Jobmonitor. Search results for Ljubljana

55 Jobs found

Used filters:
 • Ljubljanax
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE- SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKENEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIK...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH, POSEGOV IN POSTOPKOV- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic:DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA ME...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 21.9.2021, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI  -  IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Poklic: zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege, srednja medicinska sestra. e ste pripravljeni sprejeti nove izzive, si elite spremembe delovnega okolja in izpolnjujete pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta vas vabimo, da nam pisne prijave z ivljenjepi...

 • Company NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA, Trg republike 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BANNI URADNIK (NE PRI OKENCU), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 9 mesecev oz. vrnitve delavk z bolniške/porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, PROAKTIVNO TRENJE BANNIH IN FINANNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANNIŠTVA, FINANNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI, OPRAVLJANJE POSLOV PLAILNEGA PROMETA, BLAGAJNIŠKIH IN TREZORSKIH POSLOV, SPREMLJANJE POSLOVANJA KOMITENTOV, USMERJANJE STRANK, OBISKOVANJE IN PRIDOBIVANJE KOMITENTOV, SPREMLJANJE DOGAJANJA NA TRGU, IZDELOVANJE PREDLOGOV ZA ODLOANJE, IZVAJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANNIŠTVA ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE, CELOVITO VODENJE POSLOVNEGA ODNOSA S PRAVNO OSEBO, SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM IN ZASEBNIKOM, REŠEVANJE REKLAMACIJ, PREDLAGANJE IN/ALI UVAJANJE IZBOLJŠAV, MENTORSTVO IN PRENOS ZNANJ, SODELOVAN...

 • Company SIJAJ PLUS-storitve čiščenja, Ivan PLAVEC s.p., LOPERŠICE 14 , 2270 ORMOŽ in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, IŠENJE BENCINSKEGA SERVISA LOPATA AC SEVER SMER LJUBLJANA, , dvoizmensko...

