Jobmonitor. Search results for Bloke

4108 Jobs found

Used filters:
 • Blokex
Displaying 1-50 of 4108 results.
 • Company CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O., KAMENICE 2 , 9233 ODRANCI in Bloke
  25.05.2019

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, -PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIINE,-PREVZEM NAROIL S STRANI VODJE ODDELKOV,-JAVLJANJE POTREB IN NAROANJE MATERIALA V ODDELEK NABAVE,-USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIENO STANJE,-KOMISIONIRANJE,-TRANSPORTIRANJE REPRO-MATERIALA V PROIZVODNEM PROCESU GLEDE NA POTREBE,-SKLADIŠENJE IZDELKOV IN MATERIALA,-PRIPRAVA IN IZDAJA MATERIALA V PROIZVODNJO,-IZPOLNJEVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, KI JE VEZANA NA SKLADIŠNO POSLOVANJE,-SKRB ZA GOSPODARNO RAVNANJE Z MATERIALOM, DELOVNIMI SREDSTVI,-VZDREVANJE ISTOE NA DELOVNEM MESTU,-IZVAJANJE VSEH NALOG, KI PREPREUJEJO ŠKODO IN ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO POSLOVANJE PODJETJA,-DRUGA DELA (NPR. DELO V INVENTURNIH KOMISIJAH, PRI EMER SE DELAVCA USPOSOBI Z ENOSTAVNIMI NAV...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE, Ljubljanska cesta 1 , 3000 CELJE in Bloke
  25.05.2019

  REFERENT ZA IZDAJO OSEBNIH DOKUMENTOV, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve uslubenke iz porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, polni delovni as, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI S PODROJA POTNIH LISTOV, OSEBNIH IZKAZNIC IN REGISTRA PREBIVALSTVA,- IZDAJANJE ODLOB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI,-OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, - OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, ...

 • Company Gradbeništvo Numanović, Edin Numanović s.p., Škofja vas 40 B, 3211 ŠKOFJA VAS in Bloke
  25.05.2019

  FASADER, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ZIDANJE, OMETAVANJE, ZAKLJUNA DELA V GRADBENIŠTVU, ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV, , dopoldan...

 • Company DOM LUKAVCI, LUKAVCI 9 , 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU in Bloke
  25.05.2019

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA NEGO IN OSKRBO, POMO STANOVALCEM PRI OBLAENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, KOPANJU IN FIZIOLOŠKIH POTREBAH TER PIETETNA NEGA, SKRB ZA OSEBNO PERILO STANOVALCEV, SKRB ZA UREJENOST IN OSEBNO HIGIENO STANOVALCEV, IPD, opravljen strokovni izpit , veizmensko...

 • Company JUNG PRODAJA DELOV RABLJENIH AVTOMOBILOV D.O.O., CESTA 25. JUNIJA 1 E, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  25.05.2019

  RAZSTAVLJALEC AVTOMOBILOV, RECIKLAA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OSUŠEVANJE IN RAZSTAVLJANJE VOZIL, DELO Z VILIARJEM, , deljen delovni as...

 • Company LOGAR COMPANY TRANSPORTI PODJETJE ZA MARKETING, PREVOZ TOVORA IN OSEB V NOTRANJEM IN MEDNARODNEM CES in Bloke
  25.05.2019

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NALAGANJE TOVORA, PREVOZ TOVORA, RAZKLADANJE TOVORA, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA V ZVEZI Z PREVOZOM  TOVORA., , dopoldan...

 • Company MLINAR & MLINAR D.O.O. OPREMA PROSTORA, ŽUPANČIČEVA ULICA 18, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.05.2019

  MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA POHIŠTVA, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE, KARANTANSKA CESTA 5, 1230 DOMŽALE in Bloke
  25.05.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL, USKLAJEVANJE DELA BOLNIARJEV, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH, OSKRBA UMRLEGA, PRIPRAVA  IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA NEGO IN MEDICINSKE TEHNINE OPREME, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO IN STERILIZACIJA, SODELOVANJE PRI REHABILITACIJI STANOVALCEV S FIZIOTERAPEVTOM IN DELOVNIM TERAPEVTOM, OCENA STANOVALEVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA, SKRB ZA HIGIENO STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OJEGA OKOLJA, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI IN NJ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERI in Bloke
  25.05.2019

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, JEMANJE URADNIH VZORCEV, POMO PRI IZVAJANJU INŠPEKCIJSKIH NALOG S PODROJA DELA ORGANA, OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA, VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA, STROKOVNA POMO, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Celotno besedilo z vsemi pogoji za zasedbo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno upravo v rubriki...

