Jobmonitor. Search results for Idrija

14 Jobs found

Used filters:
 • Idrijax
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ENE    IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOENIH SKUPIN PREBIVALSTVA    ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA    NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROJA    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SODELOVANJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU    POSREDOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ SODELAVCEM    MENTORSTVO ZDRAVNIKOM IN DRUGIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM     OBJAVLJANJE STROKOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA GINEKOLOGIJE I...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA OCENE TVEGANJA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZNIKOV IN KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN ŠPORTNIKOV    POKLICNO USMERJANJE    OPRAVLJANJE FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE S PODROJE FIZIOLOGIJE DELA    SPECIALISTINA DEJAVNOST PRI POKLICNIH OBOLENJIH IN OBOLENJIH V ZVEZI Z DELOM Z OCENJEVANJEM DELAZMONOSTI, KONZILIARNI PREGLEDI    SPECIALISTINE EKSPERTIZE IN MNENJA    ZDRAVSTVENA OCENA DELOVNIH MEST    PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOV...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40,     VODENJE ABMULANTE V DOMOVIH ZA UPOKOJENCE TER ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD    OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ    PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI    IZVAJANJE DOGOVORJENIH PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA    UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA    UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKA SMRTI OZ. IZVAJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUBE    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRA...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -UVAJANJE NOVIH SMERNIC IN NAVODIL V DELO-SKRB ZA KAKOVOST PROCESOV IN PREDLAGANJE SPREMEMB-NADZOR NAD PRESKRBO S CEPIVOM (HLADNA VERIGA) TER IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI S CEPLJENJEM (EVIDENCE, POROANJE)-SPREJEM IN NAROANJE PACIENTOV-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU-NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PRI VAROVANCIH S POUDARKOM NA ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU-POMO PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA IN V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI)-PRIPRAVA ORDINACIJE IN PRIPOMOKOV ZA NEMOTEN POTEK DELA-VODENJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, ODGOVORNOST  ZA MEDICINSKO DOKUMENTACIJO  V AMBULANTI-EDUKACIJSKO IN MENTORSKO DELO-SODELOVANJE V SLUBI NUJNE MEDI...

