Jobmonitor. Search results for Bloke

2244 Jobs found

Used filters:
 • Blokex
Displaying 1-50 of 2244 results.
 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  22.01.2021

  INENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONSTRUIRANJE MEHANSKIH POSEBNIH MERIL IN NAPRAV, IZDELAVA TEHNINIH IN KAKOVOSTNIH ZAHTEV ZA MEHANSKA POSEBNA MERILA IN NAPRAVE, NAROANJE IN SPREMLJANJE IZDELAVE MERIL ALI NAPRAV,VZDREVANJE IN IZVAJANJE METROLOŠKEGA NADZORA MERILNIH SREDSTEV PO ZAHTEVAH KUPCEV IN KONTROLNE TEHNOLOGIJE PROGRAMA – KALIBRACIJE,NARTOVANJE, PRIPRAVA IN IZVEDBA ZAHTEVNIH MERITEV DIMENZIJ, FIZIKALNIH, MEHANSKIH,  UPORABA POSTOPKOV IN ORODIJ KAKOVOSTI., VI/1 ALI VII STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE TEHNINE SMERI (STROJNE, ELEKTRO, MATERIALI, …),RAUNALNIŠKA ZNANJA: POZNAVANJE DELA Z OSEBNIM RAUNALNIKOM, RISANJA IN MODELIRANJE V 3D (NX, CATIA, ...), POZNAVANJE SISTEMOV KAKOVOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI,SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA...

 • Company USTANOVA - CENTER ZA EVROPSKO PRIHODNOST, Grajska cesta 1 , 1234 MENGEŠ in Bloke
  22.01.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, PROJEKTNI VODJA OPRAVLJA NALOGE ORGANIZIRANJA MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT, PRIPRAVA ZAHTEVNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, TER OPRAVLJA DRUGE NALOGE V SKLADU Z NAVODILI. DELO NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU OKVIRNO OBSEGA: SODELOVANJE NA RAZLINIH PROJEKTIH S PODROJA MIRU IN VARNOSTI: SPREMLJANJE DOGAJANJA NA PODROJU USPOSABLJANJ ZA SODELOVANJE V MEDNARODNIH OPERACIJAH IN MISIJAH, SPREMLJANJE DELOVANJA EU INSTITUCIJ IN ORGANOV S PODROJA CIVILNEGA KRIZNEGA UPRAVLJANJA, PRIPRAVA ANALIZ S PODROJA USPOSABLJANJ ZA SODELOVANJE V MEDNARODNIH O...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI, IZLAKE 13, 1411 IZLAKE in Bloke
  22.01.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Doloen as  oz. zaradi poveanega obsega dela, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA POMOI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH(POMO PRI OBLAENJU,SLAENJU,POMO PRI UMIVANJU,HRANJENJU,OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV), -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA GOSPODINJSKE POMOI(PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA IVIL,PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE,POMIVANJE UPORABLJENE POSODE,OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI,POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA), -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV(SPODBUJANJE IN VZDREVANJE SOCIALNEGA VKLJUEVANJA UPORABNIKA,SPREMLJANJE UPRAVIENCA PRI OPRA...

 • Company KOPUR PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., Pameče 150 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  22.01.2021

  KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA PAKIRNE EMBALAE, PAKIRANJE IZDELKOV IN NALAGANJE V EMBALANE ENOTE IN NA PALETE, KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, PRILAGANJE SPREMNIH LISTOV, ŠTETJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV, VODENJE EVIDENC IN POSREDOVANJE PODATKOV, OPOZARJANJE IN INFORMIRANJE DELAVCEV O NAPAKAH NA IZDELKIH, KONTROLA KAKOVOSTI REZULTATOV SVOJEGA DELA, IŠENJE STROJA IN OPREME, , ...

