Jobmonitor. Search results for Postojna

2 Jobs found

Used filters:
 • Postojnax
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnost in Postojna
  17.10.2018

  ORGANIZATOR IZOBRAEVANJA ODRASLIH V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as oz. 31.3.2019, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA IN IZVEDBA IZOBRAEVALNEGA PROGRAMA (KALKULACIJE, URNIKI, RAZPOREDI, PREDAVANJ, OBVEŠANJE KANDIDATOV), UGOTAVLJANJE IN RAZISKOVANJE IZOBRAEVALNIH POTREB, PRIPRAVA NOVIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV, PRILAGODITEV OBSTOJEIH PROGRAMOV SPECIFINIM CILJNIM POPULACIJAM, SVETOVALNO DELO Z UDELEENCI IZOBRAEVANJA (PRED, MED IN PO ZAKLJUKU IZOBRAEVANJA) IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH IZOBRAEVALNIH NARTOV, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE, MEDIJSKA PROMOCIJA POSAMEZNEGA IZOBRAEVALNEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO DOLOBAH SPLOŠNIH AKTOV ZAVODA IN PO NAVODILIH IN ZADOLITVAH DIREKTORJA ZAVODA IN VODJE ORGANIZACIJSKE ENOTE. , Zaelene izkušnje pri delu na p...

 • Company ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN, Goriška cesta 27 , 5271 VIPAVA in Postojna
  28.09.2018 Updated on: 06.10.2018

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMOI DRUINI NA DOMU. POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROJU OBINE POSTOJNA., VESELJE DO DELA S STAREJŠIMI, PRIDNOST, POŠTENOST, IZNAJDLJIVOST, PRILAGODLJIVOST. ZAELJEN NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC (NI POGOJ). MONOST DOLGORONEGA SODELOVANJA, LASTEN PREVOZ,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Postojna Edit filters