Jobmonitor. Search results for Bloke

3487 Jobs found

Used filters:
 • Blokex
Displaying 1-50 of 3487 results.
 • Company FRUCTAL Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL ZA ODPRAVO ZASTOJEV MED OBRATOVANJEM PROIZVODNIH LINIJ ,IZVAJANJE ELEKTRO VZDREVALNIH DEL V DELAVNICAH VZDREVANJA IN PROIZVODNIH LINIJAH TER OSTALIH OBJEKTIH PODJETJA ,ZADOLENOST ZA STALNO IN PRAVOASNO USPOSOBLJENOST DELOVNE OPREME IN LINIJ ZA OBRATOVANJE, ZADOLENOST ZA PREVZEM INTERVENCIJ TER SERVISOV IZVEN DELOVNEGA ASA, SISTEMATINO IZVAJANJE DEL PO PLANU PREVENTIVNEGA VZDREVANJA, SPREMLJANJE DELOVANJA TEHNOLOŠKE OPREME IN IZVAJANJE TEKOIH ELEKTRO VZDREVALNIH DEL, SODELOVANJE PRI POPISU REZERVNIH DELOV, KONTROLIRA KVALITETO REZERVNIH DELOV ZA VGRADNJO ,POROANJE IN VPISOVANJE PODATKOV V EVIDENCE O ZASTOJIH IN IZVEDENIH DEL SODELOVANJE PRI TEHNINIH IZBOLJŠAVAH ,SODELOVANJE PRI MONTAAH IN PREDELAV...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1 , 1000 LJUB in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAENJE IN POSTILJANJE), IŠENJE NEGOVALNIH VOZIKOV, OBPOSTELJNIH MIZIC, POSTELJ, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMO PRI HRANJENJU IN PITJU, DELJENJE HRANE IN NAPITKOV, POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU, POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), POMO PRI OSKRBI UMIRAJOEGA IN UMRLEGA, NATANNO POROANJE O...

 • Company BURJAplast predelava plastičnih mas d.o.o., Puchova ulica 2 , 1235 RADOMLJE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTINIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - ZLAGANJE, SORTIRANJE IZDELKOV V ZABOJKE - IZDELKI IZ PLASTINIH MAS, TROIZMENSKO DELO. , veizmensko...

 • Company Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešernova cesta 32 , 4260 BLED in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  HOTELSKI GOSPODINJEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. Sezonsko delo - od junija do konca septembra., polni delovni as, 40, -POMO PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DELOVNEGA PROCESA V GOSPODINJSTVU. - SKRB IN ODGOVORNOST ZA HOTELSKO PERILO, INVENTAR V SOBAH TER ZALOGE V HOTELSKIH MINI BARIH, - OPRAVLJANJE PREGLEDOV HOTELSKIH SOB IN OSTALIH PROSTOROV HOTELA, - USMERJANJE PRAKTINEGA DELA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, - IŠENJE HOTELSKIH SOB, - PRIPRAVA IN SKRB ZA UPOŠTEVANJE HOTELSKIH STANDARDOV ISTOE IN HIGIENE, - OPRAVLJA PREGLEDE SOB  IN OSTALIH PROSTOROV HOTELA, - SKRB IN ODGOVORNOST ZA RACIONALNO PORABO POTROŠNEGA MATERIALA, - OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., DELO POTEKA V ŠOLSKEM HOTELU ASTORIA., ...

 • Company GOSTILNA "FLORJANČKOV HRAM" ŽAGAR ZVONKA S.P., Dunajska cesta 238 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, (A) POGRINJANJE MIZ S ISTIM PRTOM, PRIBOROM, POSODO IN KOZARCI, (B) POZDRAVLJANJE STRANK TER VROANJE JEDILNIH LISTOV IN CENIKOV PIJAE, (C) SVETOVANJE PRI IZBIRE HRANE IN PIJAE, (D) SPREJEMANJE NAROIL HRANE IN PIJAE TER ODDAJANJE NAROIL KUHINJSKEMU IN BARSKEMU OSEBJU, (E) STREENJE HRANE IN PIJAE STRANKAM PRI MIZAH, (F) POSPRAVLJANJE MIZ TER ODNAŠANJE POSODE IN PRIBORA V KUHINJO, (G) IZROANJE RAUNA, SPREJEMANJE PLAILA TER UPRAVLJANJE PLAILNIH NAPRAV IN BLAGAJN., , dvoizmensko...