 • Company VLJORA, zidarstvo in fasaderstvo d.o.o., Trdinova ulica 12 , 3211 ŠKOFJA VAS in Bloke
  22.01.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, pomona gradbena dela, vonja tovornega vozila za potrebe delovnega procesa, polaganje kanalizacije, kopanje zemlje vseh kategorij, izkopi za stanovanjske hiše, montaa in demontaa strojev in konstrukcij na terenu ter druga dela po navodilu delodajalca, , ...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  22.01.2021

  TESAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 23.12.2021, polni delovni as, 40, IZVEDBA RAZNIH OPANIH DEL, POSTAVLJANJE, PODPIRANJE, FIKSIRANJE IN PODIRANJE OPAEV, POSTAVLJANJE IN DEMONTAA FASADNIH IN LOVILNIH ODROV, IZDELOVANJE LESENIH KONSTRUKCIJ,PILOTIRANJE, POSTAVLJANJE ZAGATNIH STEN,ZAPIRANJE GRADBENIH JAM,UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU,DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, sposobnost dela v timu, dopoldan...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  22.01.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 23.12.2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE GRADBENIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENIH,UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, sposobnost dela v timu, dopoldan...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  22.01.2021

  ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 23.12.2021, polni delovni as, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI,OBZIDAVANJE ELEMENTOV,IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV,IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK,IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE Z RAZNIMI IZOLACIJSKIMI PLOŠAMI,IZVEDBA VSEH ELEMENTOV ZUNANJIH UREDITEV (ROBNIKI, TLAKOVCI, PLOŠE, PLANUMI,…),UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU,DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, sposobnost dela v timu, dopoldan...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  22.01.2021

  INENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 23.12.2021, polni delovni as, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNINEGA, FINANNEGA IN ASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH POTREBNIH VIROV ZA USPEŠNO IZVEDBO PROJEKTA, SAMOSTOJNO VODENJE PROJEKTA IN SPREJEMANJE VSEH UKREPOV ZA DOSEGANJE S PLANOM DOLOENIH TEHNINIH, FINANNIH IN ASOVNIH CILJEV IZVEDBE PROJEKTA.PRIPRAVA STROKOVNO-TEHNINIH IN KOMERCIALNIH ZAHTEV, POTREBNIH ZA OBLIKOVANJE POVPRAŠEVANJA PO OBRTNIŠKO-INŠTALACIJSKIH IN ZAKLJUNIH DELIH, GRADBENIH POLPRODUKTOV IN GRADBENE OPREME, SODELOVANJE PRI IZBORU PODIZVAJALCEV IN DOBAVITELJEV GRADBENIH POLPRODUKTOV IN GRADBENE OPREME,SODELOVANJE PRI POGAJANJIH S PODIZVAJALCI IN DOBAVIT...

 • Company BEN GRADBENA DELA BESIM ĆURAN D.O.O., Lokavec 77 I, 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  22.01.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, pomona gradbena dela pri izdelavi streh, monost dolgoronega sodelovanja, ...

 • Company BARON INTERNATIONAL trgovina d.o.o., Obrežje 4 , 1433 RADEČE in Bloke
  22.01.2021

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 6 MES Z MONOSTJO ZA NEDOLOEN AS, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DOSTAV BLAGA KUPCEM PO SLOVENIJI IN TUJINI ( PODROJE HRVAŠKE ). PREVZEM IN IZDAJA BLAGA NA TERENU IN NAŠEM SKLADIŠU TER SPREMLJANJE DOKUMENTACIJE. POMO PRI PRIPRAVI KOMISIONOV V SKLADIŠU PODJETJA ( OBREJE 4, 1433 RADEE). SKRBNO IN GOSPODARNO UPRAVLJANJE S TOVORNIM VOZILOM, OPREMO IN BLAGOM. UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., ZAHTEVANA FUNKCIONALNA  ZNANJA VOZNIŠKI IZPIT C KATEGORIJE. Zaeljene delovne izkušnje na enakem ali sorodnem delovnem mestu. Dinamino terensko delo., dopoldan...

