Jobmonitor. Search results for Jesenice

47 Jobs found

Used filters:
 • Jesenicex
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELA S PODROJA STROKE, VZDREVALNA DELA, MANJŠA INVESTICIJSKA DELA, RAZNA POPRAVILA, UREJANJE DOKUMENTACIJE VEZANE NA PODROJE DELA,  SODELOVANJE V TIMU, DELO V PROGRAMU GO-SOFT, OBNOVITVENA DELA V BOLNIŠNICI, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., Prijava mora vsebovati: 1.ivljenjepis – zaeleno je, da je podan v kronološki obliki. 2.Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerih mora biti  razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zakljuka izobraevanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 3. Navedba o dolini odpovednega roka. Zaelene so ustrezne izkušnje. Kandidati naj popolne prijave oddajo na naslov Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta maršala...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke na porodniškem dopustu., polni delovni as, 40, IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI  DEJAVNOSTI, SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPERATIVNO DIAGNOSTINO - TERAPEVTSKO - TEHNINIH POSEGOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI OPERATIVNEGA TIMA, PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI LE TEH, PRIPRAVA OPERACIJSKE SOBE, MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA IZVEDBO OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE, DEZINFEKCIJA, IŠENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, IZVAJANJE HIG...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH -PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTI -PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ -IZVAJANJE IN SODELOVA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  16.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOST-TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ-SODELOVANJE PRI SVETOVANJU ZA KRONINE BOLEZNI -SODELOVANJE PRI SVETOVANJU IN PROMOCIJI ZDRAVJA-VZDREVANJE PROSTOROV, PRIPOMOKOV IN APARATUR-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVOZAPOSLENIM, DIJAKOM, ŠTUDENTOM-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJE ŠIRJENJA IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNINIH OKUB-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV-PREDAJA PACIENTA-ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO V ZDRAVSTVENI NEGI ZA RAZVOJ POKLICA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI -OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vloga mora vsebovati: 1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v kr...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE PROSTOROV, PRIPOMOKOV IN APARATOV -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEKONTAMINACIJSKIH METOD -SAMOSTOJNO IZVAJANJE RONEGA IN STROJNEGA IŠENJA -SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE IN PAKIRANJE MEDICINSKIH PRIPOMOKOV ZA STERILIZACIJO -IZVAJANJE POSTOPKOV STERILIZACIJE (AVTOKLAVIRANJE IN PLAZMA STERILIZACIJE) -IZVAJANJE POSTOPKOV KONTROLE TERMODEZINFEKCIJE IN STERILIZACIJE -IZVAJANJE SLEDLJIVOSTI POSTOPKOV STERILIZACIJE -UKREPANJE  V PRIMERU ODSTOPANJ IN NAPAK -DELO V TIMU -RACIONALNA IN VARNA UPORABA PRIPOMOKOV ZA PROCES REPROCESIRANJA -IZVAJANJE MENTORSTVA NOVO ZAPOSLENIM IN DIJAKOM -IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJE ŠIRJENJA BOLNIŠNINIH  OKUB -UREJANJE IN  VZDREVANJE DOKUMENTACIJE -SAMOSTOJNO IZVAJANJ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENT...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOST-TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ-SODELOVANJE PRI SVETOVANJU ZA KRONINE BOLEZNI -SODELOVANJE PRI SVETOVANJU IN PROMOCIJI ZDRAVJA-VZDREVANJE PROSTOROV, PRIPOMOKOV IN APARATUR-IZVAJANJE MENTORSTVA NOVOZAPOSLENIM, DIJAKOM, ŠTUDENTOM-IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJE ŠIRJENJA IN OBVLADOVANJA BOLNIŠNINIH OKUB-SKRB ZA VARNOST PACIENTOV-PREDAJA PACIENTA-ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO V ZDRAVSTVENI NEGI ZA RAZVOJ POKLICA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI -OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Vloga mora vsebovati:  1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v k...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA  -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE  NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSENICAH, OTRONICAH IN NOVOROJENCIH  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV -PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DIAGNOSTINI POSEG -PRIPRAVA IN POZNAVANJE APARATUR ZA IZVAJANJE ENDOSKOPSKIH POSEGOV -NAR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH -SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE AL...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO ZAHTEVA MONE DELOVNE NAVADE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI POD NADZOROM MENTORJA: INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTA/UPORABNIKA TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA, VZDREVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN DRUGAE BOLNIH, SESTAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA NA PODLAGI OCENE FUNKCIJ NJEGOVIH TELESNIH SISTEMOV IN OSEBNIH ZNAILNOSTI, UPORABLJANJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) KINEZIOTERAPIJE IN FIZIKALNIH ENERGIJ, S KATERIMI SPODBUJA ALI ZAVIRA FIZIOLOŠKE MEHANIZME IN VZPOSTAVLJA NJIHOVO RAVNOVES...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA-SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH-PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTIPRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NAD...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI , ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOSTNI...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZG...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE TEMELJNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) NA PODROJU HEMODIALIZE (HD), PERITONEALNE DIALIZE (PD) IN TRANSPLANTACIJE (TX) -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZN PRI PACIENTIH VKLJUENIH V PROGRAM KRONINE HD, PD IN TX  -SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZLINIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZN PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI GLEDE NA PROCES DELA -PREDAJA PACIENTA IN PRENOS INFORMACIJ NA OSTALE LANE NEGOVALNEGA  TIMA -PRIPRAVA IN DAJANJE ZDRAVIL, UINKOVIN, KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV -SKRB ZA K...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA M -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV, ZDRAVS...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/N...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -Z...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške oz. porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ,IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, SPREMLJANJE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. zakljuka mandata direktorja., polni delovni as, 40, STROKOVNO IN MATERIALNO NARTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJO SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NART ZAVODA (FINANNI NART)TER SMERNICE IN NAPOTKE DIREKTORJA ZAVODA – OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z VELJAVNO ZAKONODAJO, AKTOM O USTANOVITVI, STATUTOM IN INTERNIMI AKTI ZAVODA., Kandidat za predstojnika oddelka za radiologijo mora imeti opravljeno ustrezno vrsto specializacije s podroja radiologije, imeti veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije in najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj s podroja radiologije kot specialist. Kandidat mora svoji vlogi priloiti program strokovnega dela in razvoja Oddelka za radiologijo...