Jobmonitor. Search results for Maribor

17 Jobs found

Used filters:
 • Mariborx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, DELO NA MONTANI LINIJI, NASTAVLJANJE PARAMETROV NA STROJU, OSNOVNA NASTAVITVENA DELA NA RAUNALNIKU IN PROIZVODNIH STROJIH, MENJAVA KOMADOV, IZVAJANJE USTREZNIH KONTROLNIH POSTOPKOV PO NAVODILIH ZA DELO, IZPOLNJEVANJE PROIZVODNJE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA RED IN ISTOO NA DELOVNEM MESTU, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Delovno mesto se nahaja v VELENJU. Iz Maribora organiziran prevoz do Velenje (center Maribor in Rutar). Za ve informacij oz. razgovor pokliite na telefon 051 395 131 (Polona kadrovica)., dvoizmensko...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe – v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.  ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: dodatna znanja s podroja dela, sposobnost presoje in odloanja, timskega dela - komunikativnost, natannost...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, PREVZEM IN PRIPRAVA POŠILJK ZA DOSTAVO IN IZROITEV, DOSTAVA VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJKA, POŠTNIH SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM. , Za delovno mesto je zahtevana nija poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. drug ustrezen poklic alternativa: konana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj. Obvezen je vozniški izpit B kategorije. S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za do...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, PREVZEM IN PRIPRAVA POŠILJK ZA DOSTAVO IN IZROITEV, DOSTAVA VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJKA, POŠTNIH SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM, Za delovno mesto je zahtevana nija poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. drug ustrezen poklic alternativa: konana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj. Obvezen je vozniški izpit B kategorije. S kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolo...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUINSKIH PREJEMKOV, VODENJE EVIDENCE, ARHIVA, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe – v skladu z 69. lenom ZSV, 6 ali 9 mesecev delovnih izkušenj v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,  opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.  ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: dodatna znanja s podroja dela, sposobnost presoje in odloanja, timskega dela – komunikativnost, natanno...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, PREVZEMANJE, IZDAJANJE, SKLADIŠENJE IN TRANSPORTIRANJE BLAGA, KOMISIONIRANJE BLAGA, TRANSPORTIRANJE BLAGA Z VILIARJEM, VZDREVANJE IN IŠENJE SKLADIŠA TER OKOLICE, VODENJE IN UREJANJE SKLADIŠNE DOKUMENTACIJE, KOORDINACIJA S CARINSKIMI ORGANI., PRIAKUJEMO VSAJ ENO LETO DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, OPRAVLJEN IZPIT B KATEGORIJE, ZAELENO TUDI IZPIT F KATEGORIJE, NI PA POGOJ, KONANO VSAJ III. STOPNJO IZOBRAZBE, DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI V RS, PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, KANDIDATE Z DOBRIMI FIZINIMI SPOSOBNOSTMI, KI SO SAMOSTOJNI PRI DELU IN NATANNI. NUDIMO DELO V UREJENEM DELOVNEM OKOLJU Z IZPOPOLNJENO DELOVNO OPREMO, DODATNO STIMULATIVNO PLAILO ZA USPEŠNE POSLOVNE ENOTE IN POSAMEZNIKE, MAKSIMALEN REGRE...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJNJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM, UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV,DELOVANJE SKADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana nija poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. drug ustrezen poklic. Alt...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  MATIAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI IZDAJANJE ODLOB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC, SPREJEMANJE PLAIL UPRAVNIH STORITEV IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., BESEDILO JAVNEGA NATEAJA je v polnem obsegu objavljeno na osrednjem spletnem mestu dravne uprave »GOV.SI« (/), iz katerega je razvidna OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE in POGOJI za zasedbo delovnega mesta ter dostopen OBRAZEC ZA PRIJAVO (»VLOGA ZA ZAPOSLITEV«).  Prijava mora vsebovati: (1.) pisno izjavo iz katere je razvidno: izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe in izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (...