 • Company REVO, posredništvo in storitve, d.o.o., Kamniška ulica 52 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.01.2021

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 20, PREVOZ BLAGA, NAKLADANJE, RAZKLADANJE, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VOZILO, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, ODGOVORNOST, TONOST, DOSLEDNOST, PREVIDNOST, IZNAJDLJIVOST V NEPREDVIDLJIVIH SITUACIIJAH, IZOBRAZBA NI POMEMBNA. SAMO RESNI KANDIDATI Z NEKAJ IZKUŠNJAMI. NA VLOGI PUSTITE KONTAKT, DA VAS POKLIEMO., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER POSTOJNA, POT K PIVKI 2 B, 6230 POSTOJNA in Bloke
  22.01.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SKRBI ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSKRBO IN ZDRAVSTVENO NEGO STANOVALCEV, OPRAVLJA ZAHTEVNEJŠO POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI GIBANJU, GOSPODINJSKA POMO, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NARTOV POMOI TER VODENJU POTREBNE DOKUMENTACIJE, OPAZUJE IN SPREMLJA SPREMEMBE POTREB UPORABNIKA IN POROA STROKOVNI SLUBI, POMAGA PRI OHRANJANJU  SOCIALNIH STIKOV, SKRBI ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, IZVAJA IN KOORDINIRA GOSPODINJSKA OPRAVILA TER SKRBI ZA NABAVO IVIL IN MATERIALA, VODI EVIDENCE O ZALOGAH MATERIALA IN IVIL, IZVAJA PROGRAM VODENJA, KI ZAJEMA POMO PRI REŠEVANJU OSEBNIHIN SOCIALNIH STISK, VZDRUJE STIKE IN SODELUJE S POSAMEZNIKOM OZIROMA NJEGOVIMI SVOJCI, SODELUJE S STROKOVNIM...

 • Company MGI PRO, gradbeništvo in storitve, d.o.o., Dimičeva ulica 16 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.01.2021

  ELEZOKRIVEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KRIVILEC ARMATURE ALI ELEZOKRIVEC PO ARMATURNEM NARTU IZBERE, PRIPRAVI, ODREE IN OBLIKUJE JEKLENE PALICE ALI MREE. NATO JIH RAZVRSTI, OZNAI IN PRIPRAVI ZA TRANSPORT NA GRADBIŠE., , dopoldan...

 • Company KERAMIKA KOTNIK, storitve in trgovina, d.o.o., Bezovje nad Zrečami 2 B, 3214 ZREČE in Bloke
  22.01.2021

  POLAGALEC KERAMINIH PLOŠIC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OBLAGANJE TAL IN STEN IZ KERAMIKE, HIDROIZOLACIJSKA DELA, SAMOSTOJNOST IN NATANNOST PRI DELU. PRILAGAJANJE KOLEKTIVU IN SKUPINSKEMU DELU., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V POSTOJNI, Jenkova ulica 3 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  22.01.2021

  STROKOVNI SODELAVEC NA SODIŠU, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. predvidoma 8.3.2022 oziroma za as nadomešanja materinskega in starševskega, polni delovni as, 40, PROUEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOITVE IN OBRAZLOITVE ODLOITVE,  SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE, IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI, SPREJEM ODLOITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOITVE NA PODROJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, PRIPRAVA DOGOVOROV ZA ODVRAANJE PRE...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK in Bloke
  22.01.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO ZDRAVLJENJE IN DIAGNOSTIKA PSIHIATRINIH BOLNIKOV V BOLNIŠNICI IN SPECIALISTINI PSIHIATRINI AMBULANTI, DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA IZ PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO NA PODROJU PSIHIATRIJE, OPRAVLJANJE DELA V DEURNI SLUBI, dopoldan...

 • Company WORKFORCE d.o.o.; WORKFORCE d.o.o., POSLOVNA ENOTA MARIBOR, Slovenska ulica 33 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.01.2021

  AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, SPREJEM KLICEV V NEMŠKEM JEZIKU, REGISTRACIJA STRANK V SISTEM, SPREJEM NAROIL STRANK, VNOS PODATKOV V RAUNALNIK, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Tekoe znanje nemškega jezika (raven C1), odlino razvite komunikacijske sposobnosti, natannost, komunikativnost, proaktivnost, ciljna naravnanost, raunalniška pismenost, pripravljenost na delo od ponedeljka do nedelje, dvoizmensko...

