Jobmonitor. Search results for Postojna

7 Jobs found

Used filters:
 • Postojnax
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ''VEZI'', Štorje 26 , 6210 SEŽANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE PODROJA DELA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SKUPNOSTI, USTVARJALNO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, DELOVANJE V SMERI SAMORAZVOJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE NOVIH IZZIVOV., DELO BO POTEKALO PRETENO V STANOVANJSKI SKUPNOSTI SS POSTOJNA IN SS ILIRSKA BISTRICA., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO KUHARJU PRI PRIPRAVI OBROKOV IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO KUHARSKI POMONIK II., Kandidati naj popolne vloge z ivljenjepisom pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Antona Globonika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna z dokazili: Overovljeno sprievalo o zakljueni osnovni šoli, 2 potrdili o nekaznovanosti (Okrajno sodiše in Ministrstvo za pravosodje) Prietek del in nalog 1. 9. 2020. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  KUHAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA KOSIL, DIETNIH OBROKOV IN POMO GLAVNEMU KUHARJU IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA KUHAR IV OŠ ANTONA GLOBONIKA POSTOJNA., Kandidati naj popolne vloge z ivljenjepisom pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Antona Globonika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna z dokazili: Overovljeno sprievalo o zakljueni srednji šoli in zakljunim izpitom, 2 potrdili o nekaznovanosti (Okrajno sodiše in Ministrstvo za pravosodje) ter druge reference, ki izkazujejo znanja s podroja priprave obrokov, dietnih obrokov, pomo vodji kuhinje. Prietek del in nalog 17. 8. 2020. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE KUHINJE V OŠ ANTONA GLOBONIKA POSTOJNA IN DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA KUHAR V., Kandidati naj popolne vloge z ivljenjepisom pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Antona Globonika, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna z dokazili: Overovljeno sprievalo o zakljueni srednji šoli in zakljunim izpitom, 2 potrdili o nekaznovanosti (Okrajno sodiše in Ministrstvo za pravosodje) ter druge refernce, ki izkazujejo znanja s podroja vodenja kuhinje. Prietek del in nalog 17. 8. 2020. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 13, PRIPRAVA JEDILNIKOV ZA ŠOLSKE OBROKE, PRIPRAVA RAZPISOV JAVNIH NAROIL ZA POTREBE ŠOLSKE KUHINJE, KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, KUHARSKIH OSEBJEM IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA., Kandidati naj popolne vloge z ivljenjepisom pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Antona Globonika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna z dokazili: Overovljeno diplomo o zakljuenem univerzitetnem študijskem programu ivilske tehnologije ali pogoje za uitelja gospodinjstva v izobraevalnem programu OŠ, potrdilo o strokovnem izpitu, 2 potrdili o nekaznovanosti (Okrajno sodiše in Ministrstvo za pravosodje) ter druge reference, ki izkazujejo znanja s podroja organizacije šolske prehrane v javnih zavodih.Prie...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 20, POMO KUHARJU PRI PRIPRAVI OBROKOV IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA KUHARSKI POMONIK II., Kandidati naj popolne vloge z ivljenjepisom pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Antona Globonika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna z dokazili: Overovljeno sprievalo o zakljueni osnovni šoli, 2 potrdili o nekaznovanosti (Okrajno sodiše in Ministrstvo za pravosodje) Prietek del in nalog 1. 9. 2020. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA, Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2021., polni delovni as, 40, POMO KUHARJU PRI PRIPRAVI OBROKOV IN DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST OŠ ANTONA GLOBONIKA POSTOJNA., Kandidati naj popolne vloge z ivljenjepisom pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Antona Globonika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna z dokazili: Overovljeno sprievalo o zakljueni osnovni šoli, 2 potrdili o nekaznovanosti (Okrajno sodiše in Ministrstvo za pravosodje) Prietek del in nalog 1. 9. 2020. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Postojna Edit filters