Jobmonitor. Search results for Maribor

18 Jobs found

Used filters:
 • Mariborx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company NK GOSTINSTVO, gostinstvo, turizem in trgovina, d.o.o., KOBANSKA CESTA 18 , 2352 SELNICA OB DRAVI in Maribor
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, Pomo pri pripravi hrane, pomivanje posode, priprava preprostih obrokov, malic..., Delo v centru mesta Maribor - Smetanova ulica., dopoldan...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.9.2023, polni delovni as, 40, VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC, ZARADI DELA NA PROJEKTU NATURA MURA NA OE MARIBOR, (OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA OPERACIJAH IZ PREDNOSTNE NALOBE »VARSTVO IN OBNOVA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN TAL TER SPODBUJANJE EKOSISTEMSKIH STORITEV, VKLJUNO Z OMREJEM NATURA 2000 IN ZELENIMI INFRASTRUKTURAMI« OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020). KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMETI NAJMANJ 7. RAVEN IZOBRAZBE S PODROJA GOZDARSTVA, ZAELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI, ZAELENE IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM IZ RAZLINIH FINANNIH INSTRUMENTOV EU, VEZANIH NA VARSTVO NARAVE, ZNANJE ANGLE...

 • Company NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKREDITIRANIH MERITEV IN PRESKUSOV OD PRIPRAVE DO POSTOPKOV NA APARATURAH DO IZRAUNOV REZULTATOV – ZAHTEVNEJŠA DELA; PRIPRAVA OPREME, PRIBORA, MATERIALOV IN PROSTOROV V POVEZAVI Z DELOM; ANALITIKA RAZLINIH VZORCEV; VZORENJE IN MERITVE NA TERENU; SODELOVANJE PRI VZDREVANJU, AURIRANJU IN PROGRAMIRANI OBDELAVI PODATKOV (RAUNALNIŠKO PODPRTI SISTEMI); SKRBNIŠTVO NAD  SPLOŠNO IN MERILNO OPREMO (APARATURE), NEPOSREDNO POVEZANIMI S STROKOVNIM DELOM; VZDREVANJE TER KONTROLA REDA IN HIGIENE V DELOVNEM PROSTORU; RAVNANJE PO VELJAVNIH DOKUMENTIH SISTEMA KAKOVOSTI, V POVEZAVI Z NALOGAMI IZ TEGA OPISA DELOVNEGA MESTA  IN V SKLADU  S POSEBNIMI POOBLASTILI V SKLOPU VODENJA KAKOVOSTI;  IZ...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM, UPORABLJANJE  IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana nija poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. drug ustrezen poklic ...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM, UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana nija poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. drug ustrezen poklic a...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM, UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana nija poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. drug ustrezen poklic a...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE, TOBAČNA ULICA 5 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  BIOLOG, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.4.2021, polni delovni as, 40, KANDIDATI MORAJO IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE: IMETI NAJMANJ 7. (SEDMO) RAVEN IZOBRAZBE S PODROJA BIOLOGIJE, IZKUŠNJE S TERENSKIM DELOM, ZAELENO POZNAVANJE SISTEMA VARSTVA NARAVE V SLOVENIJI, ZAELENE IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM IZ RAZLINIH FINANNIH INSTRUMENTOV, EU VEZANIH NA VARSTVO NARAVE (POZNAVANJE PROJEKTNEGA POROANJA V SISTEMU EMS), ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,OBVLADOVANJE PROGRAMOV IZ PROGRAMSKEGA PAKETA OFFICE (DOBRO POZNAVANJE EXCEL, WORD, POWERPOINT IN OUTLOOK), SAMOINICIATIVNOST, KOMUNIKATIVNOST IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI TER NATANNOST, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA OHRANJANJA NARAVE ALI DRUGEGA USTREZNEGA PODROJA. DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA ZA DOLOEN AS DO KONCA TRAJANJA P...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PAKIRANJE, USTEKLENIENJE IN OZNAEVANJE, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, RAZTEHTAVANJE IN PRAVILNA PRIPRAVA POTREBNIH SUROVIN,- IZBOR PRAVILNE EMBALAE ZA RAZTEHTANE MATERIALE,- VZDREVANJE ISTOE IN REDA NA DELOVNEM MESTU,- UPRAVLJANJE Z VILIARJEM,- FIZINA DELA,- OSTALA DELA, PO NAVODILIH VODJE., MONOST NAPREDOVANJA,- POZITIVNO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE,- REDNO PLAILO,- KRAJ DELA JE MARIBOR. PRIAKUJEMO:- ZAELENE SO IZKUŠNJE IZ PROIZVODNEGA PROCESA,- NATANNOST IN ZANESLJIVOST.ZAELENI SO DOBRO FIZINO PRIPRAVLJENI KANDIDATI. / QuickApplyToJob?JobId= a0W4I00000MZZWJUA5&boardName=Slovenia %20Staffing%20Adecco&language=sl, veizmensko...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I., II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA, VZDREVANJE VOZILA, DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE POŠILJK HITRE POŠTE, PRENOS POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE TER POBIRANJE POŠILJK IZ POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana srednja poklicna izobrazba voznik oz. drug ustrezen poklic alternativa: nije poklicno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj al...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega javnega uslubenca na delo, polni delovni as, 40, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE IN ODLOANJE V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH, ZA KATERE SO PO ZAKONU PRISTOJNE UPRAVNE ENOTE, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG., BESEDILO JAVNE OBJAVE je v polnem obsegu dostopno na osrednjem spletnem mestu dravne uprave »GOV.SI« (/), iz katerega je razvidna OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE in POGOJI za zasedbo delovnega m...