 • Company PETRANS, DRUŽBA ZA TRANSPORT IN STORITVE D.O.O., Jurčkova cesta 234 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.01.2021

  TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NATANNO POZNAVANJE TOVORNIH PRIKOLIC, SAMOSTOJNO OPRAVLJA VSA DELA POVEZANA Z IZDAJO BLAGA, ODGOVORNOST ZA VODENJE SKLADIŠA IN INVENTURO, IZDAJA RAUNOV IN PREDRAUNOV, KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI IN KUPCI, NAROANJE BLAGA, OSNOVNO ZNANJE KNJIGOVODSTVA, , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  22.01.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev oz. za as trajanja pripravništva, polni delovni as, 40, DELO TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIKA V SPLOŠNIH AMBULANTAH ZDRAVSTVENEGA DOMA., Zakljuena srednja zdravstvena šola., ...

 • Company LEKARNA SANOFARM, TATJANA KOLAČKOVA, CELOVŠKA CESTA 142, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.01.2021

  FARMACEVTI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDAJA ZDRAVIL V LEKARNI, Izpolnjevanje pogojev za opravljanje poklica v lekarniški dejavnosti., dvoizmensko...

 • Company KOMPLET GRADNJE, gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, d.o.o., Razlagova ulica 22 , 2000 M in Bloke
  22.01.2021

  ZIDARJI IPD., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZIDARSKA DELA, , ...

 • Company AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV, Pristaniška ulica 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE OBJEKTOV TER OKOLICE, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA TER SKRB ZA ZALOGO MATERIALA, STROJNO IN RONO IŠENJE. , Pogoj je lastni prevoz zaradi narave dela - na bencinskih rpalkah ob avtocesti in hitri cesti. , veizmensko...

 • Company AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV, Pristaniška ulica 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE OBJEKTOV TER OKOLICE, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA TER SKRB ZA ZALOGO MATERIALA, STROJNO IN RONO IŠENJE. , Pogoj je lastni prevoz zaradi narave dela - na bencinskih rpalkah ob avtocesti in hitri cesti. , veizmensko...

 • Company AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV, Pristaniška ulica 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE OBJEKTOV TER OKOLICE, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA TER SKRB ZA ZALOGO MATERIALA, STROJNO IN RONO IŠENJE. , Pogoj je lastni prevoz zaradi narave dela - na bencinskih rpalkah ob avtocesti in hitri cesti. , veizmensko...

 • Company AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV, Pristaniška ulica 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE OBJEKTOV TER OKOLICE, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA TER SKRB ZA ZALOGO MATERIALA, STROJNO IN RONO IŠENJE. , Pogoj je lastni prevoz zaradi narave dela - na bencinskih rpalkah ob avtocesti in hitri cesti. , veizmensko...

 • Company AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV, Pristaniška ulica 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE OBJEKTOV TER OKOLICE, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA TER SKRB ZA ZALOGO MATERIALA, STROJNO IN RONO IŠENJE. , Pogoj je lastni prevoz zaradi narave dela - na bencinskih rpalkah ob avtocesti in hitri cesti. , veizmensko...

 • Company AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV, Pristaniška ulica 3 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE OBJEKTOV TER OKOLICE, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, VODENJE EVIDENC, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA TER SKRB ZA ZALOGO MATERIALA, STROJNO IN RONO IŠENJE. , Pogoj je lastni prevoz zaradi narave dela - na bencinskih rpalkah ob avtocesti in hitri cesti. , veizmensko...

 • Company HABAKUK POHORJE, turizem in gostinstvo d.o.o., Pohorska ulica 59 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.01.2021 Updated on: 22.01.2021

  SVETOVALEC ZA TURIZEM, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA TRGU TER VZDREVANJE IN ŠIRITEV PRODAJNE MREE, POZNAVANJE CILJNIH SKUPIN, SPREMLJANJE PLANA PRODAJE PO PRODUKTIH,  OBVLADOVANJE ODMIKOV OD NARTOV PRODAJE, INTERNI MARKETING, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU NOVIH PRODUKTOV, PRIPRAVA POROIL O IZVEDBENIH PRODAJNIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU CEN IN PLAILNIH POGOJEV V SKLADU Z NAVODILI, DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CEN IN PRIHODKOV IZ NOITEV TER POVEZANIH PRIHODKOV, ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE OSEBNEGA LETNEGA PLANA, ANALIZIRANJE USPEŠNOSTI IZVEDENIH PRODAJNIH AKTIVNOSTI, NARTOVANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE, ORGANIZIRANJE IN IZVEDBA PRODAJNIH PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVLJANJE, SESTAVLJANJE IN DISTRIBUCIJA PONUDB, DIREKTNI MARKETING, DOGOVARJA...

