Jobmonitor. Search results for Postojna

5 Jobs found

Used filters:
 • Postojnax
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Postojna
  10.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 31.12.2019, polni delovni as, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMO POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN PRI SPREMSTVIH (NAKUPOVANJE, SPREHODI, TEAJI, IZLETI IN PO DOGOVORU NA POTOVANJIH). , Išemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi vestno, potrpeljivo in z veseljem opravljale delo osebnih asistentov ali osebnih asistentk. V kratek ivljenjepis navesti št. objave na katero se prijavljate. , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA, TRŽAŠKA CESTA 36, 6230 POSTOJNA in Postojna
  06.07.2019 Updated on: 13.07.2019

  UITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE MLADINE IN ODRASLIH TER DRUGO PEDAGOŠKO DELO PO OPISU DEL IN NALOG IZ SISTEMIZACIJE SGLŠ POSTOJNA, Pisni prošnji priloiti dokazila o izobrazbi, delovnih izkušnjah, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu VIZ, potrdilo o nekaznovanosti potrebno je veselje dodela v šolstvu z mladino in odraslimi zaetek dela 1. 9. 2019, ...

 • Company OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4 , 6230 POSTOJNA in Postojna
  28.06.2019 Updated on: 07.07.2019

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NALOG NA PODROJU KADROVSKIH ZADEV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH NALOG V ZVEZI Z DELOM OBINSKEGA SVETA,  SKRB ZA IZVAJANJE ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAAJA, ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV TER PRIPRAVA POTREBNIH AKTOV NA TEM PODROJU, POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAAJA PO POOBLASTILU, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH NALOG V ZVEZ...

 • Company ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnost in Postojna
  28.06.2019 Updated on: 07.07.2019

  RAUNOVODJA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KNJIENJE POSLOVNIH DOGODKOV V GLAVNI KNJIGI IN V POMONIH KNJIGAH, PRIPRAVA IOP IN USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, VODENJE FINANNE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z INVESTICIJSKO DEJAVNOSTJO ZAVODA, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, IZDELAVA POTREBNIH NAVODIL IN PRIPRAVA PODLAG INVENTURNE KOMISIJE, FAKTURIRANJE STORITEV NA PODLAGI USTREZNE DOKUMENTACIJE, VODENJE PLAILNEGA PROMETA, OBRAUN OSEBNIH PREJEMKOV Z IZDELAVO POROIL ZA FURS IN ZPIZ, PRIPRAVA POROIL, FINANNIH PLANOV, PERIODINIH IN ZAKLJUNIH RAUNOV, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO DOLOBAH SPLOŠNIH AKVOT ZAVODA IN PO NAVODILIH IN ZADOLITVAH DIREKTORICE ZAVODA., Obvezno poznavanje programa SAOP iCenter, poznavanje zakonov in predpisov s podroja dela. Celoten razpis je obja...

 • Company OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4 , 6230 POSTOJNA in Postojna
  22.06.2019 Updated on: 07.07.2019

  STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,  VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,  VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, PRIPRAVA PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROJA PROSTORA S POUDARKOM NA PROSTORSKIH AKTIH, OPRAVLJANJE NALOG S PODROJA PROSTORSKEGA PLANIRANJA TER URBANISTINEGA IN KRAJINSKEGA NARTOVANJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH PRIMERLJIVE STOPNJE ZAHTEVNOSTI. , Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Obine Postojna , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Postojna Edit filters