 • Company SIJAJ PLUS-storitve čiščenja, Ivan PLAVEC s.p., LOPERŠICE 14 , 2270 ORMOŽ in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, IŠENJE BENCINSKEGA SERVISA AC LOPATA SMER LJUBLJANA, , dvoizmensko...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  MONTER POHIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - NAKLAD IN RAZKLAD POHIŠTVA, - DOSTAVA POHIŠTVA DO STRANK, - VONJA KOMBIJA, - MONTAA POHIŠTVA PO NAROILU - NA LOKACIJI STRANKE, - MONTAA POHIŠTVA V SALONU, - BRANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN NARTOV, - IZVAJANJE MOREBITNIH MERITEV, - IZVAJANJE MOREBITNIH REKLAMACIJ, - OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , NUDIMO: - DELO OD PONEDELJKA DO PETKA (SOBOTE PO POTREBI), - DELA MED 7.00 IN 8.00 URO - DOBRO IN STIMULATIVNO PLAILO.   PRIAKUJEMO:  - VSAJ ENOLETNE DELOVNE IZKUŠNJE NA PRIMERLJIVEM DELOVNEM MESTU, - FIZINA PRIPRAVLJENOST, - TEHNINA USMERJENOST IN RONE SPRETNOSTI, - PRIPRAVLJENOST ZA DELO NA TERENU, - VESELJE DO TOVRSTNEGA DELA, - IZPIT B KATEGORIJE IN LASTNI PREVOZ,  - ZANESLJIVOST IN NATANNOST. ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV,OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zaht. izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izob.ter datum zaklj. izob., pridob. strok. naziv in izob.ust., pri kateri je bila izob. pridob.; opis del. izk., iz katerega je razvidno izpoln. pogoja glede zaht. del. izk.:navedba vseh dosed. del.izkušnje, datum sklenitve/prekinitve del.razmerja oz. dela pri posameznemu delod...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STORITEV PREKO RAZLINIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV: SODELOVANJE PRI PLANIRANJU, IZVAJANJU, SPREMLJANJU IN ZAKLJUEVANJU PROJEKTA (VSEBINSKO, KADROVSKO IN FINANNO), SODELOVANJE PRI OBVLADOVANJU SPREMEMB NA PROJEKTU, ORGANIZACIJA DELA ZAPOSLENIH NA PODROJU IZVAJANJA STORITEV PREKO RAZLINIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV, RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH STORITEV, UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV, VEKANALNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, NADGRADNJA BAZE ZNANJA Z INFORMACIJAMI IZ OKOLJA, USPOSABLJANJE SODELAVCEV, SODELOVANJE V DRUGIH DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOS...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. e ste pripravljeni sprejeti nove izzive, si elite spremembe delovnega okolja in izpolnjujete pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta v...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ENOSTAVNIH, KRONINIH IN ZAHTEVNEJŠIH OBLIK DIALIZNIH POSTOPKOV,- SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, VODENJE NEGOVALNEGA TIMA TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, IZPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENE IN DRUGE DOKUMENTACIJE,- IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN SVOJCI TER ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOKOV,- PRAKTINO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM IN PRIPRAVNIKOM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Zahtevana dodatna znanja/pogoj...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 24.9.2021, polni delovni as, 40, -    NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI  -    ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE  - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIHPOSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE  - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, - SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VE DELOVIŠIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA- SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE - SAMOSTOJNI OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLANIKOV IN DOPLANIKOV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTO - SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠA - ADMINISTRA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSTOPKOV - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE, Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DRUGI URADNIKI ZA PISARNIŠKO POSLOVANJE, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - ZBIRANJE, PRIPRAVLJANJE IN OBDELAVA DOKUMENTOV, - VSEBINSKA KONTROLA DOKUMENTOV IN RAUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV, - UREJANJE IN VZDREVANJE EVIDENC IN OSTALE DOKUMENTACIJE, - PRIPRAVA RAZNIH POROIL IN ANALIZ, - SPREMLJANJE ZAKONODAJE., Zahtevan poklic: EKONOMSKI TEHNIK, ALI POKLIC DRUGE USTREZNE SMERI NA V. RAVNI IZOBRAZBE. Zahtevana dodatna znanja/pogoji: - poznavanje zakonodaje s podroja dela, - znanja s podroja dela, pridobljena s tekoim spremljanjem strokovne literature in s strokovnimi izobraevanji. Zahtevane delovne izkušnje vsaj 24 mesecev delovnih izkušenj s podroja dela., dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., as trajanja zaposlitve: 6 mesecev za as pripravništva. Zahtevan poklic: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE,SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S P...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE- SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV- PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE- DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in bab...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -    NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI  -    ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE  - SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIHPOSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE  - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORS...

 • Company OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, CELOVŠKA CESTA 71 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SVETOVANJE LANOM, STROKOVNIM SLUBAM IN OBMONIM ZBORNICAM. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH USPOSABLJANJ, SEMINARJEV IN SREANJ. PRIPRAVLJANJE GRADIV IN PRISPEVKOV ZA OBVEŠANJE IN INFORMIRANJE. PISANJE STROKOVNIH PRISPEVKOV ZA EDICIJE. PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH GRADIV IN PODLAG POTREBNIH ZA ZASTOPANJE INTERESOV. PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE SVETOVALNIH PRODUKTOV (MNENJA, PRITOBE, POGODBE, NARTI, ITD.). SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ OZS IN OOZ. IZVAJANJE NALOG IN SODELOVANJE PRI REALIZACIJI PRIDOBLJENIH DOMAIH IN EU RAZPISOV (PROJEKTNO DELO). VODENJE TIMOV OZIROMA PROJEKTOV, SODELOVANJE V TIMIH OZIROMA PROJEKTIH. PODROJE DELA: GOSPODARSKO IN CIVILNO PRAVO., Zaeleno je, da ima kandidat poglob...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 , 4270 JESENICE in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do 30.6.2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Zahtevane priloge; Diploma o konani izobrazbi, strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja, potrdilo iz kazenske evidence, iz Ministrstva za pravosodje Ljubljana in potrdilo o nekaznovanosti, da niste v kazenskem postopku, to pridobite na Okrajnem sodišu. Potrdila ne smejo biti starejša od 2 mesecev. Prietek dela je TAKOJ., ...