 • Company ISKRA VARJENJE PODJETJE ZA INŽENIRING IN PROIZVODNJO VARILNE OPREME, D.O.O., LJUBLJANA, STEGNE 21/C- in Bloke
  22.01.2021

  STROJNI MEHANIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SESTAVLJANJE VARILNIH NAPRAV, VLAGANJE KOMPONENT V OHIŠJE, PRIVIJANJE, OPREMLJANJE VEZALNIH SNOPOV S PRIKLJUKI, SESTAVLJANJE GORILNIKOV, PRIPRAVLJANJE PODSESTAVOV, VIJAENJE, KOVIENJE, INP., Rona spretnost, vid, vestnost, timsko delo, dopoldan...

 • Company AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 12 F, 1236 TRZIN in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 35, IŠENJE PROSTOROV IN OPREME, LASTEN PREVOZ (KER NI JAVNEGA PREVOZA), dvoizmensko...

 • Company AKTIVA ČIŠČENJE d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 12 F, 1236 TRZIN in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV IN OPREME, Lasten prevoz (ker ni javnega prevoza), dvoizmensko...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  22.01.2021

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ, OPAZOVANJE PSIHOFIZINEGA STANJA STANOVALCA, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO IN SODELOVANJE PRI VIZITI, , ...

 • Company PENZION SREČA VAROVANJE STAREJŠIH OSEB, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O., OREŠJE 51, 8220 ŠMARJEŠKE TOPL in Bloke
  22.01.2021

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, priprava obrokov za uporabnike, Monost dolgoronega sodelovanja., dvoizmensko...

 • Company PENZION SREČA VAROVANJE STAREJŠIH OSEB, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O., OREŠJE 51, 8220 ŠMARJEŠKE TOPL in Bloke
  22.01.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izvajanje del zdravstvenega tehnika uporabnikom v domu starejših obanov, Monost dolgotrajnega sodelovanja., dvoizmensko...

 • Company TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., PODGRAD, Hrušica 104 , 6244 PODGRA in Bloke
  22.01.2021

  VIZUALNI KONTROLOR KAKOVOSTI V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE MEDFAZNE KONTROLE KAKOVOSTI POLIZDELKOV IN IZDELKOV, IZVAJANJE IZHODNE KONTROLE KAKOVOSTI IZDELKOV, IZVAJANJE MERITEV, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI VHODNIH MATERIALOV, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJA KONTROLNE OBHODE DELOVNIH MEST, IZVAJA MERITVE PO PREDPISANIH KRITERIJIH IN DOKUMENTIRA PODATKE V DELOVNO DOKUMENTACIJO TER SPREMLJA SAMOKONTROLO DELAVCEV, IZVAJA LABORATORIJSKA MERJENJA IN TESTIRANJA KAKOVOSTI IZDELKOV, IZVAJA KONTROLO KAKOVOSTI MATERIALOV, POLIZDELKOV IN IZDELKOV V SKLADU Z ZAHTEVAMI TEHNINE DOKUMENTACIJE, IZDELUJE REKLAMACIJSKE ZAPISNIKE NOTRANJIH IN ZUNANJIH NESKLADIJ TER SODELUJE PRI REŠEVANJU NESKLADIJ, OBVLADUJE CERTIFIKATE KAKOVOSTI VHODNIH MATERIALO...

 • Company MONTAŽA POHIŠTVA JOŽEF TUHTAR s.p., Jarmovec 3 A, 3222 DRAMLJE in Bloke
  22.01.2021

  POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, Izvajanje storitev pogodbene pošte in prodaja blaga., Opravljen strokovni poštni izpit., dopoldan...