 • Company EKSTREM ČISTO d.o.o. ČISTILNI SERVIS, Log 9 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  25.05.2019

  ISTILEC OKEN, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 25, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN, , ...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.05.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POSPRAVLJANJE IN IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV SODIŠA, NOTRANJE OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV, IŠENJE IN UREJANJE OKOLICE., Delo je v dveh izmenah, kandidati naj k prijavi obvezno priloijo svoj ivljenjepis in navedejo št. razpisa Su Ks 158/2019, ...

 • Company ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31 , 6280 ANKARAN - A in Bloke
  25.05.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA PRIDOBITEV POKLICA SREDNJE MEDICINSKE SESTRE / ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA., , dopoldan...

 • Company MICROTRONIC PODJETJE ZA ELEKTRONIKO D.O.O., Miklavška cesta 83 , 2311 HOČE in Bloke
  25.05.2019

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, PRODAJA TRG. BLAGA, DELO Z VILIARJEM, SKRB ZA RED V SKLADIŠU, IZPIT ZA VILIARJA. POZNAVANJE OSNOV ELEKTROTEHNIKE., ...

 • Company EVERGREEN PREDELAVA SADJA, ZELENJAVE, GOZDNIH SADEŽEV IN TRGOVINA BOŠTANJ D.O.O., DOLENJI BOŠTANJ 54 in Bloke
  25.05.2019

  INDUSTRIJSKI IZDELOVALEC DRUGIH IVIL, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, Preprosta dela pri proizvodnji ivil, , ...

 • Company ZVEZDICA družba za gostinske storitve d.o.o., Wolfova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.05.2019

  NATAKARSKI POMONIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI IN STREBI NAPITKOV, PIJA IN SLAŠIC, DELO Z BLAGAJNO., ZAHTEVANA JE RESNOST, LOJANOST IN TONOST. PRIAKUJE SE SMISEL ZA PRODAJO IN DELO Z STRANKAMI., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOM LUKAVCI, LUKAVCI 9 , 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU in Bloke
  25.05.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE, ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, IZDELAVA IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI NEGOVALNEGA NARTA ZA POSAMEZNEGA STANOVALCA, IPD., opravljen strokovni izpit , veizmensko...

 • Company Tesarstvo Kralj d.o.o., Repnje 17 , 1217 VODICE in Bloke
  25.05.2019

  STAVBNI KLEPAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STAVBNO KLEPARSKA DELA, , dopoldan...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.05.2019

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJA, ANALIZIRA KREDITNI PORTFELJ TER PRIPRAVLJA POROILA IN  PREDLOGE ZA ODLOANJE, PRIPRAVLJA PREDLOGE ZA IZDELAVO PLANOV IN POSLOVNIH ODLOITEV, RAZVIJA METODOLOGIJE IN STATISTINE MODELE ZA MERJENJE TVEGANJ, SODELUJE PRI OBLIKOVANJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV NA PODROJU ANALIZ KREDITNEGA PORTFELJA, RAZVIJA MODELE ODLOANJA IN MERE TVEGANJ (KPI)., Od kandidatov priakujemo: zaeleno 1 leto delovnih izkušenj oz. lahko tudi zaetnik, zahtevnejšo ustno in pisno komunikacijo v anglešini, znanje statistike in statistinih orodij poznavanje statistinega orodja SAS je prednost, izkušnje pri oblikovanju statistinih modelov za izraunavanje verjetnosti neplaila in priakovanih stopenj izgub so p...

 • Company FB MONT d.o.o., družba za proizvodnjo, montažo in promet, Trg revolucije 25 B, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  25.05.2019

  VARILEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA VARILNEGA MESTA IN MATERIALOV ZA VARJENJE VARJENJE RAZNIH VRST KONSTRUKCIJ, IZDELANIH IZ RNIH IN BELIH, ŠIVNIH IN BREZŠIVNIH CEVI IN RNIH IN BELIH KOVIN PO POSTOPKIH WIG-TIG, , ...

 • Company PRENOS PLUS d.o.o.; PRENOS PLUS d.o.o. PE Bar Piccolo, Nemčavci 1 D, 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  25.05.2019

  NATAKARJI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, STREBA PIJA., , dvoizmensko...

 • Company POHIŠTVO HORVAT, PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., ZADRUŽNA ULICA 23, 9232 ČRENŠOVCI in Bloke
  25.05.2019

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA CNC STROJU, , dopoldan...