 • Company HOTEL FLORJANČKOV HRAM, gostinstvo in hotelske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 238 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POSPRAVLJANJE HOTELSKIH SOB IN PROSTOROV TER DELO V PRALNICI. DELO POTEKA V MANJŠEM HOTELU, ELIMO SI ZANESLJIVO OSEBO, KI SE BO VKLOPILA V KOLEKTIV., , dopoldan...

 • Company JMW Fire, proizvodnja kovanih gasilskih armatur, d.o.o., Slovenska vas 14 , 8232 ŠENTRUPERT in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ OBSTOJEIH IN NOVIH TEHNOLOGIJ,SODELOVANJE,KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE UVAJANJA NOVIH TEHNOLOGIJ V PROIZVODNI PROCES IN SKRB ZA IZVAJANJE LE-TEH,IZDELAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IN PROIZVODNE DOKUMENTACIJE,SODELOVANJE Z DRUGIMI ODDELKI NA PODROJU RAZVOJA IN KONSTRUIRANJA DELOVNIH PRIPRAV, ORODIJ IN IZDELKOV,PROUEVANJE USTREZNOSTI SUROVIN IN MATERIALOV,NORMIRANJE DELOVNEGA ASA IN MATERIALA, IZDELAVA KALKULACIJ, PODAJANJE IN ZBIRANJE PREDLOGOV ZA RACIONALIZACIJO PROIZVODNIH PROCESOV, TEHNINA PODPORA PRODAJI, PRIPRAVA RAZLINIH ANALIZ IN POROIL,SODELOVANJE PRI PROJEKTIH, VNAŠANJE PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM,OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, CAD PROGRAMI ZA 3 D OBLIKOVANJE-POZNAVANJE PROGRAMA SOL...

 • Company OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE, CLEVELANDSKA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 20, ISTILEC II, popoldanski delovni as 4 ure, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT, DOKAZILA O ZAKLJUENEM ŠOLANJU - DIPLOMA ZDRAVSTVENE FAKULTETE (študijska smer fizioterapija), zdravstvena sposobnost za delo., ...

 • Company ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMO POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Išemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno in potrpeljivo opravljale delo osebnih asistentov ali osebnih asistentk. V kratek ivljenjepis navesti št. objave, na katero se prijavljate., popoldan...

 • Company DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM SVIT KOPER, LJUBLJANSKA CESTA 6 , 6000 KOPER - CAPO in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do 31.12.2022, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z UPORABNIKI V DNEVNEM CENTRU, SVETOVANJE, INFORMIRANJE UPORABNIKOV O MONOSTIH ZDRAVLJENJA , O VARNEM INICIRANJU IN UPORABI PAS TER ŠKODLJIVIH POSLEDICAH LE-TE, ORGANIZACIJA IN VODENJE DELAVNIC IN ŠPORTNIH TER KULTURNIH AKTIVNOSTI, POMO PRI SOCIALNEM VKLJUEVANJU, AURNO VODENJE DOKUMENTACIJE IN SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, DELO S SVOJCI, NEFORMALNO DRUENJE Z UPORABNIKI, OSTALA DELA PO NALOGU STROKOVNE VODJE, PREDSEDNICE IN IZVRŠNEGA ODBORA., Strokovni izpit po 69.lenu ZSV, v kolikor ga nima, ga mora opraviti v 6 mesecih od nastopa delovnega razmerja, osnovno raunalniško znanje in poznavanja dela po spletu, pozn...

