Jobmonitor. Search results for Jesenice

23 Jobs found

Used filters:
 • Jesenicex
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve sodelavk iz bolniške/porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  - DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV - SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  - TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ - POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA - OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA - SO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV-SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ-POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA-OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA-SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOSTNIKA NA DI...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU-SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH-TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ-SODELOVANJE PRI SVETOVANJU ZA KRONINE PACIENTE -SODELOVANJE PRI SVETOVANJU IN PROMOCIJI ZDRAVJA-VZDREVANJE PROSTOROV, PRIPOMOKOV IN APARATUR-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVO ZAPOSLENIM, DIJAKOM-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vloga mora vsebovati:  1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan je podan v kronološki obliki,  2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,   3.vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege,   4.   potrdilo o cepljenju za hepatitis B in ošpicah (ter sprednjo stran knjiice z vašimi podatki),   5.navedbo o dolini od...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  - DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV - SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  - TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ - POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA - OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA - SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -O...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  - DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV - SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  - TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ - POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA - OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA - SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OT...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz dolgotrajne bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA  - IZVAJA AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE  - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, - ORGANIZIRANJE IN NADZOR NAD FIZINEM OKOLJEM  - REŠEVANJE NESKLADNOSTI IN ODSTOPANJA - SKRB IN NADZOR NAROANJA MATERIALA ZA POSTOPKE REPROCESIRANJA  - SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN NADZOR PRAVILNOSTI DEKONTAMINACIJSKIH METOD, RONEGA IN STROJNEGA IŠENJA MEDICINSKIH PRIPOMOKOV - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE MEDICINSKIH PRIPOMOKOV ZA STERILIZACIJO TER NADZOR  - POZNAVA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: (DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG) POD NADZOROM MENTORJA IN V OKVIRU LASTNIH KOMPETENC IN PRIDOBLJENIH ZNANJ - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: (DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG) POD NADZOROM MENT...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  - DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV - SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  - TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ - POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA - OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA - SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  - DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV - SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST - TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ - POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  - ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA - OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA - SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA - SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE - INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA - SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV - DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV - IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENT...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOST...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. zakljuka mandata direktorja., polni delovni as, 40, STROKOVNO IN MATERIALNO NARTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJO SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NART ZAVODA (FINANNI NART)TER SMERNICE IN NAPOTKE DIREKTORJA ZAVODA – OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z VELJAVNO ZAKONODAJO, AKTOM O USTANOVITVI, STATUTOM IN INTERNIMI AKTI ZAVODA., Kandidat za predstojnika oddelka za radiologijo mora imeti opravljeno ustrezno vrsto specializacije s podroja radiologije, imeti veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije in najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj s podroja radiologije kot specialist. Kandidat mora svoji vlogi priloiti program strokovnega dela in razvoja Oddelka za radiologijo...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA-SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH-PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTIPRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NAD...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO ZAHTEVA MONE DELOVNE NAVADE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI POD NADZOROM MENTORJA: -INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE -OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTA/UPORABNIKA TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA -VZDREVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN DRUGAE BOLNIH  -SESTAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA NA PODLAGI OCENE FUNKCIJ NJEGOVIH TELESNIH SISTEMOV IN OSEBNIH ZNAILNOSTI  -UPORABLJANJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) KINEZIOTERAPIJE IN FIZIKALNIH ENERGIJ, S KATERIMI SPODBUJA ALI ZAVIRA FIZIOLOŠKE MEHANIZME IN VZPOSTAVLJA NJIHOVO RAVNO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI II IN III KATEGORIJE, V ENOTAH INTENZIVNE NEGE -SODELOVANJE V PROCESU CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTOV  V OKVIRU MULTIDICIPLINARNEGA TIMA -PRIPRAVA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH APARATUR, OPREME IN DRUGIH PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE OSNOVNEGA IN RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ PACIENTOV (V PIT TUDI SNEMANJE EKG) -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA PODROJU ZDRAVSTVENE NEGE NA V. ST. ZAHTEVNOSTI -SKRB ZA VARNOST PACIENTOV -KOMUNICIRANJE IN PRENO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavca iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PRI...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA  -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE  NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSENICAH, OTRONICAH IN NOVOROJENCIH  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV -PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DIAGNOSTINI POSEG -PRIPRAVA IN POZNAVANJE APARATUR ZA IZVAJANJE ENDOSKOPSKIH POSEGOV -NAR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSENICAH, OTRONICAH IN NOVOROJENCIH  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE -SAMOSTOJNO IZVAJANJE BABIŠKIH VIZIT TER VODENJE ZDRAVIH NOSENIC V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV, PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTINI POSEG -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC  IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENT...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI DEJAVNOSTI-SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPERATIVNO DIAGNOSTINO - TERAPEVTSKO - TEHNINIH POSEGOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI OPERATIVNEGA TIMA-PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI LE TEH-PRIPRAVA OPERACIJSKE SOBE, MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA IZVEDBO OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE-DEZINFEKCIJA, IŠENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKIH ASEPTINIH STAND...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKIH  IN V SPECIALISTINIH AMBULANTAH, NA NAROANJU PACIENTOV IN INFOPULTIH (GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROSCESA), Vloga mora vsebovati:  1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v obliki CV-Europass,  2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,  3.vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege,  4.navedbo o dolini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.  Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: " target...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Jesenice Edit filters