 • Company SOLINE Pridelava soli, d.o.o., Seča 115 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  25.05.2019

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DOSTAVA IZDELKOV SOLIN., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA BRKINCA PREGARJE, PREGARJE 18, 6243 OBROV in Bloke
  25.05.2019

  PREDMETNI UITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 9, DELO Z UENCI, USTVARJANJE, SODELOVANJE NA PRIREDITVAH, PROSLAVAH, DNEVIH DEJAVNOSTI, SODELOVANJE S STRAŠI TER TIMSKO DELO Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI., , dopoldan...

 • Company Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  25.05.2019

  SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S PODROJA DELA IN OBVEŠANJE NADREJENIH O SPREMEMBAH, STROKOVNO VODENJE PROJEKTOV IN ZAGOTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE POMOI PRI VODENJU PROJEKTOV, NADZOR NAD PRORAUNOM PROJEKTOV OPREME, STROŠKOV IN POGODB S PODIZVAJALCI STORITEV, NADZOR NAD IZPOLNJEVANJEM PROJEKTNIH MEJNIKOV, SKRB ZA METODOLOGIJO IN POSTOPKOVNA PODPORA, DELOVNE TOKOVE, PRIPRAVA POROIL ZA VODSTVO, SKRB ZA AURNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN SKLADNOST Z METODOLOGIJO (VSEBINSKE ZAHTEVE ZA STORITVE RAZVOJA INF. SISTEMA), SPREMLJANJE RAZPISOV EU PROJEKTOV, OCENJEVANJE USTREZNOSTI PROJEKTOV IN NJIHOVIH PRIORITET TER ZMONOST UINKOVITEGA USKLAJEVANJE VIROV (TUDI MED PROJEKTI), REDNA KONTROLA IN SPREMLJANJE NAPRED...

 • Company POHIŠTVO HORVAT, PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., ZADRUŽNA ULICA 23, 9232 ČRENŠOVCI in Bloke
  25.05.2019

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO POSLOVNEGA SEKRETARJA IN NABAVNIKA, , dopoldan...

 • Company RECINKO, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Kočevje, Roška cesta 41 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  25.05.2019

  RONI PRALCI IN LIKALCI OBLAIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA NOGAVIC ZA LIKANJE, NATIKANJE NOGAVIC NA FORME, PORAVNAVA PRSTOV, PET, PATENTOV IN VZORCEV NOGAVIC, OZNAEVANJE OPAENIH NAPAK NA NOGAVICAH, KONTROLA VELIKOSTI NOGAVIC. VODENJE EVIDENC ZLIKANIH NOGAVIC., Rone spretnosti., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19 A, 2250 PTUJ in Bloke
  25.05.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 7 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE, opravljen strokovni izpit, dopoldan...

 • Company KOKAPEK spletna trgovina d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  25.05.2019 Updated on: 25.05.2019

  POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 30.10.2019, polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE AKTIVNOSTI NA PODLAGI TERMINSKIH PLANOV PREDPOSTAVLJENEGA., , ...

 • Company SANDILINE D.O.O., PROIZVODNJA IN TRGOVINA, POBEŠKA CESTA 19 A, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  25.05.2019

  ŠIVILJEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ŠIVANJE ZA PROIZVODNJO., , dopoldan...

 • Company PENZION SREČA VAROVANJE STAREJŠIH OSEB, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O., OREŠJE 51, 8220 ŠMARJEŠKE TOPL in Bloke
  25.05.2019

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 18 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V DOMU STAREJŠIH, PRIJETEN ODNOS IN SMISEL ZA POMO BOLNIM STAREJŠIM, ...

 • Company PAAN - PAAN, OBDELAVA NARAVNEGA KAMNA D.O.O., Moravče pri Gabrovki 9 C, 1274 GABROVKA in Bloke
  25.05.2019

  INENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, PRIPRAVA PONUDB*NABAVA POTREBNEGA MATERIALA ZA POSAMEZNA GRADBIŠA, VODENJE POSAMEZNIH GRADBIŠ, EVIDENTIRANJE DEL NA GRADBIŠU ZA POTREBE PRIPRAVE OBRAUNA DEL, VODENJE GRADBENIH DNEVNIKOV, SKRB ZA VARNO OPRAVLJANJE GRABENIH DEL NA POSAMEZNEM GRADBIŠU., , dopoldan...

 • Company LEVAS ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV KRŠKO D.O.O., TOVARNIŠKA ULICA 18, 8270 KRŠKO in Bloke
  25.05.2019

  ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE REDNIH IN IZREDNIH ELEKTRO VZDREVALNIH DEL (SAMOSTOJNO ALI V SKUPINI), IZVAJANJE ELEKTRO DEURNE SLUBE, OPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR V EL. OPREMI, POMAGA TEHNOLOŠKEMU OSEBJU OB POJAVU POSEBNOSTI, MENJAVA AKUMULATORSKIH BATERIJ, DRUGA EL. DELA., Prijavijo naj se le osebe z ustrezno izobrazbo (elektro smeri). Raven izobrazbe je lahko tudi višja (npr. 5. raven)., veizmensko...

