Jobmonitor. Search results for Bloke

1903 Jobs found

Used filters:
 • Blokex
Displaying 1-50 of 1903 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA KOŠANA, DOLNJA KOŠANA 61 , 6256 KOŠANA in Bloke
  06.08.2020

  UITELJ SLOVENŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVCA NA DELOVNO MESTO IZ DALJŠE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, UITELJ SLOVENŠINE V OSNOVNI ŠOLI., 1. POTRDILO O IZOBRAZBI - DIPLOMI  2. POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU 3. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI 4. PROŠNJE POŠLJITE IZKLJUNO PO E- POŠTI., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA F.S. FINŽGARJA LESCE, Begunjska cesta 7 , 4248 LESCE in Bloke
  06.08.2020

  UITELJ ITALIJANŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 4, POUEVANJE IZBIRNEGA PREDMETA ITALIJANŠINA, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo kandidata, da ni v kazenskem postopku, ...

 • Company SARIKO D.O.O., PODJETJE ZA TRGOVINO, UVOZ - IZVOZ, LJUBLJANA, Ptujska ulica 11 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, PRODAJA, PREVZEM BLAGA, ARANIRANJE,DELO NA BLAGAJNI, UREJANJE TRGOVINE,VODENJE TDR., Veselje do dela s strankami., ...

 • Company VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO PRI VZGOJI IN IZOBRAEVANJU PREDŠOLSKIH OTROK, Vlogi je potrebno priloiti potrdilo o nekaznovanosti in elektronski naslov za obvešanje. Opravljen strokovni izpit., dopoldan...

 • Company VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. Do prihoda delavke od 1.9.2020 dalje, polni delovni as, 40, POMO PRI VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, Vlogi je potrebno priloiti potrdilo o nekaznovanosti inelektronski naslov za obvešanje. Opravljen strokovni izpit., dopoldan...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca., skrajšan delovni as, 30, DELO VZDREVALCA., , dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO JANEZ LENART S.P., Tomažja vas 67 , 8275 ŠKOCJAN in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA ZIDARSKA DELA, , dopoldan...

 • Company GOSTINSKE STORITVE LAMA, JERNEJ LEBAR, S.P., Zgornje Konjišče 15 , 9253 APAČE in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ, SVETI JURIJ 13, 9262 ROGAŠOVCI in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 30, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, PRIPRAVE NA VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU S PREDPISI IN  PO NAVODILIH RAVNATELJA., Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti , preko katere bodo tudi obvešeni o izbiri. Kandidati morajo k vlogi priloiti potrdilo o ustrezni izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za podroje vzgoje in izobraevanja. Kandidati morajo imeti opravljen študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja., ...

 • Company S E P PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., Stari trg 2 A, 8230 MOKRONOG in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTINIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA GRANULATOV IN NASUTRE V MEŠALEC, SPREMLJANJE PARAMETROV PIHANJA IN OPOZARJANJE NADREJENEGA NA ODSTOPANJA, RONA DODELAVA, PO POTREBI STROJNI ODREZ IN IZPIHOVANJE IZDELKOV, VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV, DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, KI SO V OKVIRU ZNANJ IN ZMONOSTI DELAVCA., ZAKLJUENA VSAJ OSNOVNA ŠOLA, 3 MESECE POSKUNSEGA DELA, TRIIZMENSKO STOJEE DELO, ELENO OSNOVNO POZNAVANJE MS OFFICE, NATANNOST, ORGANIZIRANOST, ZMONOST TIMSKEGA DELA., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI, JURŠINCI 19, 2256 JURŠINCI in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NARTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA V ODDELKU TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA ZAVODA, Potrdilo o nekaznovanosti, dokazilo da oseba ni v kazenskem postopku, dokazilo o izobrazbi. Delovno mesto se izvede le v primeru, da bo delodajalec na javnem razpisu izbran., ...