 • Company FORBIZ PODJETJE ZA PREVOZ BLAGA V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM PROMETU D.O.O., Struževo 88 , 4000 KRANJ in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZBIRANJE IN PREVOZ MLEKA - LJUBLJANA, KODA 95, VOZNIKOVA KARTICA, PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOEN AS MONOST SKLENITVE NOVE POGODBE ZA ND , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.06.2021, skrajšan delovni as, 24, NEPOSREDNO DELO Z UENCI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Mencingerjeva ulica 65 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSLOVANJA ZAVODA V SKLADU Z ZAKONOM, VODENJE IN UREJANJE ZADEV S PODROJA ZAKONODAJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE VZGOJNEGA DELA V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO VELJAVNIH PREDPISIH, SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA, PO NALOGU SVETA ZAVODA, USTANOVITELJA IN MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA IZOBRAEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT. KANDIDAT/-KA MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA/-ICE IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU S 53. LENOM ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA (URADNI LIST RS, ŠT. 16/07 – URADNO PREIŠENO BESEDILO, 36/08, 58/09, 64/09 – POPR., 65/09 – POPR., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – POPR. IN 25/17 – ZVAJ)., Kandidati/-ke m...

 • Company VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RAVNATELJ VRTCA, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev oz. MANDAT 5 LET, polni delovni as, 40, PEDAGOŠKO IN POSLOVODNO VODENJE ZAVODA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA TER POSLOVANJE ZAVODA. PRIPRAVA PROGRAMA RAZVOJA VRTCA, PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ZAVODA, ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST DELA ZAVODA, VODENJE STROKOVNEGA DELA ZAVODA, OPRAVLJANJE NALOG PEDAGOŠKE VODJE. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI., Vrsta strokovne izobrazbe: najmanj izobrazba po študijskem programu za pridobitev izobrazbe prve stopnje oz. raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje. Mora izpolnjevati druge pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca. Mora imeti opravljen strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja, pridobljeno pedagoško izobrazbo, naziv svetovalec a...

 • Company MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O., Vodovodna cesta 101 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, PAKIRANJE IZDELKOV, ZLAGANJE V TRANSPORTNE ENOTE, IŠENJE STROJEV, SKRB ZA UREJENO IN ISTO DELOVNO OKOLJE, Izkušnje iz podobnega dela so zaelene, vendar niso pogoj, rone spretnosti, pripravljenost na delo v izmenah, ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA DELOVNEGA PODROJA MINISTRSTVA,VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUNE PROJEKTE,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,ZAGOTAVLJANJE OZIROMA NEPOSREDNA POMO PRI ZAGOTAVLJANJU RAZVOJA ORGANIZACIJE,NADZOR NAD POSLOVANJEM IN ZADOLEVANJEM TER IZVAJANJEM ODOBRENIH PROGRAMOV PRAVNIH OSEB, KATERIH DELOVANJE, DEJAVNOST OZIROMA IZVAJANJE ZAGOTAVLJA MINISTRSTVO,OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zaht. izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izob.ter datum zaklj. izob., pridob. strok....

 • Company INOVATIO, prodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6 , 2000 M in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  PRODAJNI REFERENT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PROAKTIVNA PRODAJA INOVATIVNIH REŠITEV IZ PORTFELJA PODJETJA INOVATIO, PRIPRAVA PONUDB, KALKULACIJ IN PREDLOGOV PRIPRAVLJENIH PO MERI, ELJAH IN POTREBAH POTENCIALNE STRANKE, SVETOVANJE O REŠITVAH IZ PORTFELJA INOVATIO (TELEFONSKO, V DEMO CENTRIH MARIBOR/LJUBLJANA, NA NASLOVU STRANKE, NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH), NAVEZOVANJE POSLOVNIH STIKOV, OBISKOVANJE IN PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, UPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE ODPRTIH PROJEKTOV, TER NJIHOVO SPREMLJANJE, ZBIRANJE PODATKOV O POTENCIALNIH STRANKAH IN DOPOLNJEVANJE TER POSODABLJANJE BAZE PODATKOV STRANK, SPREMLJANJE DOGAJANJA NA TRGU AV REŠITEV, PRIPRAVA POROIL IN PRODAJNIH LIJAKOV, SODELOVANJE Z MONTANO EKIPO IN IMPLEMENTACIJA TER VZPOSTAVITEV REŠITVE NA LOKACIJI P...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO,ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NARTOVANJE IN KOORDINARJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROENIH PACIENTIH, PRED, MED IN PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATINIH CELIC IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH,POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- RGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJC...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE KRONINIH IN ENOSTAVNIH OBLIK DIALIZNIH PROCEDUR TER SODELOVANJE PRI OSTALIH VRSTAH DIALIZNIH POSTOPKOV,- SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN IZPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENE IN DRUGE DOKUMENTACIJE,- OPAZOVANJE IN UKREPANJE MED POSTOPKOM DIALIZIRANJA TER IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE, - ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOKOV., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira...