 • Company KOGRAD IGEM PROIZVODNJA GRADBENIH MATERIALOV D.O.O., SELOVEC 83 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  22.01.2021

  UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO CEMENTNIH, MINERALNIH IN DRUGIH IZDELKOV IZ KAMNA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE S STROJEM – PROIZVODNO LINIJO – POSTROJENJEM V SKLADU Z INTERNIMI NAVODILI OZIROMA NAVODILI PROIZVAJALCA NAPRAVE- IZVAJANJE DNEVNEGA PREGLEDA NAPRAV, VPISOVANJE UGOTOVITEV V OBRAZEC (PREGLED STROJEV IN NAPRAV) TER OBVEŠANJE NADREJENEGA V PRIMERU ODSTOPANJ- IZVAJANJE OSNOVNEGA VZDREVANJA NAPRAV (SKLADNO S PLANOM VZDREVANJA), MAZANJE IN IŠENJE NAPRAVE TER IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE NAPRAVE- IZVAJANJE AKTIVNOSTI PROCESNE IN KONNE KONTROLE TER OBVEŠANJE O NESKLADNOSTIH- SODELOVANJE PRI POPRAVILIH IN REMONTIH, Poznavanje proizvodov in proizvodnih procesov ter materialov, dopoldan...

 • Company KOGRAD IGEM PROIZVODNJA GRADBENIH MATERIALOV D.O.O., SELOVEC 83 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  22.01.2021

  UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO CEMENTNIH, MINERALNIH IN DRUGIH IZDELKOV IZ KAMNA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE S STROJEM – PROIZVODNO LINIJO – POSTROJENJEM V SKLADU Z INTERNIMI NAVODILI OZIROMA NAVODILI PROIZVAJALCA NAPRAVE - SODELOVANJE PRI IZDELAVI MESENIH IN TEDENSKIH PLANOVIZVAJANJE DNEVNEGA PREGLEDA NAPRAV, VPISOVANJE UGOTOVITEV V OBRAZEC (PREGLED STROJEV IN NAPRAV) TER OBVEŠANJE NADREJENEGA V PRIMERU ODSTOPANJ, IZVAJANJE OSNOVNEGA VZDREVANJA NAPRAV (SKLADNO S PLANOM VZDREVANJA), MAZANJE IN IŠENJE NAPRAVE TER IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE NAPRAVE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI PROCESNE IN KONNE KONTROLE TER OBVEŠANJE O NESKLADNOSTIH, SODELOVANJE PRI POPRAVILIH IN REMONTIH, NEPOSREDNO KOMUNICIRANJE Z DOBAVITELJI GLEDE OPERATIVNE DOBAVE SUROVINE (V OKVI...

 • Company KOGRAD IGEM PROIZVODNJA GRADBENIH MATERIALOV D.O.O., SELOVEC 83 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  22.01.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE ALI IZVAJANJE REMONTNIH DEL NA STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH (ELEKTRO VZDREVALNA DELA)PREGLEDOVANJE, UGOTAVLJANJE STANJA IN VZDREVANJE STROJEV, INSTALACIJ IN NAPELJAVIZDELAVA IZBOLJŠAV, PREDELAV, PROTOTIPOV NA VSEH STROJIHIZVAJANJE INTERVENTNIH POSEGOV V PRIMERIH ZASTOJEV PRI PRESKRBI Z MATERIALI, DELOVNIMI SREDSTVI IN VAROVALNO OPREMOPOSREDOVANJE PREDLOGOV NABAV REZERVNIH DELOV ZA VZDREVANJE ELEKTRO OPREMEOPRAVLJANJE VSEJ DRUGIH HIŠNIŠKIH DEL V OBJEKTIH DRUBE IN OKOLICIOPRAVLJANJE PREVOZOV Z OSEBNIMI IN KOMBINIRANIMI VOZILI, Poznavanje proizvodov in proizvodnih procesov ter materialov  Poznavanje elektro komponent, dopoldan...