 • Company VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ORMOŽ, Dobravska ulica 13 A, 2270 ORMOŽ in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. OD 1. 11. 2020 DO 31. 3. 2021, polni delovni as, 40, PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNIH IZKUŠENJ, KI SO OBVEZNA ZA PRIDOBIVANJE POKLICNE KVALIFIKACIJE, Zaposlitev ustreznega kandidata- pomonika vzgojitelja zaetnika na projektnem delovnem mestu se izvede v primeru, da je delodajalec na projektnem javnem razpisu izbran., ...

 • Company ELEKTROTIM PODJETJE ZA TRGOVINO, INŽENIRING IN MONTAŽO D.O.O., DOBJA VAS 189, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTRONIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ELEKTRO TEHNIK ENERGETIK, , ...

 • Company VALINA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE, D.O.O., ŠTEPANJSKA CESTA 22 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBJEKTOV, OPRAVLJANJE NEZAHTEVNIH DEL IŠENJA, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN ZGRADB, IŠENJE (POMETANJE, SESANJE, LOŠENJE IN POMIVANJE TAL), POHIŠTVA, OKEN IN STEKLENIH POVRŠIN TER DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH, OPRAVLJANJE PODOBNIH DEL, DRUGE NALOGE PO NALOGU VODJE SEKTORJA IŠENJA IN VZDREVANJA., , popoldan...

 • Company VALINA, DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE, D.O.O., ŠTEPANJSKA CESTA 22 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBJEKTOV, OPRAVLJANJE NEZAHTEVNIH DEL IŠENJA, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN ZGRADB, IŠENJE (POMETANJE, SESANJE, LOŠENJE IN POMIVANJE TAL), POHIŠTVA, OKEN IN STEKLENIH POVRŠIN TER DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH, OPRAVLJANJE PODOBNIH DEL, DRUGE NALOGE PO NALOGU VODJE SEKTORJA IŠENJA IN VZDREVANJA., , popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE, PODBOČJE 82, 8312 PODBOČJE in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TAJNIKI, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke zaradi bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE UPRAVNO ADMINISTRATIVNEGA IN KADROVSKEGA DELA V ZAVODU, VODENJE KADROVSKIH ZADEV (RAZPISI, PRIPRAVA POGODB, ANEKSOV TER OSTALIH KADROVSKIH LISTIN, OBDELAVA PODATKOV ZA PLAE TER PRIPRAVLJANJE OSTALIH EVIDENC PO NAVODILU RAVNATELJA),  VODENJE KNJIGE POŠTE, UREJANJE ARHIVA, OBRAUN ŠOLSKIH MALIC IN OSKRBNIN ZA VRTEC, IZVAJANJE JAVNIH NAROIL IN OSTALA DELA PO NALOGU RAVNATELJA., Zaelene so delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu v VIZ, poznavanje delovno-pravne zakonodaje in urejanje delovnih razmerij, pisarniškega poslovanja, varstva osebnih podatkov, podroja arhiviranja in javnega naroanja. Kandidati morajo k vlogi obvezno predloiti POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.Priakuje se o...

 • Company PLASTIKA MEDVED, proizvodnja plastičnih izdelkov, d.o.o., Dragonja vas 30 , 2326 CIRKOVCE in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece oz. 31.10.2020, polni delovni as, 40, DELO V 3 IZMENAH.  ZLAGANJE IZDELKOV, PRIPRAVA MATERIALA, Rone spretnosti, natannost, ...

 • Company GLASBENA ŠOLA LENDAVA ZENEISKOLA LENDVA, Glavna ulica 70 , 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  UITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA, priloiti potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a lenom ZOFVI. Prietek dela je 14.8.2020, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA OTLICA, OTLICA 48 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI PRIPRAVI OBROKOV, KUHARSKIH OPRAVIL, PRIPRAVA POGRINJKOV, POMIVANJE, POMETANJE, IŠENJE IVIL, DRUGE NALOGE IZ SISTEMIZACIJE DM IN DELA PO NAVODILIH DELODAJALCA., OPRAVLJEN HACCP, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, dopoldan...

