Jobmonitor. Search results for Jesenice

58 Jobs found

Used filters:
 • Jesenicex
Displaying 1-50 of 58 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  28.02.2020

  MONTER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA S PODROJA STROKE IN DRUGIH VZDREVALNIH DEL V BOLNIŠNICI, VZDREVALNA DELA, RAZNA POPRAVILA IN MANJŠA INVESTICIJSKA DELA, SODELOVANJE V TIMU, DELO V BOLNIŠNINEM RAUNALNIŠKEM PROGRAMU ZA TEHNINO-VZDREVALNE SLUBE (IZPOLNJEVANJE DELOVNIH NALOGOV), SKRB ZA UREJENOST DELAVNIH SREDSTEV, OBVLADOVANJE DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA PODROJA DELA IN  DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH. , Prijava mora vsebovati: 1.ivljenjepis – zaeleno je, da je podan v obliki Europass. 2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe. 3. Navedba o dolini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu. Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov Spl...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  28.02.2020

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELA S PODROJA STROKE, ODPRAVLJANJE NAPAK IN POPRAVIL NA OPREMI IN NAPRAVAH, IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL IZ PODROJA ELEKTROTEHNIKE, IZVAJANJE KALIBRACIJE MERIL IN OPREME, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI ZA POPRAVILA OZ. SERVIS NAPRAV, UREJANJE DOKUMENTACIJE VEZANE NA PODROJE DELA, SODELOVANJE V TIMU, DELO V GO-SOFTU, OBNOVITVENA DELA V BOLNIŠNICI, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Prijava mora vsebovati: 1.ivljenjepis – zaeleno je, da je podan v obliki Europass. 2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe. 3. Navedba o dolini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu. Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov Splošna bolnišn...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavca na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI , SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU,  INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA,  SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM, NJIHOVIM SVOJCEM, STARŠEM, OTROKOM IN MLADOSTNIKOM,  PROMOCIJA ZDRAVJA -KATEGORIZACIJA PACIENTOV ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V SPECIALISTINI AMBULANTI -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV -PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DI...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH -PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOST I-PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavca na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  BABIAR (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSENICAH, OTRONICAH IN NOVOROJENCIH  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE -SAMOSTOJNO IZVAJANJE BABIŠKIH VIZIT TER VODENJE ZDRAVIH NOSENIC V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV, PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTINI POSEG -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC  IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE STARŠEM,OTROKOM IN MLADOSTNIKOM,  PROMOCIJA ZDRAVJA -ORGANIZIRAN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJO ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, NADZOR NAD DELOVANJEM APARATOV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITEV STIKOV Z REŠEVALNO SL...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU S PO VNAPREJ PRIPRAVLJENEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: ., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA ANESTEZIJSKEGA DELOVIŠA, PREVERJANJE IN PRIPRAVA APARATUR, OPREME, PRIPOMOKOV IN ZDRAVIL ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE, SPREJEM IN PSIHOFIZINA PRIPRAVA BOLNIKA NA ANESTEZIJO IN OPERATIVNI POSEG TER NADZOROVANJE BOLNIKA PRED, MED IN PO ANESTEZIJI, SODELOVANJE PRI NAMEŠANJU BOLNIKA V VAREN POLOAJ GLEDE NA POTREBEN OPERATIVNI POSEG, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VSEH OBLIK ANESTEZIJE, SODELOVANJE V URGENTNIH STANJIH V PORODNI SOBI TER SODELOVANJE IN IZVAJANJE OBPORODNE ANALGEZIJE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA IN OBVLADOVANJA AKUTNE POOPERATIVNE IN KRONINE BOLEINE, IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OIVLJANJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DODATNIH POSTOPKOV OIVLJANJA TER SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz dolgotrajne bolniške., polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE PO JEDILNIKIH, -PRIPRAVA ADAPTIRANEGA MLEKA, -POZNAVANJE OZIROMA PRAVILNA UPORABA RECEPTUR OZIROMA NORMATIVOV ZA POSAMEZNE JEDI, -DOSLEDNO DOKUMENTIRANJE IN VPISOVANJE PODATKOV,-RAZDELJEVANJE IVIL OZIROMA HRANE ZA POSAMEZNE OBROKE NA RAZDELJEVALNEM TEKOEM TRAKU, -NADZOR NAD DELOVANJEM NAPRAV, -PRAVILNO RAVNANJE IN VZDREVANJE IN IŠENJE VSEH NAPRAV OZIROMA DELOVNIH SREDSTEV, -IŠENJE DELOVNEGA OKOLJA, DELOVNIH NAPRAV IN SODELOVANJE PRI GENERALNIH IŠENJIH, -IZVAJANJE HIGIENSKO – SANITARNIH PREDPISOV HACCP SISTEMA IN  -OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO PISNEM ALI USTNEM NAVODILU NEPOSREDNO NADREJENEGA., Od kandidata priakujemo: poznavanje tehnologije varne pri...