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA  -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH-UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTI  -PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ  -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH TER...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ,  POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI , ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOSTN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE , SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI, PRIPRAVA PACIEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavca iz odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, PRIPRAVA ANESTEZIJSKEGA DELOVIŠA, PREVERJANJE IN PRIPRAVA APARATUR, OPREME, PRIPOMOKOV IN ZDRAVIL ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE, SPREJEM IN PSIHOFIZINA PRIPRAVA BOLNIKA NA ANESTEZIJO IN OPERATIVNI POSEG TER NADZOROVANJE BOLNIKA PRED, MED IN PO ANESTEZIJI, SODELOVANJE PRI NAMEŠANJU BOLNIKA V VAREN POLOAJ GLEDE NA POTREBEN OPERATIVNI POSEG, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VSEH OBLIK ANESTEZIJE, SODELOVANJE V URGENTNIH STANJIH V PORODNI SOBI TER SODELOVANJE IN IZVAJANJE OBPORODNE ANALGEZIJE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA IN OBVLADOVANJA AKUTNE POOPERATIVNE IN KRONINE BOLEINE, IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OIVLJANJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DODATNIH POSTOPKOV...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI DEJAVNOSTI, SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPERATIVNO DIAGNOSTINO - TERAPEVTSKO - TEHNINIH POSEGOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI OPERATIVNEGA TIMA, PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI LE TEH, PRIPRAVA OPERACIJSKE SOBE, MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA IZVEDBO OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE, DEZINFEKCIJA, IŠENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, IZVAJANJE HI...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/N...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA,-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE,-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA,-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV,-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV,-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV,-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/NJ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavk na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PS...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU Z VNAPREJ PRIPRAVLJENIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Vloga mora vsebovati:   1.ivljenjepis, pri emer je zaeleno, da je podan v obliki CV-Europass,   2.dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe.Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: " target="_blank" rel="nofollow">. Kandidati s katerimi bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi morajo biti cepljeni za ošpice in hepatitis B. , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke na porodniškem dopustu., polni delovni as, 40, IZVAJANJE PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV V OPERACIJSKI  DEJAVNOSTI, SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPERATIVNO DIAGNOSTINO - TERAPEVTSKO - TEHNINIH POSEGOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI OPERATIVNEGA TIMA, PRIPRAVA PACIENTA NA OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI LE TEH, PRIPRAVA OPERACIJSKE SOBE, MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA IZVEDBO OPERATIVNE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE, DEZINFEKCIJA, IŠENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO, IZVAJANJE HIG...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/N...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE,VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE, SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI, PRIPRAVA PACIENTA IN ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOSTNIK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV  -Z...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE TEMELJNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) NA PODROJU HEMODIALIZE (HD), PERITONEALNE DIALIZE (PD) IN TRANSPLANTACIJE (TX) -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZN PRI PACIENTIH VKLJUENIH V PROGRAM KRONINE HD, PD IN TX  -SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZLINIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZN PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI GLEDE NA PROCES DELA -PREDAJA PACIENTA IN PRENOS INFORMACIJ NA OSTALE LANE NEGOVALNEGA  TIMA -PRIPRAVA IN DAJANJE ZDRAVIL, UINKOVIN, KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV -SKRB ZA K...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH -PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOSTI -PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENEGA NADZORA IVLJENJSKIH FUNKCIJ -IZVAJANJE IN SODELOVA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU IN SVETOVANJE PACIENTOM, NJIHOVIM SVOJCEM, STARŠEM, OTROKOM IN MLADOSTNIKOM, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, SODELOVANJE PRI  DIAGNOSTINIH ALERGOLOŠKIH KONIH TESTOV, SODELOVANJE PRI SVETOVANJU ZA KRONINE PACIENTE, SODELOVANJE PRI SVETOVANJU IN PROMOCIJI ZDRAVJA, SODELOVANJE PRI OSKRBI AKUTNIH IN KRONINIH ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/NJIH...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavca na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE, SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI, PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITEV STIK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE, VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE, SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI, PRIPRAVA PACIENTA ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE  -SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI -OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI -PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI  -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSENICAH, OTRONICAH IN NOVOROJENCIH  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE  -SAMOSTOJNO IZVAJANJE BABIŠKIH VIZIT TER VODENJE ZDRAVIH NOSENIC V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC  -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV, PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTINI POSEG  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC  IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA  -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve sodelavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE  -SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI -OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI -PRI...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Jesenice Edit filters