 • Company PREPIH D.O.O., RESTAVRACIJA IN OKREPČEVALNICA, Gornja Težka Voda 19 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE, , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE - OPERACIJSKE MEDICINSKE SESTRE, KONANA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE, ZAELENE DELOVNE IZKUŠNJE. K VLOGI OBVEZNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILA O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNIH TER VELJAVNO LICENCO ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE., ...

 • Company BLISK livarstvo, družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Laze 20 , 4000 KRANJ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE ELEKTRO VZDREVANJA, Po izteku pogodbe za doloen as monost sklenitve nove pogodbe za ND, dopoldan...

 • Company VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR, BETNAVSKA CESTA 100, 2000 MARIBOR in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2022, polni delovni as, 40, POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PREDVSEM PA: SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA TER PRIPRAVLJA DIDAKTINE PRIPOMOKE ZA DELO Z OTROKI V SKLADU S PRAVILI STROKE. Z VZGOJITELJEM SODELUJE PRI DELU S STARŠI, PRI ORGANIZACIJI IVLJENJA IN DELA V VRTCU TER EVALVACIJAH VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, PRI ANALIZI STANJA V ODDELKU, PRI SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA OTROK. PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POITEK OTROK, SKRBI ZA UREJENOST PROSTOROV V VRTCU (VZDRUJE IN OHRANJA RED IN ISTOO SREDSTEV, IGRA, IGRAL, OPRE...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  TEHNIK ZA ZOBNO PROTETIKO, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE ZOBOTEHNIKA V ZOBOTEHNINEM LABORATORIJU Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM, srednje strokovna in splošna izobrazba – smer zobotehnika, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, ...

 • Company KASKADER D.O.O. ZAHTEVNA TERENSKA DELA, SPODNJA KANOMLJA 66 , 5281 SPODNJA IDRIJA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  INENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE PROJEKTOV, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL, VODENJE IN NADZOR GRADBIŠ, VODENJE KNJIGE OBRAUNSKIH IZMER IN GRADBENIH DNEVNIKOV, PRIPRAVA OBRAUNOV, KOMUNIKACIJA Z NARONIKI, , dopoldan...

 • Company OŠTARIJA, gostinstvo, d.o.o., Ulica Istrskega odreda 21 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO V KUHINJI., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company OŠTARIJA, gostinstvo, d.o.o., Ulica Istrskega odreda 21 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KUHANJE JEDI PO NAROILU. SODELOVANJE S KUHARJEM, KI JE DELAL V RESTAVRACIJI Z MICHELINOVO ZVEZDICO., , dvoizmensko...

 • Company Posredovanje pri prodaji motornih goriv na drobno, Aleš Milanič, s.p., Ulica oktobrske revolucije 18 in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  PRODAJALEC NA BENCINSKI RPALKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRODAJA GORIV IN BLAGA., , dvoizmensko...

 • Company SIRIUS MARIBOR, DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O., Miklavška cesta 64 , 2311 HOČE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  STROJNI KLJUAVNIAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA DELA, , dvoizmensko...

 • Company SIRIUS MARIBOR, DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O., Miklavška cesta 64 , 2311 HOČE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POZNAVANJE LASERSKEGA STROJA IN RAZREZ PLOEVINE, , veizmensko...