 • Company SPAR SLOVENIJA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 26 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEM BLAGA V SKLADIŠE, DETAJLNI PREVZEM BLAGA PO DOKUMENTIH, DOSTAVA BLAGA V SKLADIŠNE PROSTORE TRGOVINE IN V TRGOVINO, VZDREVANJE ISTOE SKLADIŠA, OBRAUNAVANJE BLAGA IN IZDAJANJE RAUNOV STRANKAM, VODENJE BLAGAJNE Z AVTOMATSKIM REGISTRIRANJEM IZTRKA, SVETOVANJE KUPCEM PRI NAKUPU BLAGA IN POSREDOVANJE INFORMACIJ, SKRB ZA DOBRO ZALOENOST IN IZGLED PRODAJNIH POLIC,PRODAJO BLAGA V TRGOVINI, SKRB ZA TONO OZNAEVANJE BLAGA: PLAKATI, REGALNE ETIKETE, CENE, DEKLARACIJE, - zaelena IV. stopnja izobrazbe  - zaelene izkušnje na podobnem delovnem mestu - veselje do dela z ljudmi - komunikativnost NASLOV: INTERSPAR MARIBOR 2 CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 100 2000 MARIBOR , ...

 • Company IZOBRAŽEVALNO RAZISKOVALNI INŠTITUT Ljubljana, KOLODVORSKA ULICA 7 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO DELO NA PROJEKTIH S PODROJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU, RAZISKOVALNO DELO, PRIPRAVA IN IZVAJANJE IZOBRAEVANJ, PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA STROKOVNIH IN INFORMATIVNIH GRADIV, LANKOV TER POROIL, ADMINISTRACIJA., IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM, IZKUŠNJE Z IZVAJANJEM IN VODENJEM IZOBRAEVANJ IN DELAVNIC, POZNAVANJE PROGRAMA SPSS, IZKUŠNJE OZ. ZAINTERESIRANOST ZA DELO NA PODROJU ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU, MOTIVIRANOST ZA PRIDOBIVANJE NOVIH (DODATNIH) ZNANJ IN VEŠIN POVEZANIH S PODROJEM DELA, STROKOVNOST, FLEKSIBILNOST, NATANNOST, ZANESLJIVOST, DOBRE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOST DOBREGA PISNEGA IZRAANJA. Vloge po e-pošti na , ...

 • Company MONTERRA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U GRAĐEVINARSTVU d.o.o., Podružnica za geotehn in Maribor
  19.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TERENSKO IN PISARNIŠKO DELO. OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO - TEHNINIH NALOG VODENJA DELOVIŠA, IZVAJANJE RAUNALNIŠKE OBDELAVE PODATKOV DELOVIŠA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANNEM POSLOVANJU GRADBIŠA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL, PISANJE IN ARHIVIRANJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE TER OPRAVLJANJE NALOG ZA NEMOTEN POTEK DELA PRI DELODAJALCU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, KI JIH NAROI NADREJENI. LOKACIJA DELOVNEGA MESTA: GRADBIŠA PO SLOVENIJI IN TUJINI, PISARNIŠKO DELO V PISARNI PODJETJA MONTERRA D.O.O., JEZDARSKA ULICA 3, MARIBOR., Pripravnik ali z delovnimi izkušnjami. Organizacijske sposobnosti, obvladovanje posto...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMO, DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA, INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMO,  SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA OB POSEBNIH DOGODKIH, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA TER DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA BABICA (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS), VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA - SPECIALISTZahtevana kvalifikacija: veljavna licenca Zahtevana dodatna zna...

 • Company KOŠAKI tovarna mesnih izdelkov d.o.o., Oreško nabrežje 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TRGOVSKI POSLOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZIRANJE DEL V MESNEM CENTRU MARIBOR, POZNAVANJE GOVEJEGA IN SVINJSKEGA MESA, RAZSEK MESA, dopoldan...

 • Company Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta proletarskih brigad 21 , 2000 MARIBOR in Maribor
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  MENEDER PODROJA V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA TER POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA, GA PREDSTAVLJA IN ZASTOPA TER JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST DELA JAVNEGA ZAVODA, Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne pogoje, ki jih doloajo predpisi s podroja delovnega prava in ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo druge bolonjske stopnje in predpisan strokovni izpit v skladu z Zakonom o gasilstvu, najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih delovnih mestih, osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika ter pozna podroje dejavnosti zavoda.  Predpisan strokovni izpit mora direktor opraviti najk...

 • Company MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE, Vožarski pot 12 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI IZVAJANJE UKREPOV V  SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOI., Druga podroja izobraevanja: tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter naravoslovje, matematika in statistika. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: strokovni izpit za inšpektorja in opravljeno obvezno usposabljanje za naziv. CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA s podrobnimi pogoji z...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VONJA DOSTAVNEGA VOZILA - KOMBI, RAZTOVARJANJE IN NATOVARJANJE BLAGA, SKRB ZA RED IN ISTOO SVOJEGA DELOVNEGA OKOLJA, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , PRIAKUJEMO IZPIT B KATEGORIJE IN PRIPRAVLJENOST NA OPRAVLJANJE VOZNIŠKEGA IZPITA C  KATEGORIJE, PRIPRAVLJENOST NA DELO V DVEH IZMENAH, KANDIDATE Z IZKUŠNJAMI NA PODROJU PREVOZNIŠTVA, PRILAGODLJIVOST, FLEKSIBILNOST IN VESTNOST. Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. številka, email) in ivljenjepis. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 02 23 48 260 ali 030 616 586. Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o., olgarjeva 19, 2000 Maribor., dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Maribor Edit filters