters:
 • Postojnax
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, TRŽAŠKA CESTA 36, 6230 POSTOJNA in Postojna
  17.02.2019 Updated on: 20.02.2019

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE OBROKOV V DIJAŠKEM DOMU IN YH SGLŠ POSTOJNA., Nastop dela takoj, pisni prošnji priloiti fotokopije dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter potrdilo o nekaznovanosti (za VIZ), pogoj je tudi veselje do dela v kuhinji, z gosti in dijaki ter stanovalci dijaškega doma., dvoizmensko...

 • Company OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4 , 6230 POSTOJNA in Postojna
  15.02.2019 Updated on: 20.02.2019

  DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA IZOBRAEVANJE ODRASLIH, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE JAVNEGA ZAVODA., Javni razpis, v katerem so opredeljeni pogoji za zasedbo delovnega mesta, nain prijave z dokazili in nain imenovanja je podrobneje opredeljen v javnem razpisu, ki je objavljen 14.2.2019 na spletni strani Obine Postojna in Zavoda Znanje Postojna /, ...

 • Company OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4 , 6230 POSTOJNA in Postojna
  05.02.2019 Updated on: 13.02.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV MRLIŠKE VEICE POSTOJNA,  IŠENJE OKOLICE MRLIŠKIH VEIC V POSTOJNI, VELIKEM OTOKU, FARI, BELSKEM, ŠTIVANU,  IŠENJE POTI IN RONO ODMETAVANJE SNEGA NA POKOPALIŠIH V UPRAVLJANJU OBINE,  KOŠNJA TRAVE Z MOTORNO KOSILNICO IN  RONO GRABLJENJE ZELENIC NA SEDMIH POKOPALIŠIH V  UPRAVLJANJU OBINE,  RONO ODMETAVANJE SNEGA IN DELO S SNENO FREZO,  DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH PRIMERLJIVE STOPNJE ZAHTEVNOSTI. , Javni razpis z navedbo pogojev in nainom prijave je objavljen na ., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Postojna Edit filters