 • Company KOGRAD IGEM PROIZVODNJA GRADBENIH MATERIALOV D.O.O., SELOVEC 83 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  22.01.2021

  VZDREVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE ALI IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH REMONTNIH DEL NA STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH PREGLEDOVANJE, UGOTAVLJANJE STANJA IN VZDREVANJE STROJEV, INSTALACIJ IN NAPELJAVIZDELAVA IZBOLJŠAV, PREDELAV, PROTOTIPOV NA VSEH STROJIH, HIDRAVLIKI IN PNEVMATIKIIZVAJANJE INTERVENTNIH POSEGOV V PRIMERIH ZASTOJEV PRI PRESKRBI Z MATERIALI, DELOVNIMI SREDSTVI IN VAROVALNO OPREMOPOSREDOVANJE PREDLOGOV NABAV REZERVNIH DELOV ZA VZDREVANJE STROJNEGA PARKAOPRAVLJANJE VSEJ DRUGIH HIŠNIŠKIH DEL V OBJEKTIH DRUBE IN OKOLICIOPRAVLJANJE PREVOZOV Z OSEBNIMI IN KOMBINIRANIMI VOZILI, Poznavanje proizvodov in proizvodnih procesov ter materialov  Poznavanje strojnih elementov, dopoldan...

 • Company KOGRAD IGEM PROIZVODNJA GRADBENIH MATERIALOV D.O.O., SELOVEC 83 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  22.01.2021

  ELEZOKRIVEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA ORODJA, MATERIALA TER DELOVNEGA OKOLJA ZA ELEZOKRIVSKA DELA,IZDELAVA VSEH VRST ARMATUR,ZAGOTAVLJANJE REDA IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA, Poznavanje pravil za izdelavo armature, dopoldan...

 • Company KMETIJA LUKAČ DANIEL, HRASTJE MOTA 30, 9252 RADENCI in Bloke
  22.01.2021

  VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, delo s traktorjem in traktorskimi prikljuki in razna kmeka opravila, zaeljene izkušnje kot traktorist, volja do dela na kmetiji, ...

 • Company GRADBENI NADZOR, SVETOVANJE IN IZVAJANJE SAMO SAJNKAR S.P., Mariborska cesta 86 , 3000 CELJE in Bloke
  22.01.2021

  GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, RAZNA ZIDARSKA IN TESARSKA DELA V GRADBENIŠTVU., , dopoldan...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in Bloke
  22.01.2021

  ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PREDPREISKOVALNIH, PREISKOVALNIH IN POPREISKOVALNIH POSTOPKOV DELOVNIH PROCESOV V LABORATORIJU ZA CITOLOGIJO IN PATOLOGIJO., Opravljen strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti za delo v laboratoriju, znanje vsaj enega tujega jezika, natannost in odgovornost., ...

 • Company CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje, Cesta v Trnovlje 17 , 3000 CELJE in Bloke
  22.01.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE IN RAZKUEVANJE PROIZVODNIH IN PISARNIŠKIH PROSTOROV, Urnik dela POPOLDAN! , ...

 • Company BARTOG PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 18, 8210 TREBNJE in Bloke
  22.01.2021

  PRODAJALCI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRODAJA BLAGA V TRGOVINI Z AVTO DELI IN PNEVMATIKAMI; SVETOVANJE KUPCEM ZA PRODAJNI ASORTIMA; SKRB ZA ZALOGO- ISKANJE NOVIH POTENCIALNIH KUPCEV; SKRB ZA UREJENOST TRGOVINE, - poznavanje delovanja motornega vozila - osnovno znanje raunalniškega okolja office - zaeleno znanje pri uporabi katalogov za iskanje delov, ...

 • Company HANCMAN PROIZVODNJA, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA D.O.O., Otiški Vrh 54 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  22.01.2021

  UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTINIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, RAZREZ PROFILOV IN SESTAVA KOMARNIKOV, , dopoldan...

 • Company HANCMAN PROIZVODNJA, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA D.O.O., Otiški Vrh 54 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  22.01.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTINIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, OBDELAVA PROFILOV ZA PVC OKNA, , dopoldan...

 • Company KJF, posredništvo, trgovina, informacijske in druge storitve, d.o.o., Limbuška cesta 2 , 2341 LIMBUŠ in Bloke
  22.01.2021

  DELAVCI ZA RONO PAKIRANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PAKIRANJE PAKETOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ, POLNJENJE POLIC V SKLADIŠU, PRODAJA IN SVETOVANJE O ARTIKLIH, DELO Z CRM, IZDAJA RAUNOV, , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bloke Edit filters