 • Company GRADBENA MEHANIZACIJA IN GRADBENIŠTVO, KOPUN AMBROŽ S.P., Zgornji Duplek 52 E, 2241 SPODNJI DUPLEK in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, GRADBENA DELA, UREJANJE OKOLJA,  ZEMLJESKA DELA, VODOVOD, KANALIZACIJA ...., , dopoldan...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIENCA/UPORABNIKA POMOI, - GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA,  - OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, - OPAZOVANJE  SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE VODJI/KOORDINATORJU, - VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL, - OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA. , - nija poklicna izobrazba, ali - osnovnošolska izobrazba in teaj, afiniteta do dela s z osebami s tejo duševno in telesno motnjo, nacionalna poklicna kvalifikacija za socialne oskrbovalke (eleno), dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIENCA/UPORABNIKA POMOI, - GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA,  - OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, - OPAZOVANJE  SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE VODJI/KOORDINATORJU, - VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL, - OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., Nija poklicna izobrazba, ali konana osnovna šola in teaj. Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, najmanj povprene rone spretnosti. Vozniški izpit B kategorije (ve kot 2 leti). eleno: NPK socialni oskrbovalec pomo na domu. , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - BOLJ ZAHTEVNA POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA - GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA,  - SKRB ZA OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV, - OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE, - VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL, - OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA. , - srednja poklicna izobrazba za poklic bolniar negovalec, ali  - NPK socialni oskrbovalec  - znanja s podroja gerentologije in psihologije starostnika , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - BOLJ ZAHTEVNA POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA, - GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA,  - SKRB ZA OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV, - OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE, - VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL, - OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., - srednja poklicna izobrazba za poklic bolniar negovalec, ali  - NPK socialna oskrbovalka, - znanja s podroja gerentologije in psihologije starostnika. Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, najmanj povprene rone spretnosti. Izpit B kategorije (ve kot 2 leti), dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NEGO IN OSKRBO NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV,- POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH (PSIHINIH IN FIZINIH) POTREB NAJBOLJ ZAHTEVNIH  STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV,- POROA ZDRAVSTVENEMU OSEBJU O STANJU STANOVALCEV IN NJIHOVIH SPREMEMBAH,- RAZDELJUJE HRANO IN HRANI STANOVALCE TER UPORABNIKE STORITEV,- UREJA PROSTORE TER POSPRAVI POSODO PO HRANJENJU TER ISTI, RAZKUUJE OPREMO IN TEHNINE PRIPOMOKE ZA NEGO STANOVALCEV IN UPORABNIKOV,- SODELUJE PRI TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV TER UPORABNIKOV,- SODELUJE PRI ODDAJI IN POPISU  OSEBNIH STVARI STANOVALCEV TER - DRUGA DELA V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., - srednja ...

 • Company ADRIA TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., Jadranska cesta 25 , 6280 ANKARAN - ANCARANO in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO V KUHINJSKEM PROCESU IN IZVAJANJE DEL V SKLADU Z NAVODILI., , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK, PARTIZANSKA CESTA 28 , 1381 RAKEK in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE UENCA S POSEBNIMI POTREBAMI PRI POUKU, PODALJŠANEM BIVANJU IN NA DNEVIH DEJAVNOSTI., , dopoldan...

 • Company AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka uli in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA TEHNINE IN PROGRAMSKE OPREME VAROVANJA ZA MONTAO. IZVAJANJE POMONIH DEL VARNOSTNEMU TEHNIKU NA TERENU. PRIPRAVA POPISA DEL IN KALKULACIJE. OPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH DEL. SKRB ZA UREJENOST, RED IN ISTOO DELOVNIH SREDSTEV TER DELOVIŠ. POZNAVANJE OPREME IN DRUGIH SREDSTEV ZA DELO TER NJIHOVO DELOVANJE, SKRBNO IN ODGOVORNO RAVNANJE Z NJIMI PO VELJAVNIH PREDPISIH IN NAVODILIH DELODAJALCA., elene so predvsem izkušnje s podroja elektroinštalaterskih del., dopoldan...