 • Company GOSTINSKO PODJETJE KRANJ, d.o.o., CESTA 1. MAJA 1 A, 4000 KRANJ in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA ARU, KUHANJE BOSANSKIH JEDI IN SLADIC, Delo se opravlja v PE Ljubljana Šmartinska c. 3, dopoldan...

 • Company GOSTINSKO PODJETJE KRANJ, d.o.o., CESTA 1. MAJA 1 A, 4000 KRANJ in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA ARU, KUHANJE BOSANSKIH JEDI IN SLADIC, Delo se opravlja v PE Ljubljana Šmartinska c. 3, dopoldan...

 • Company OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, CELOVŠKA CESTA 71 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SVETOVANJE LANOM, STROKOVNIM SLUBAM IN OBMONIM ZBORNICAM. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH USPOSABLJANJ, SEMINARJEV IN SREANJ. PRIPRAVLJANJE GRADIV IN PRISPEVKOV ZA OBVEŠANJE IN INFORMIRANJE. PISANJE STROKOVNIH PRISPEVKOV ZA EDICIJE. PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH GRADIV IN PODLAG POTREBNIH ZA ZASTOPANJE INTERESOV. PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE SVETOVALNIH PRODUKTOV (MNENJA, PRITOBE, POGODBE, NARTI, ITD.). SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ OZS IN OOZ. IZVAJANJE NALOG IN SODELOVANJE PRI REALIZACIJI PRIDOBLJENIH DOMAIH IN EU RAZPISOV (PROJEKTNO DELO). VODENJE TIMOV OZIROMA PROJEKTOV, SODELOVANJE V TIMIH OZIROMA PROJEKTIH. PODROJE DELA: GOSPODARSKO IN CIVILNO PRAVO., Zaeleno je, da ima kandidat poglob...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 , 4270 JESENICE in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do 30.6.2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Zahtevane priloge; Diploma o konani izobrazbi, strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja, potrdilo iz kazenske evidence, iz Ministrstva za pravosodje Ljubljana in potrdilo o nekaznovanosti, da niste v kazenskem postopku, to pridobite na Okrajnem sodišu. Potrdila ne smejo biti starejša od 2 mesecev. Prietek dela je TAKOJ., ...

 • Company GOSTINSKO PODJETJE KRANJ, d.o.o., CESTA 1. MAJA 1 A, 4000 KRANJ in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA ARU, KUHANJE BOSANSKIH JEDI IN SLADIC, Delo se opravlja v PE Ljubljana Šmartinska c. 3, dopoldan...

 • Company NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1 , 2000 MARIBOR in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SANITARNI TEHNIK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE DDD STORITEV NA TERENU -PRIPRAVA MATERIALA, OPREME, APARATUR IN NAPRAV ZA IZVAJANJE DDD STORITEV -PREVOZ NEVARNIH SNOVI POD POSEBNIMI POGOJI -PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROJA DELA IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI -VZDREVANJE IN AURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROJA DELA – PRIPRAVA RAZLINIH ANALIZ IN POROIL -SODELOVANJE PRI STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOGAH Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI -IZVAJANJE NALOG  SKLADNO S PROGRAMOM DELA, -DELO NA VIŠINI IN GLOBINI, -RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NLZOH, -IZVEDBA NALOG V SKLADU Z SPLOŠNIMI AKTI NLZOH -OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU S STROKOVNIMI IN POSLOVNIMI INTERESI NLZOH PO NALOGU VODJE ALI DIREKTORJA., -Zahtevana pokl./st...