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO ZAHTEVA MONE DELOVNE NAVADE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI POD NADZOROM MENTORJA: -INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE -OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTA/UPORABNIKA TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA -VZDREVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN DRUGAE BOLNIH  -SESTAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA NA PODLAGI OCENE FUNKCIJ NJEGOVIH TELESNIH SISTEMOV IN OSEBNIH ZNAILNOSTI  -UPORABLJANJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) KINEZIOTERAPIJE IN FIZIKALNIH ENERGIJ, S KATERIMI SPODBUJA ALI ZAVIRA FIZIOLOŠKE MEHANIZME IN VZPOSTAVLJA NJIHOVO RAVNO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. zakljuka mandata direktorja., polni delovni as, 40, STROKOVNO IN MATERIALNO NARTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJO SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NART ZAVODA (FINANNI NART)TER SMERNICE IN NAPOTKE DIREKTORJA ZAVODA – OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z VELJAVNO ZAKONODAJO, AKTOM O USTANOVITVI, STATUTOM IN INTERNIMI AKTI ZAVODA., Kandidat za predstojnika oddelka za radiologijo mora imeti opravljeno ustrezno vrsto specializacije s podroja radiologije, imeti veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije in najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj s podroja radiologije kot specialist. Kandidat mora svoji vlogi priloiti program strokovnega dela in razvoja Oddelka za radiologijo...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -Z...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/NJIH...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/NJIH...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavk iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PS...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOSTNIK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavk iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PAC...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH -SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE AL...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  26.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Doloen as  oz. za mandatno obdobje izvrševanja funkcije direktorja / direktorice., polni delovni as, 40, DIREKTOR ZAVODA ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZAVODA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD TER JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST DELA IN ZA POSLOVNI USPEH ZAVODA. DIREKTOR ZAVODA V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI IZDAJA SPLOŠNE PRAVNE AKTE (PRAVILNIKE, NAVODILA, IDR.) IN POSAMINE PRAVNE AKTE (SKLEPE, ODREDBE, IDR.), RAZEN TISTIH, KI JIH SPREJME SVET ZAVODA. DIREKTOR PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE IN NARTE RAZVOJA. DIREKTOR PREDLAGA SVETU ZAVODA FINANNI NART IN LETNO POROILO, ITD. (VE INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI: )., Na razpisano delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih prog...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Jesenice
  26.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, ZBIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL S PODROJA DELA, STROKOVNO SAMOIZOBRAEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Strokovni poštni zpit - specifino. Poznavanje zakonodaje  in standardov kakovosti n...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH -PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTI -PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA - OTROKA/ML...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH -PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTI -PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA ODDELKIH  IN V SPECIALISTINIH AMBULANTAH, NA NAROANJU PACIENTOV IN INFOPULTIH (GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROSCESA)., Vloga mora vsebovati:  1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v obliki CV-Europass,  2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,  3.vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege,  4.navedbo o dolini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem delodajalcu.  Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: . Kandi...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Jesenice
  21.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI., Izpit B kategorije- obvezno. Izpis o nekaznovanosti - obvezno. Zaeleno znanje vonje mopeda (SKUTER, APN). V primeru osnovnošolske izobrazbe je potrebno imeti 5 let delovnih izkušenj in predloiti potrdilo - obvezno. Navesti za katero delovno mesto kandidirate., dopoldan...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Jesenice