 • Company MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI., OBVEZNO: Celotno besedilo javnega nateaja je objavljeno na spletni strani in zajema navedbo vseh pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati ter druge informacije o delovnem mestu, nainu prijave in izjavah, ki jih je potrebno predloiti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovno izobrazbo gradbene ali strojne smeri in  delovnimi izkušnjami s podroja visokih gradenj. Zaeleno je, da prijava vsebuje tudi ivljenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, iz...

 • Company MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  MENEDER PODROJA V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, NARTOVANJE, USMERJANJE IN NADZOROVANJE DELA, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI GLEDE IZVAJANJA DELA, ODLOANJE O ZADEVAH, ZA KATERE GA POOBLASTI UPAN OBINE USTANOVITELJICE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ODLOKOV IN DRUGIH SPLOŠNIH AKTOV ZA OPRAVLJANJE REDARSKEGA NADZORSTVA, VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC, VODENJE IN ODLOANJE V ZATEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH IN POSTOPKIH O PREKRŠKIH, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV IN POSTOPKOV O PREKRŠKIH, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG., OBVEZNO: Celotno besedilo javnega nateaja je objavljeno na spletni strani in zajema navedbo vseh ...

 • Company HOT-TEN DRUŽBA ZA ŠPORT, TURIZEM IN GOSTINSTVO D.O.O., ZRKOVSKA CESTA 114 A, 2000 MARIBOR in Maribor
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POSAMEZNIH REZERVACIJ IN VNAŠANJE V SISTEM, OBLIKOVANJE PONUDB, INFORMIRANJE GOSTOV, SPREJEMANJE NAROIL, STREBA PIJA IN HRANE, BLAGAJNIŠKO DELO, SKRB ZA ISTOO NA DELOVNEM MESTU TER VSA DELA PO NALOGU NADREJENEGA. DELO JE V KOMBINACIJI RECEPTOR-NATAKAR, OPRAVLJA SE V DRAŠ CENTRU POHORSKA 57, MARIBOR., , dvoizmensko...