 • Company KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN VODI DELA NA PODROJU VZDREVANJA,-KONTROLIRA IZVAJANJA DEL TERMINSKO, FINANNO IN KAKOVOSTNO,-ORGANIZIRA NABAVO REPROMATERIALOV IN DELOVNIH SREDSTEV, -PREDLAGA IZVAJANJA PODIZVAJALSKIH, KOOPERANTSKIH DEL TER USKLAJEVANJE CEN ZA DOGOVORJENA DELA,-KOORDINIRA DELA MED INVESTITORJEM, NADZORNO SLUBO IN OSTALIMI UDELEENCI V TEHNOLOŠKEM PROCESU DELA,-KONTROLIRA STROŠKE POSLOVANJA IN SKUPNIH NALOG S POSLOVNIMI PARTNERJI, -NADZIRA PORABO MATERIALOV IN SUROVIN, -KAKOVOSTNO IN PRAVOASNO REŠUJE REKLAMACIJE,-ANALIZIRA IN PRESOJA REZULTATE DELA IN PRIPRAVLJA POROILA O DELU, -SODELUJE Z OSTALIMI ENOTAMI PODROJA IN Z DRUGIMI SLUBAMI DRUBE, -SODELUJE PRI TEHNINIH PREVZEMIH DELIH., STROKOVNI I...

 • Company DOM POČITKA MENGEŠ, GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STAROSTNIKA, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OSKRBA UMRLEGA, SKRB ZA OSEBNO HIGIENO IN UREJENOST, OBLAENJE IN SLAENJE, SKRB ZA ROKOVANJE DOMSKEGA PERILA, NADZOR NAD TELESNO TEMPERATURO, SODELOVANJE PRI PREHRANJEVANJU IN PITJU STANOVALCEV, SKRB ZA IZLOANJE IN ODVAJANJE, SKRB ZA SPANJE IN POITEK, HIGIENSKO VZDREVANJE, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA OJEGA STANOVALEVEGA OKOLJA.........., , ...

 • Company DOM POČITKA MENGEŠ, GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTO ASOVNIH AKTIVNOSTU UPORABNIKOV, POMO PRI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU, POSEDANJU, POMO STANOVALCEM PRI OSKRBI SAMEGA SEBE (SVETOVANJE IN POMO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB, HRANJENJE ZDRAVSTVENO NEZAHTEVNH STANOVALCEV, POROANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH NEPOSREDNO NADREJENEMU, VKLJUEVANJE V DELOVNI TIM POSAMEZNEGA ODDELKA, SKRB ZA VARNO, KVALITETNO IN PRIJETNO BIVANJE STANOVALCEV Z DEMENCO, PRIPRAVA STANOVALCA NA DNEVNE OBROKE IN UREJANJE PROSTORA, PRIPRAVA NAPITKOV IN STREBA TEH, SODELOVANJE PRI KULTURNIH IN DRUABNIH PRIREDITVAH V DOMU, VONJA STANOVALCEV NA/IZ PRIREDITEV......

 • Company ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI, in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 12.06.2022

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA VSEH OBROKOV IN NAPITKOV V DOMU ZA STAREJŠE, , dvoizmensko...

 • Company VAŠE PERSPEKTIVE, svetovanje, d.o.o., Pot na Dobravo 70 , 1241 KAMNIK in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 12.06.2022

  PRODAJNI MENEDER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DEFINIRA IN IZVAJA KOMERCIALNO IN MARKETINŠKO STRATEGIJO PODJETJA ZA RAZVOJ NA INTERNETU, ZADOLEN ZA SPLETNO MESTO NA SPLOŠNO, OD SPECIFIKACIJ DO OBJAVLJENE STRANI (DREVESNA STRUKTURA, ERGONOMIJA). ANIMIRA IN VODI STRAN, RAZVITJE ALI PREOBLIKOVANJE SPLETNEGA MESTA, OPTIMIZIRANJE SPLETNEGA MESTA,  ANALIZA PROMETA (BAZA PODATKOV) IN PREPOZNAVANJE POVPRAŠEVANJA POTROŠNIKOV NA INTERNETU, ŠTUDIJ KONKURENCE, DOLOANJE STRATEGIJ TRENJA NA INTERNETU (POZICIONIRANJE PODJETJA IN NJEGOVE SPLETNE PONUDBE)., Znanje s podroja web oblikovanja: oblikovanje vsebine spletne strani, promocija spletnih strani. Certificate za web oblikovanje. Tekoe znanje anglešine., dopoldan...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER, Vojkovo nabrežje 32 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  PISMONOŠA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVA VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI IN BLAGOM, UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Doloen as 4. meseci. Priporoeno znanje vonje mopeda. Pri osnovno šolski izobrazbi je potrebnih 5 let delovnih izkušenj. V postopku zaposlitve je potrebno predloiti potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d., Borovška cesta 99 , 4280 KRANJSKA GORA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE NAROIL IN IZVAJANJE STREBE, ZAGOTAVLJANJE REDA IN ISTOE V PROSTORIH STREBE, PRIPRAVA PROSTORA IN MIZ V SKLADU S STANDARDI, IZVAJANJE HACCP STANDARDOV, , popoldan...