 • Company PENZION SREČA VAROVANJE STAREJŠIH OSEB, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O., OREŠJE 51, 8220 ŠMARJEŠKE TOPL in Bloke
  25.05.2019

  VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODJA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V DOMU STAREJŠIH, VODENJE - SMISEL POZNAVANJE STAREJŠIH IN BOLNIH STAROSTNIKOV, dvoizmensko...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, ŠMIHEL 3, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  25.05.2019

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA UPORABNIKA, POMO PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA; NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTINE IN TERAPEVTSKE POSEGE/POSTOPKE, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJE PO NAVODILIH; OPAZOVANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA IN USTREZNO UKREPANJE; IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV..., , ...

 • Company MATANIČ JASENKA - ZOBOZDRAVNIK, Prešernova cesta 53 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  25.05.2019

  USTNI HIGIENIK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA ISTA USTA, ODSTRANJEVANJE MEHKIH IN TRDIH ZOBNIH OBLOG, UENJE PRAVILNE USTNE HIGIENE., ZAPOSLIMO PRIPRAVNIKA., dopoldan...

 • Company UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI, Gosposvetska cesta 83 , 2000 MARIBOR in Bloke
  25.05.2019

  VISOKI URADNIKI INTERESNIH ORGANIZACIJ, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, VODI DELO IN POSLOVANJE ZAVODA, USKLAJUJE IN ORGANIZIRA DELOVNI PROCES V ZAVODU.PREDLAGA POSLOVNO POLITIKO IN UKREPE ZA NJENO IZVAJANJE.IZVRŠUJE ODLOITVE IN SKLEPE , KI JIH SPREJEMA UPRAVNI ODBOR UM, SVET ZAVODA IN DRUGI ORGANI.OBRAVNAVA PRED ODLOITVAMI PREDLOG PLANA IN VSE POSAMINE ODLOITVE V ZVEZI Z NJEGOVO IZVRŠITVIJO TER DAJE O NJIH MNENJE IN PREDLOGE.SKRBI ZA RACIONALIZACIJO DELA IN EKONOMINOST POSLOVANJA.SKRBI ZA OBVEZNOSTI, KI JIH IMA ZAVOD DO DRUGIH, DO ŠIRŠEGA OKOLJA, DO USTANOVITELJA.SKRBI ZA MATERIALNO IN FINANNO POSLOVANJE ZAVODA IN ŠE POSEBEJ ZA EKONOMSKO SMOTRNO UPORABO NJEGOVIH SREDSTEV.SKRBI, DA SE SREDSTVA ZAVODA UPORABLJAJO V SKLADU Z NJIHOVIM NAMENOM.ZAHTEVA UVEDBO DISCIP...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, ŠMIHEL 3, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  25.05.2019

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSEBNE NEGE PRI UPORABNIKIH; POMO UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB; SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV; IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVA UPORABNIKOV..., , ...

 • Company FB MONT d.o.o., družba za proizvodnjo, montažo in promet, Trg revolucije 25 B, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  25.05.2019

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RONA OBDELAVA KOVIN, ZNANJE BRANJA NARTOV, RAZUMEVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, RISANJE SKIC, IZBIRA USTREZNEGA MATERIALA, PILJENJE, VRTANJE, REZANJE NAVOJEV, AGANJE, IZVEDBA DRUGIH NALOG PO NALOGU DELODAJALCA, , ...

 • Company INFRASTRUKTURA BLED D.O.O., Rečiška cesta 2 , 4260 BLED in Bloke
  25.05.2019

  UPRAVLJAVCI ERJAVOV, DVIGAL IPD., poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE STRENIŠKIH DEL NA INIŠKI NAPRAVI IN POLETNI SANKAŠKI PROGI, OPRAVLJANJE VZDREVALNIH DEL NA INIŠKIH NAPRAVAH, UREJANJE IN VZDREVANJE INIŠKIH NAPRAV, OKOLICE IN OBJEKTOV, KOMUNIKACIJA Z OBISKOVALCI IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU VODJE., Zmonost za delo na višini, osebna urejenost, dobra organiziranost, vestnost, natannost, samoinciativnost, komunikativnost in odgovornost pri delu., ...

