Jobmonitor. Search results for Maribor

13 Jobs found

Used filters:
 • Mariborx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKREDITIRANIH MERITEV IN PRESKUSOV OD PRIPRAVE DO POSTOPKOV NA APARATURAH DO IZRAUNOV REZULTATOV – ZAHTEVNEJŠA DELA, PRIPRAVA OPREME, PRIBORA, MATERIALOV IN PROSTOROV V POVEZAVI Z DELOM, ANALITIKA RAZLINIH VZORCEV, VZORENJE IN MERITVE NA TERENU, SODELOVANJE PRI VZDREVANJU, AURIRANJU IN PROGRAMIRANI OBDELAVI PODATKOV (RAUNALNIŠKO PODPRTI SISTEMI), SKRBNIŠTVO NAD  SPLOŠNO IN MERILNO OPREMO (APARATURE), NEPOSREDNO POVEZANIMI S STROKOVNIM DELOM, VZDREVANJE TER KONTROLA REDA IN HIGIENE V DELOVNEM PROSTORU, RAVNANJE PO VELJAVNIH DOKUMENTIH SISTEMA KAKOVOSTI, V POVEZAVI Z NALOGAMI IZ TEGA OPISA DELOVNEGA MESTA  IN V SKLADU  S POSEBNIMI POOBLASTILI V SKLOPU VODENJA KAKOVOSTI, IZV...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, –IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL,–IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,–VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,–SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL,–SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,–IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., -smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV - 3 leta delovnih izkušenj za izvajanje javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev   – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.   ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: - dodatna znan...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE IN IZROANJE BLAGA, UPRAVLJANJE Z OGREVANIM VILIARJEM, SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠNE EVIDENCE, UPRAVLJANJE S SKENERJEM IN KOMISIONIRANJE, SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI SKLADIŠNIH KAPACITET, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., PRIAKUJEMO: IZPIT ZA VILIARJA (PREDNOST), IZKUŠNJE Z UPRAVLJANJEM VILIARJA, ODGOVOREN ODNOS DO DELA, SAMOSTOJNOST PRI DELU, NATANNOST IN VESTNOST. NUDIMO: DVOIZMENSKI DELOVNI AS OD PONEDELJKA DO PETKA, DELA PROSTI VIKENDI IN PRAZNIKI, MONOST DODATNIH IZPLAIL NA PODLAGI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, UREJENO DELOVNO OKOLJE. Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. številka, email) in ivljenjepis. Za dodatne informacije smo vam na voljo...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  LIAR, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH LIARSKIH DEL, IŠENJE, RAZMAŠEVANJE IN PRIPRAVA POVRŠINE PRED BARVANJEM, TEMELJNO IN KONNO BARVANJE Z LAKI NA NIVOJU KMETIJSKE PROIZVODNJE, PRIPRAVA IN MEŠANJE BARV V MEŠALNI BATERIJI, SPREJEM IN PREGLED DELOVNE DOKUMENTACIJE. PRIAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAZBO TEHNINE SMERI, PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, RONE SPRETNOSTI, SPOSOBNOST DELA V TIMU. NUDIMO: SPODBUDNO DELOVNO OKOLJE, DODATNA IZPLAILA NA PODLAGI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, DELO V OKOLJU, KJER JE SKRB ZA ZDRAVJE POMEMBNA , Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. številka, email) in ivljenjepis. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 02 23 48 260 ali 040 675 880. Trenkwalder kadrovske storitv...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ELEKTRIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK NA ELEKTRO KRMILJIH IN SISTEMIH, ELEKTRO POPRAVILA NA STROJIH IN OPREMI, PRIKLOP IN ODKLOP STROJEV TER NAPRAV IZ ELEKTRO OMREIJ, PREVENTIVNO VZDREVANJE STROJEV IN ELEKTRO KOMPONENT, SKRBI ZA ZALOGO MATERIALA, IZVAJANJE POPRAVIL PO PREDPISU VIZ, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA. PRIAKUJEMO: PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, ZAKLJUENO IZOBRAZBO VSAJ V. STOPNJO IZOBRAZBE ELEKTROTEHNINE SMERI, IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH. NUDIMO: RAZNOLIKO IN RAZGIBANO DELO, ORGANIZIRAN PREVOZ NA DELO IZ MARIBORA, ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS S 6 MESENIM POSKUSNIM DELOM, MONOST NAPREDOVANJA, ORGANIZIRANO TOPLO MALICO V PODJETJU, USTREZNO UVAJANJE V DELO, PRILONOST, DA SE PRIDRUITE KOLEKTIVU, KI ...