 • Company ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE - KARITAS LOGATEC, DOM ZA OSTARELE, Šolska pot 1 , 1370 LOGATEC in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE VZGOJE, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NADZOR DELA SREDNJIH MED.SESTER IN BOLNIARJEV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOI,VODENJE INKONTINENNEGA PROGRAMA ZA STANOVALCE, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE., , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, Celjska cesta 16 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE ZAASNO ODSOTNE DELAVKE (NADOMEŠANJE BOLNIŠKEGA STALEA, PORODNIŠKE, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA V ŠOLSKI ZOBNI AMBULANTI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJA, VISOKA RAVEN ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA. , dvoizmensko...

 • Company Zavod za izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje, Trpinčeva ulica 41 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, STORITVE NAMENJENE OSEBNI POMOI, POMO PRI DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Delovno mesto je v okolici Lukovice. Potreben je ut za delo z ljudmi, odgovornost in zanesljivost. Kandidat mora imeti opravljen vozniški izpit B kategorije. Pogodba se sklepa za doloen as. V prijavi navedite številko oglasa. , dopoldan...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  BOLNIŠKI STRENIK, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, IŠENJE SKUPNIH PROSTOROV, PISARN IN UREJANJE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA, POMO PRI NEZDRAVSTVENI NEGI, DNEVNO IN GENERALNO IŠENJE PROSTOROV IN OPREME, STEKLENIH POVRŠIN, JAVLJANJE OKVAR VZDREVALCU IN NADREJENEMU, VODENJE EVIDENC PORABE ISTIL, SREDSTEV ZA DELO., Natannost, zanesljivost, tolerantnost, osebna urejenost, ustvena stabilnost. Dvoizmensko delo. Delovno mesto je v enoti Doma upokojencev Breice. Kandidati/ke naj vlogo z dokazili in z navedbo številke razpisa delovnega mesta pošljejo po pošti., ...

 • Company CETIS, GRAFIČNE IN DOKUMENTACIJSKE STORITVE, D.D., ČOPOVA ULICA 24 , 3000 CELJE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNATIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO DELO NA STROJIH, PAKIRANJE, ZLAGANJE, KONTROLA KVALITETE MATERIALA IN IZDELKOV, IZPOLNJEVANJE SPREMNE DOKUMENTACIJE, RONA DELA,..., NATANNOST, SAMOSTOJNOST, STROKOVNOST, TIMSKO DELO, PRIPADNOST, DOSLEDNOST, POŠTENOST, VEIZMENSKO DELO (3-4 izmene), ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, MESTNI TRG 17 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL PO PREDPISANEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA SMS V PRIMARNI DEJAVNOSTI, PRIJAZNOST, KOMUNIKATIVNOST, DELO Z LJUDMI, dvoizmensko...