 • Company OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, CELOVŠKA CESTA 71 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SVETOVANJE LANOM, STROKOVNIM SLUBAM IN OBMONIM ZBORNICAM. PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH USPOSABLJANJ, SEMINARJEV IN SREANJ. PRIPRAVLJANJE GRADIV IN PRISPEVKOV ZA OBVEŠANJE IN INFORMIRANJE. PISANJE STROKOVNIH PRISPEVKOV ZA EDICIJE. PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH GRADIV IN PODLAG POTREBNIH ZA ZASTOPANJE INTERESOV. PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE SVETOVALNIH PRODUKTOV (MNENJA, PRITOBE, POGODBE, NARTI, ITD.). SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI ZNOTRAJ OZS IN OOZ. IZVAJANJE NALOG IN SODELOVANJE PRI REALIZACIJI PRIDOBLJENIH DOMAIH IN EU RAZPISOV (PROJEKTNO DELO). VODENJE TIMOV OZIROMA PROJEKTOV, SODELOVANJE V TIMIH OZIROMA PROJEKTIH. PODROJE DELA: GOSPODARSKO IN CIVILNO PRAVO., Zaeleno je, da ima kandidat poglob...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 , 4270 JESENICE in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do 30.6.2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Zahtevane priloge; Diploma o konani izobrazbi, strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja, potrdilo iz kazenske evidence, iz Ministrstva za pravosodje Ljubljana in potrdilo o nekaznovanosti, da niste v kazenskem postopku, to pridobite na Okrajnem sodišu. Potrdila ne smejo biti starejša od 2 mesecev. Prietek dela je TAKOJ., ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, IZVAJANJE VKO, IZVAJANJE E-SVETOVANJA IN EURES SVETOVANJA, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, SODELOVANJE Z DELODAJALCI, INSTITUCIJAMI V OKOLJU IN IZVAJALCI ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, SKRBNIŠTVO PD IN POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH, SODELOVANJE V KOMISIJI ZA JAVNA POVABILA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP), STROKOVNI IZPIT ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROJA (KREIRANJE AKALNIH VRST, UVELJAVLJANJE STROŠKOV ZA ISKANJE ZAPOSLITEV, SPREJEM IN DOPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA DN, ORGANIZACIJA IN VODENJE EVIDENCE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH OBISKOV ŠOLSKE MLADINE V KARIERNIH SREDIŠIH), SPREMLJANJE AKTIVNOSTI BO IN ISKALCEV ZAPOSLITVE, IZDAJA MNENJ ZA TUJCE, PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA EURES DOGODKOV IN AKTIVNOSTI, POMO UPORABNIKOM PRI UPORABI ELEKTRONSKIH STORITEV, POMO PRI IZVAJANJU SHEM IN PROJEKTOV MOBILNOSTI, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV DELOVNEGA PODROJA (PRIJAVA, ODJAVA, POTRDILA, ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH), IZMENJAVA IN PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADI...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje dlje asa odsotne javne uslubenke, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in ve...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in vešine: poznavanje osnov raunalništva, vozniški i...

 • Company FORBIZ PODJETJE ZA PREVOZ BLAGA V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM PROMETU D.O.O., Struževo 88 , 4000 KRANJ in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZBIRANJE IN PREVOZ MLEKA - LJUBLJANA, KODA 95, VOZNIKOVA KARTICA, PO IZTEKU POGODBE ZA DOLOEN AS MONOST SKLENITVE NOVE POGODBE ZA ND , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.06.2021, skrajšan delovni as, 24, NEPOSREDNO DELO Z UENCI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA VE DELOVIŠIH: HOSPITAL, AMBULANTNA DEJAVNOST, FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA -SAMOSTOJNA PRIPRAVA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE ZA OBRAVNAVO BOLNIKA TER PISANJE IZVIDOV PO NAREKU ZDRAVNIKOV IN IZPOLNJEVANJE RAZLINIH OBRAZCEV IN DOKUMENTACIJE S PODROJA DELA SLUBE -SAMOSTOJNI OBRAUN ZDRAVSTVENIH STORITEV IN VODENJE BLAGAJNIŠKIH PREJEMKOV SAMOPLANIKOV IN DOPLANIKOV TER PRIPRAVA STATISTINIH POROIL OBRAVNAVANIH PACIENTOV - SAMOSTOJNA PRIPRAVA POROIL ZA POLICIJO, ZZZS, SODIŠA -ADMINISTRATI...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ljubljana Edit filters