 • Company PROMETNA ŠOLA MARIBOR, PRERADOVIČEVA ULICA 33 , 2000 MARIBOR in Maribor
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UITELJI SPLOŠNOIZOBRAEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 11 mesecev oz. 1.10.2020 do 31.8.2021, skrajšan delovni as, 12, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM, SKLEPI VODSTVA ZAVODA IN STROKOVNIH AKTIVOV TER OB UPOŠTEVANJU STROKOVNE AVTONOMIJE, PREDVSEM PA IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI PO LETNEM DELOVNEM NARTU; IZVAJA PRIPRAVE NA POUK IN SICER SE SPROTI VSEBINSKO IN METODINO PRIPRAVLJA NA DELO OZIROMA PRIPRAVLJA DIDAKTINE PRIPOMOKE ZA DELO Z DIJAKI PO PRAVILIH STROKE; POPRAVLJA IN OCENJUJE IZDELKE DIJAKOV; SODELUJE S STARŠI IN Z DRUGIMI USTREZNIMI USTANOVAMI TER ORGANIZACIJAMI; NADOMEŠA ODSOTNEGA DELAVCA PRI POUKU OZIROMA DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANEGA DELA Z...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DOKUMENTALIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, OPRAVLJANJE NALOG SPREJEMNEGA PROSTORA, EVIDENTIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, ODPREMLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, ZAGOTAVLJANJE VAROVANJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA VODENJE, UREJANJE IN VZDREVANJE EVIDENC DOKUMENTARNEGA GRADIVA (ZBIRKE NEREŠENIH ZADEV, TEKOE ZBIRKE, STALNE ZBIRKE), USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V UPRAVNI ENOTI, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH SEZNAMOV IN PREGLEDOV, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA POROIL, NA PODLAGI KATERIH SE SPREMLJA IZVRŠEVANJE ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU, SODELOVANJE PRI IZDELAVI NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROJA, PRENAŠANJE IN PREVAANJE POŠTE, SPISOV IN DRUGIH GRADIV, SPREJEMANJE PLAIL UPRAVNIH STORITEV, OPRA...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  KOMISIONAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NABIRANJE IN PRIPRAVA BLAGA PO NAROILNICI ZA STRANKO, PRIPRAVLJANJE BLAGA NA PALETE IN V VOZIKE, SKRB ZA RED IN ISTOO NA DELOVNEM MESTU, SKRB ZA SKLADIŠNO DOKUMENTACIJO, UPRAVLJANJE RONEGA VILIARJA, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. , PRIAKUJEMO KANDIDATE Z DOBRIMI FIZINIMI SPOSOBNOSTMI, PRIPRAVLJENOST NA DELO Z VILIARJEM, PRILAGODLJIVE IN NATANNE KANDIDATE, PRIPRAVLJENOST NA DELO V DVEH IZMENAH. NUDIMO ZAPOSLITEV ZA NEDOLOEN AS S 3 MESENIM POSKUSNIM DELOM, ZAPOSLITEV V STABILNEM PODJETJU Z DOLGOLETNO TRADICIJO, PROSTE VIKENDE, UREJENO DELOVNO OKOLJE, RAZGIBANO DELO V USPEŠNEM KOLEKTIVU. Prijavite se s klikom na ''Prijavi se zdaj''. Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. številka, email) in ivljenjepis. Z...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, POLNJENJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV TER TRANSPORT, POMO PRI NASTAVITVAH, UPORABI IN UPRAVLJANJU Z DELOVNIMI SREDSTVI, POMO PRI PRIPRAVI SUROVIN IN IZDELKOV V SKLADU Z USTALJENIMI POSTOPKI, POLNJENJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV TER TRANSPORT, UPRAVLJANJE Z VILIARJEM, USKLAJEVANJE  S SKLADIŠEM IN KONTROLO KAKOVOSTI, SKRB ZA ISTOO NA DELOVNEM MESTU (PRANJE, DEZINFICIRANJE DELOVNE OPREME IN ODVOZ PRAZNE EMBALAE), OPRAVLJANJE OSTALIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA. PRIAKUJEMO IZKUŠNJE S UPRAVLJANJEM VILIARJA, DOBRE RONE SPRETNOSTI, PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, SPOSOBNOST DELA V TIMU. NUDIMO DELO V USPEŠNEM IN UGLEDNEM MEDNARODNEM PODJETJU, STIMULATIVNO PLAILO, MONOST NAPREDOVAN...

 • Company SPAR SLOVENIJA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O. LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 26 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  MESAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, STREBO KUPCEV ZA PULTOM, NAROANJE IN VRAANJE USTREZNIH KOLIIN MESA IN MESNIH IZDELKOV, PRIPRAVO MESA ZA PRODAJO, SKRB ZA USTREZEN IZGLED IN KVALITETO RAZSTAVLJENEGA BLAGA., IV. stopnjo izobrazbe ivilske ali druge ustrezne smeri, zaelene izkušnje na podobnih delovnih mestih, veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, NASLOV:INTERSPAR MARIBOR 2, CESTA PROLETARSKIH BRIGAD 100, 2000 MARIBOR, ...

 • Company UNITUM Group, storitve in gradbeništvo, d.o.o., Rožletova ulica 6 , 2000 MARIBOR in Maribor
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  ZIDAR, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ZIDARSKA DELA, DELO V TUJINI (AVSTRIJA), Prilagodljivost, timsko delo, samostojnost je zaeljena. Preko telefona ne dajemo informacij. Vloga naj vsebuje osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalni naslov, telefonska številka, e-mail-e obstaja), pridobljena izobrazba in morebitne delovne izkušnje. Kandidati naj pošljejo vloge na naslov: UNITUM Group, d.o.o. Nasipna ulica 57, 2000 Maribor Slovenija., gibljiv/nestalen urnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Maribor Edit filters