 • Company POSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., JAMSKA CESTA 30 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, REDEN PREGLED OBJEKTOV POD UPRAVLJANJEM OZIROMA VZDREVANJEM,  EVIDENTIRANJE OKVAR TER NEPRAVILNOSTI IN ODPRAVA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE VZDREVANJA TER POPRAVIL, NA NIVOJU SVOJEGA DELA, LOCIRANJE IN POPRAVLJANJE NAPAK PO POTRJENIH DELOVNIH NALOGIH, VZDREVALNA DELA, VZDREVANJE OBJEKTOV, PARKIRIŠ IN DRUGIH POVRŠIN,  TEKOE VZDREVANJE (MANJŠA POPRAVILA), SPOROANJE O POTREBNIH VEJIH POPRAVILIH IN ADAPTACIJAH, IŠENJE VOZNEGA PARKA, IZVAJANJE VZDREVALNIH DEL PO ZARTANIH TERMINSKIH PLANIH, POSODABLJANJE, ORGANIZIRANJE DELA OD ZASNOVE DO KONNE USPOSOBLJENOSTI, PREGLED PRAVILNEGA DELOVANJA IN USTREZNOSTI NAMEMBNOSTI, KONTROLA DELOVANJA, IZVAJANJE OBASNIH IN PERIODINIH PREVENTIVNIH PREGLEDOV., , dopoldan...

 • Company M TOURS turistično podjetje d.o.o., Prešernova cesta 3 , 4260 BLED in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEM GOSTOV NA RAZLINIH LOKACIJAH IN PREVOZ DO ELENE LOKACIJE, SKRB ZA TEHNINO BREZHIBNOST IN VARNOST VOZILA, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, Išemo osebo za prevoze oseb v asu od junija 2022 do vkljuno oktobra 2022 po celotni Sloveniji z izhodišem na Bledu. Vozniški izpit najmanj 3 leta. Urejenost in veselje do dela z ljudmi., ...

 • Company FRUCTAL Živilska industrija d.o.o., Tovarniška cesta 7 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  UPRAVLJAVEC ENERGETSKIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL ZA ODPRAVO ZASTOJEV MED OBRATOVANJEM ENERGETSKIH NAPRAV,KONTROLA OBRATOVANJA ENERGETSKIH NAPRAV,VODENJE EVIDENCE ENERGETSKIH NAPRAV,SISTEMATINO IZVAJANJE DEL PO PLANU PREVENTIVNEGA VZDREVANJA ENERGETSKIH NAPRAV,IZVAJANJE VZDREVALNIH DEL V DELAVNICAH VZDREVANJA, NA ENERGETSKIH NAPRAVAH TER OSTALIH OBJEKTIH PODJETJA,SODELOVANJE PRI POPISU REZERVNIH DELOV ZA NAROANJE,ZADOLENOST ZA STALNO IN PRAVOASNO USPOSOBLJENOST DELOVNE OPREME,KONTROLA KVALITETE REZERVNIH DELOV PRED VGRADNJO,SODELOVANJE PRI INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH, TEHNINIH IZBOLJŠAVAH, MONTAAH IN PREDELAVAH,POROANJE O ZASTOJIH IN IZVEDENIH DELIH NA ENERGETSKIH NAPRAVAH,PRENAŠANJE INFORMACIJ IN ZNANJA NA OSTALE SODELAVCE,UPOŠTEVANJE ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje odsotnega delavca, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU AKTUALNIH POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZN IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; IZVAJANJE ZN IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM  PRIPOMOKOV; SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGOVALNIH POSTOPKOV V PROCESU ZN POD VODSTVOM IN PO NAVODILU ODGOVORNE OSEBE; IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI ODGOVORNE DIPL. M .S., ODVZEMOV MATERIALA ZA LABORATORIJSKI PREGLED; BELEENJE IN SPOROANJE SPREMEMB PRI STANOVALCIH TER PRIPRAVLJANJE STANOVALCEV ZA RAZNE PREGLEDE V DOMU ALI IZVEN DOMA; EVID...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. nadomešanje odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 20, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU AKTUALNIH POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA; OPAZOVANJE SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJE; SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV; SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU; EVIDENTIRANJE STORITEV; IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM TER UVAJANJE NOVO ZAP...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  12.06.2022 Updated on: 13.06.2022

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU AKTUALNIH POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA; OPAZOVANJE SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJE; SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV; SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU; EVIDENTIRANJE STORITEV; IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM TER UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG P...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bloke Edit filters