Jobmonitor. Search results for Postojna

3 Jobs found

Used filters:
 • Postojnax
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4 , 6230 POSTOJNA in Postojna
  28.11.2018 Updated on: 06.12.2018

  STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROJU,  SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJU POTREBNIH EVIDENC,  IZVAJANJE TAJNIŠKIH NALOG ZA UPANA, PODUPANE IN POSVETOVALNA TELESA UPANA (ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV IN SESTANKOV, PRIPRAVA SKLEPOV UPANA, VODENJE EVIDENCE PREJETE IN ODPOSLANE UPANOVE POŠTE),  VODENJE TAJNIŠTVA OBINSKE UPRAVE,  IZVAJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH TAJNIŠKIH OPRAVIL,  PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE SESTANKOV,  ADMINISTRATIVNA DELA ZA KOLEGIJE UPANA, OBINSKE UPRAVE IN DIREKTORICE OBINSKE UPRAVE,  SKRB ZA PROTOKOLARNE ZADEVE (OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN ORGANIZACIJSKO-TEHNINIH OPRAVIL ...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJA in Postojna
  23.11.2018 Updated on: 01.12.2018

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG ZA PRORAUNSKE UPORABNIKE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA VODENJA RAUNOV, DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL, ZAGOTAVLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV PRORAUNSKIM UPORABNIKOM IN ZAKLADNIKU V  ZVEZI Z ENOTNIM ZAKLADNIŠKIM RAUNOM, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE PRORAUNSKIM UPORABNIKOM, KOMUNICIRANJE S PRORAUNSKIMI UPORABNIKI IN URADOM, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, PROUEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO VODENJE EVIDENC TER KONTROLIRANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNIH ANALIZ, ...

 • Company ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN, Goriška cesta 27 , 5271 VIPAVA in Postojna
  22.11.2018 Updated on: 29.11.2018

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMOI DRUINI NA DOMU. POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROJU OBINE POSTOJNA., VESELJE DO DELA S STAREJŠIMI, PRIDNOST, POŠTENOST, IZNAJDLJIVOST, PRILAGODLJIVOST. ZAELJEN NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC (NI POGOJ). MONOST DOLGORONEGA SODELOVANJA, LASTEN PREVOZ, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Postojna Edit filters