 • Company ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER IDRIJA, Ulica IX. korpusa 17 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. september/oktober 2021, skrajšan delovni as, 20, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR NAD DELOVNIM PROCESOM V MLADINSKEM HOSTLU,  ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI NASTANITVENIH KAPACITET, SKUPNIH IN OSTALIH PROSTOROV OBJEKTA,  ORGANIZIRANJE DELA V MLADINSKEM HOSTLU, TRENJE IN PRODAJA PROGRAMOV MCI-JA IN HOSTLA IDRIJA (SESTAVLJANJE PONUDB, AKCIJ, PAKETOV (NAVEZOVANJE STIKOV S TURISTINIMI SUBJEKTI NA LOKALNEM, NACIONALNEM IN MEDNARODNEM NIVOJU), POMO PRI IZVAJANJU PROGRAMA IN AKTIVNOSTI MCI-JA ,IZVAJA DRUGE NALOGE PO NALOGU VODJE MCI-JA.  TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOEN AS, Z ZAETKOM MAJA/JUNIJA DO SEPTEMBRA/OKTOBRA 2021 (MONOST DOLGORONEGA SODELOVANJA IN POVEANJE OBSEGA DELA), , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA OCENE TVEGANJA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZNIKOV IN KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN ŠPORTNIKOV    POKLICNO USMERJANJE    OPRAVLJANJE FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE S PODROJE FIZIOLOGIJE DELA    SPECIALISTINA DEJAVNOST PRI POKLICNIH OBOLENJIH IN OBOLENJIH V ZVEZI Z DELOM Z OCENJEVANJEM DELAZMONOSTI, KONZILIARNI PREGLEDI    SPECIALISTINE EKSPERTIZE IN MNENJA    ZDRAVSTVENA OCENA DELOVNIH MEST    PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOV...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40,     VODENJE ABMULANTE V DOMOVIH ZA UPOKOJENCE TER ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD    OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ    PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI    IZVAJANJE DOGOVORJENIH PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA    UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA    UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKA SMRTI OZ. IZVAJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUBE    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRA...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -UVAJANJE NOVIH SMERNIC IN NAVODIL V DELO-SKRB ZA KAKOVOST PROCESOV IN PREDLAGANJE SPREMEMB-NADZOR NAD PRESKRBO S CEPIVOM (HLADNA VERIGA) TER IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI S CEPLJENJEM (EVIDENCE, POROANJE)-SPREJEM IN NAROANJE PACIENTOV-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU-NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PRI VAROVANCIH S POUDARKOM NA ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU-POMO PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA IN V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI)-PRIPRAVA ORDINACIJE IN PRIPOMOKOV ZA NEMOTEN POTEK DELA-VODENJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, ODGOVORNOST  ZA MEDICINSKO DOKUMENTACIJO  V AMBULANTI-EDUKACIJSKO IN MENTORSKO DELO-SODELOVANJE V SLUBI NUJNE MEDI...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ENE    IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOENIH SKUPIN PREBIVALSTVA    ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA    NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROJA    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SODELOVANJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU    POSREDOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ SODELAVCEM    MENTORSTVO ZDRAVNIKOM IN DRUGIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM     OBJAVLJANJE STROKOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA GINEKOLOGIJE I...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -UVAJANJE NOVIH SMERNIC IN NAVODIL V DELO-SKRB ZA KAKOVOST PROCESOV IN PREDLAGANJE SPREMEMB-NADZOR NAD PRESKRBO S CEPIVOM (HLADNA VERIGA) TER IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI S CEPLJENJEM (EVIDENCE, POROANJE)-SPREJEM IN NAROANJE PACIENTOV-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU-NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PRI VAROVANCIH S POUDARKOM NA ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU-POMO PRI IZVAJANJU TERAPEVTSKIH POSEGOV (V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA IN V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI)-PRIPRAVA ORDINACIJE IN PRIPOMOKOV ZA NEMOTEN POTEK DELA-VODENJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, ODGOVORNOST  ZA MEDICINSKO DOKUMENTACIJO  V AMBULANTI-EDUKACIJSKO IN MENTORSKO DELO-SODELOVANJE V SLUBI NUJNE MEDI...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ENE    IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOENIH SKUPIN PREBIVALSTVA    ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA    NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROJA    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SODELOVANJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU    POSREDOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ SODELAVCEM    MENTORSTVO ZDRAVNIKOM IN DRUGIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM     OBJAVLJANJE STROKOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA GINEKOLOGIJE I...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA OCENE TVEGANJA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZNIKOV IN KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN ŠPORTNIKOV    POKLICNO USMERJANJE    OPRAVLJANJE FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE S PODROJE FIZIOLOGIJE DELA    SPECIALISTINA DEJAVNOST PRI POKLICNIH OBOLENJIH IN OBOLENJIH V ZVEZI Z DELOM Z OCENJEVANJEM DELAZMONOSTI, KONZILIARNI PREGLEDI    SPECIALISTINE EKSPERTIZE IN MNENJA    ZDRAVSTVENA OCENA DELOVNIH MEST    PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOV...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40,     VODENJE ABMULANTE V DOMOVIH ZA UPOKOJENCE TER ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD    OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ    PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA PRI UGOTOVLJENI BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI ALI POŠKODBI    IZVAJANJE DOGOVORJENIH PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA    UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA    UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKA SMRTI OZ. IZVAJANJE MRLIŠKO PREGLEDNE SLUBE    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRA...

 • Company ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER IDRIJA, Ulica IX. korpusa 17 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. september/oktober 2021, skrajšan delovni as, 20, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR NAD DELOVNIM PROCESOM V MLADINSKEM HOSTLU,  ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI NASTANITVENIH KAPACITET, SKUPNIH IN OSTALIH PROSTOROV OBJEKTA,  ORGANIZIRANJE DELA V MLADINSKEM HOSTLU, TRENJE IN PRODAJA PROGRAMOV MCI-JA IN HOSTLA IDRIJA (SESTAVLJANJE PONUDB, AKCIJ, PAKETOV (NAVEZOVANJE STIKOV S TURISTINIMI SUBJEKTI NA LOKALNEM, NACIONALNEM IN MEDNARODNEM NIVOJU), POMO PRI IZVAJANJU PROGRAMA IN AKTIVNOSTI MCI-JA ,IZVAJA DRUGE NALOGE PO NALOGU VODJE MCI-JA.  TRAJANJE ZAPOSLITVE: DOLOEN AS, Z ZAETKOM MAJA/JUNIJA DO SEPTEMBRA/OKTOBRA 2021 (MONOST DOLGORONEGA SODELOVANJA IN POVEANJE OBSEGA DELA), , gibljiv/nestalen urnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Idrija Edit filters