 • Company AVP AVTOMATIZACIJA VARILNIH PROCESOV D.O.O., CESTA V LOG 15, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI in Bloke
  25.05.2019

  INENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONSTRUIRANJE STROJEV IN PROCESOV, modeliranje Solid works, ...

 • Company MODRI ZOB zobozdravstvene storitve d.o.o., Ukmarjeva ulica 6 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.05.2019

  ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ASISTIRANJE ZOBOZDRAVNICI, VODENJE ADMINISTRATIVNIH DEL, STERILIZACIJA INŠTRUMENTOV, KOORDINACIJA IN NAROANJE PACIENTOV, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE., POGOJ: ELJA PO UENJU IN VESELJE DO DELA. PLAA CCA.1300 EUR + DODATKI, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  25.05.2019

  ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do prietka opravljanja specializacije, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM POD NADZOROM IN VODSTVOM MENTORJA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o cepljenju proti ošpicam in hepatitisu B, ...

 • Company OBČINA PIVKA, KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA in Bloke
  25.05.2019 Updated on: 25.05.2019

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.06.2020, polni delovni as, 40, DELO NA PROJEKTU CULTURECOVERY, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROJA, REŠEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POBUD IN PREDLOGOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV NALOG Z DELOVNEGA PODROJA,  IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROIL, IZVAJANJE STROKOVNO TEHNINIH NALOG, PRIPRAVA PROGRAMOV, IZVAJA IN PRIPRAVLJA JAVNA NAROILA NA PODROJU,  PRIDOBIVA POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA IN  DRUGE NALOGE PO NALOGU UPANA IN DIREKTORJA OBINSKE UPRAVE.  , Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje: na podroju sodelovanja in vodenja projektov sofinanciranih iz sredstev EU, poznajo podroje varovanja naravne in kulturne ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE, SPLITSKA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.05.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, ISTILEC, Priloiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Posredovati e-naslov za obvešanje. , popoldan...

 • Company Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, ČRNUŠKA CESTA 9, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  25.05.2019

  KUHAR, poskusno delo , Doloen as  oz. do 27. 6. 2019, polni delovni as, 40, KUHA PO PROGRAMU (MALICE IN KOSILA) TER POSEBNE DIETNE OBROKE PO NAVODILU VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ŠOLE TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA., Kandidat naj prijavi priloi potrdilo o konani izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 6 mesecev. Kandidat naj navede elektronski naslov za obvešanje, ...

 • Company OBČINA PIVKA, KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA in Bloke
  25.05.2019 Updated on: 25.05.2019

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, DELO NA PROJEKTU MERLINCV, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROJA, REŠEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POBUD IN PREDLOGOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV NALOG Z DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROIL, IZVAJANJE STROKOVNO TEHNINIH NALOG, PRIPRAVA PROGRAMOV, IZVAJA IN PRIPRAVLJA JAVNA NAROILA NA PODROJU,  PRIDOBIVA POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA IN  DRUGE NALOGE PO NALOGU UPANA IN DIREKTORJA OBINSKE UPRAVE. , Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje: na podroju sodelovanja in vodenja projektov sofinanciranih iz sredstev EU. , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE, SPLITSKA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.05.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do 31.08.2019, skrajšan delovni as, 10, ISTILEC, Priloiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Posredovati e-naslov za obvešanje., popoldan...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  25.05.2019

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - POMONA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV,- POMO PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, - HIGIENSKO VZDREVANJE POSTELJE IN PRIPOMOKOV,- IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE,- DELO PO ELJAH NARONIKA STORITVE,- OSTALE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA IN DRUGA DELA V SKLADU Z DOLOILI PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V KOROŠKEM DOMU STAROSTNIKOV RNEE. V OKVIRU DEL NA NAVEDENEM DELOVNEM MESTU SO OPREDELJENA TUDI DELA: - POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV- GOSPODINJSKA POMO: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAV...

 • Company BOLKOP, gradbeništvo, trgovina in druge storitve d.o.o., Spuhlja 99 C, 2250 PTUJ in Bloke
  25.05.2019

  STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZKOPI, ZASIPI,RUŠITVE,..., , dopoldan...

 • Company SIGNACO PODJETJE ZA PROIZVODNJO PROMETNIH, NEPROMETNIH ZNAKOV IN OBVESTIL, D.O.O., TOPOLE 51 A, 1234 in Bloke
  25.05.2019

  GRAFINI OBLIKOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE NAPISOV, OBLIKOVANJE TABEL, IZDELAVA TEHNINIH ELABORATOV, PRIPRAVA ZA TISK IN IZREZ (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA), samostojno delo s programom Corel Draw, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bloke Edit filters