 • Company PRAESTO, trgovina in storitve, d.o.o., Tržaška cesta 39 , 2000 MARIBOR in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DNEVNI PREVOZ BLAGA MED SKLADIŠEM MARIBOR - ZAGREB. GRE ZA POPOLDANSKO OZ. VEERNO DELO, SAJ JE NAKLAD KONAN 17.00 IN RAZKLAD ISTI DAN V ZAGREBU IN NATO POVRATEK V MARIBOR., , popoldan...

 • Company PROMETNA ŠOLA MARIBOR, PRERADOVIČEVA ULICA 33 , 2000 MARIBOR in Maribor
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE NA MOTORNIH VOZILIH, VODENJE DNEVNE DOKUMENTACIJE O POUEVANJU KANDIDATOV, IZVAJANJE PREVERJANJA ZNANJA IZ PRAKTINE VONJE, SKRB ZA MOTORNO VOZILO., Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje za uitelja vonje kategorije B. Poslati je potrebno prošnjo z ivljenjepisom in dokazili na naslov Prometna šola Maribor, Preradovieva ul. 33, 2000 Maribor ali po elektronski pošti ., ...

 • Company OREŠNIK RAJKO S.P. - ROFRAM KONSTRUIRANJE IN PROIZVODNJA KOVINSKIH PREDMETOV, PROIZVODNO SVETOVANJE in Maribor
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KONTROLORJI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KONTROLA KVALITETE V PROIZVODNJI, MERITVE, SPREMLJAVA PROIZVODNEGA PROCESA,KONTROLA IZDELKOV, ITD., Delo se opravlja v PE Maribor, Avtomobilska ulica 10, 2000 MARIBOR., dopoldan...

 • Company PROMETNA ŠOLA MARIBOR, PRERADOVIČEVA ULICA 33 , 2000 MARIBOR in Maribor
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE NA MOTORNIH VOZILIH, VODENJE DNEVNE DOKUMENTACIJE O POUEVANJU KANDIDATOV, IZVAJANJE PREVERJANJA ZNANJA IZ PRAKTINE VONJE, SKRB ZA MOTORNO VOZILO., Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje za uitelja vonje kategorije B. Poslati je potrebno prošnjo z ivljenjepisom in dokazili na naslov Prometna šola Maribor, Preradovieva ul. 33, 2000 Maribor ali po elektronski pošti ., ...

 • Company OREŠNIK RAJKO S.P. - ROFRAM KONSTRUIRANJE IN PROIZVODNJA KOVINSKIH PREDMETOV, PROIZVODNO SVETOVANJE in Maribor
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KONTROLORJI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KONTROLA KVALITETE V PROIZVODNJI, MERITVE, SPREMLJAVA PROIZVODNEGA PROCESA,KONTROLA IZDELKOV, ITD., Delo se opravlja v PE Maribor, Avtomobilska ulica 10, 2000 MARIBOR., dopoldan...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJA DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG., BESEDILO JAVNEGA NATEAJA za zasedbo PROSTEGA DELOVNEGA MESTA je v polnem obsegu objavljeno na osrednjem spletnem mestu dravne uprave »GOV.SI« (/), iz katerega je razvidna OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE in POGOJI za zasedbo delovnega mesta ter dostopen OBRAZEC ZA PRIJAVO (»VLOGA ZA ZAPOSLITEV«).  Prijava mora vsebovati: (1.) pisno izjavo iz katere je razvidno: izpolnjevanje pogo...

 • Company PROMETNA ŠOLA MARIBOR, PRERADOVIČEVA ULICA 33 , 2000 MARIBOR in Maribor
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VOZNIŠKI INŠTRUKTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE NA MOTORNIH VOZILIH, VODENJE DNEVNE DOKUMENTACIJE O POUEVANJU KANDIDATOV, IZVAJANJE PREVERJANJA ZNANJA IZ PRAKTINE VONJE, SKRB ZA MOTORNO VOZILO., Kandidat mora imeti veljavno dovoljenje za uitelja vonje kategorije B. Poslati je potrebno prošnjo z ivljenjepisom in dokazili na naslov Prometna šola Maribor, Preradovieva ul. 33, 2000 Maribor ali po elektronski pošti ., ...

 • Company OREŠNIK RAJKO S.P. - ROFRAM KONSTRUIRANJE IN PROIZVODNJA KOVINSKIH PREDMETOV, PROIZVODNO SVETOVANJE in Maribor
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KONTROLORJI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KONTROLA KVALITETE V PROIZVODNJI, MERITVE, SPREMLJAVA PROIZVODNEGA PROCESA,KONTROLA IZDELKOV, ITD., Delo se opravlja v PE Maribor, Avtomobilska ulica 10, 2000 MARIBOR., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Maribor Edit filters