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI., Izpit B kategorije- obvezno. Izpis o nekaznovanosti - obvezno. Zaeleno znanje vonje mopeda (SKUTER, APN). V primeru osnovnošolske izobrazbe je potrebno imeti 5 let delovnih izkušenj in predloiti potrdilo - obvezno. Navesti za katero delovno mesto kandidirate., dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke na porodniškem dopustu., polni delovni as, 40, IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI  DEJAVNOSTI, SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPERATIVNO DIAGNOSTINO - TERAPEVTSKO - TEHNINIH POSEGOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI OPERATIVNEGA TIMA, PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI LE TEH, PRIPRAVA OPERACIJSKE SOBE, MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA IZVEDBO OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE, DEZINFEKCIJA, IŠENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, IZVAJANJE HIG...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU Z VNAPREJ PRIPRAVLJENIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Vloga mora vsebovati:  1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v obliki CV-Europass,   2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe.Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: . Kandidati s katerimi bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi morajo biti cepljeni za ošpice in hepatitis B. , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  18.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM, NJIHOVIM SVOJCEM, STARŠEM, OTROKOM IN MLADOSTNIKOM,  PROMOCIJA ZDRAVJA-KATEGORIZACIJA PACIENTOV ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V SPECIALISTINI AMBULANTI-SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV-PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DIAGNOSTINI POSEG-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE, SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI, PRIPRAVA PACIENTA ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške oz. porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ,IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, SPREMLJANJE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE TEMELJNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) NA PODROJU HEMODIALIZE (HD), PERITONEALNE DIALIZE (PD) IN TRANSPLANTACIJE (TX) -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZN PRI PACIENTIH VKLJUENIH V PROGRAM KRONINE HD, PD IN TX  -SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZLINIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZN PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI GLEDE NA PROCES DELA -PREDAJA PACIENTA IN PRENOS INFORMACIJ NA OSTALE LANE NEGOVALNEGA  TIMA -PRIPRAVA IN DAJANJE ZDRAVIL, UINK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOV...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG, PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOV...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOV...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG,  -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG - PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  OFTALMOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG,  -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG - PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  UROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SODELO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI NA V. STOPNJI ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI PRI OBRAVNAVI IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN III KATEGORIJE, V ENOTAH INTENZIVNE NEGE  -SODELOVANJE V PROCESU CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTOV  V OKVIRU MULTIDISCIPLINARNEGA TIMA -PRIPRAVA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH APARATUR, OPREME IN DRUGIH PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE OSNOVNEGA IN RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ PACIENTOV (V PIT TUDI SNEMANJE EKG) -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA PODROJU ZDRAVSTVENE NEGE NA V. ST. ZAHTEVN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, DELO ZAHTEVA MONE DELOVNE NAVADE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V ENOTI ZA INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK (EITOS), SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH PRI ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH TER POSTOPKIH, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZAH, IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTINIH STANDARDIH ZA INTENZIVNO DEJAVNOST TER IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE BOLNIŠNINIH OKUB., Vloga mora vsebovati: 1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v obliki CV-Europass,  2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,  3.vpis v Register izvajalcev zd...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke s porodniškega dopust, polni delovni as, 40, DELO OBSEGA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA, OPAZOVANJE PACIENTA, SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG, SODELOVANJE IN IZVAJANJE SVETOVANJA PACIENTOM IN VZDREVANJE PROSTOROV, PRIPOMOKOV IN APARATOV., Vloga mora vsebovati:  1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v obli...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Jesenice Edit filters