 • Company A4 LOGISTIKA, transportno logistični inženiring, d.o.o., GRIČI 5 I, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MEDN.TRANSPORT SI-IT-SI, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, NADZOR IN KONTROLA PROIZVODNEGA PROCESA, SPREJEM SUROVIN OD DOBAVITELJEV, FILTRACIJA IN SUŠENJE POLPRODUKTA, GRANULIRANJE, MEŠANJE IN PRIPRAVA IZDELKOV, PAKIRANJE PROIZVODOV, VZORENJE IN IZVAJANJE ANALIZ., , veizmensko...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  06.08.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI POD VODSTVOM MENTORJA: ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA UPORABNIKOV V NEGI III IN IV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN UPORABNIKOV, HIGIENSKA OSKRBA UPORABNIKOV, VZDREVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, HRANJENJE UPORABNIKOV IN SKRB ZA HIDRACIJO, PRIPRAVA OBROKA IN NAPITKOV NA ODDELKU, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU UPORABNIKOV, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE IN SPREMLJANJE UPORABNIKOV, POMO UPORABNIKU PRI GIBANJU IN SPREMINJANJU POLOAJA V POSTELJI, PRIPRAVA UPORABNIKA NA POITEK, TRANSPORT UMAZANEGA IN ISTEGA PERILA, SKRB ZA GARDEROBO UPORABNIKA, OPAZOVANJE POUTJA UPORABNIKOV IN POROANJE NADREJENIM, SKRB ZA RAZVEDRILO IN ZAPOSLITEV UPORABNIKA, SODELOVANJE PRI OSKRBI UMRLEGA, UR...

 • Company OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  06.08.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAZVOJ IN PRODAJO TURISTINIH PRODUKTOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE TURISTINE INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI - INFORMIRANJE OBISKOVALCEV O TURISTINIH, NARAVNIH IN KULTURNIH ZNAMENITOSTIH OBINE IN POKRAJINE;- TURISTINO VODENJE NA OBMOJU OBINE;  - PRIPRAVA IN UREJANJE VSEBIN PROMOCIJSKIH MATERIALOV IN VSEH OSTALIH MATERIALOV ZA POTREBE TURIZMA;- UREJANJE SPLETNE STRANI ZA TURIZEM, VODENJE EVIDENC TURISTINEGA PROMETA IN DRUGIH S TURIZMOM POVEZANIH PODATKOV;- PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE TURISTINIH PAKETOV;- SODELOVANJE PRI RAZVOJU NOVIH TURISTINIH PRODUKTOV., LICENCA ZA LOKALNEGA TURISTINEGA VODNIKA, V KOLIKOR JE KANDIDAT NIMA, BO LICENCO POTREBNO PRIDOBITI V DOLOENEM ROKU PO PODPISU POGODBE O ZAPOSLITVI., ...

 • Company Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020

  REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NARTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK,DOLOANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE VLAK, VZDREVANJE MEJ, UREDITVENIH ENOT., Zahtevane delovne izkušnje: 5 mesecev – gozdarstvo, drugi pogoji: strokovni izpit (zaposleni ga mora opraviti v 6 mesecih od sklenitve delovnega razmerja), strokovni izpit iz upravnega postopka (zaposleni ga mora opraviti v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja), vozniški izpit B kategorije, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (preizkus znanja za vodenje in odloanje v prekrškovnem postopku mora zaposleni opraviti po napotitvi na izpit), posebne ps...

 • Company Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.3.2022, polni delovni as, 40, VODENJE PROJEKTOV, PRIDOBIVANJE POSLOV IN PROJEKTOV NA TRGU, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL ZA DELO, INFORMIRANJE SODELAVCEV O DELU IN AKTUALNIH VPRAŠANJIH IZ SVOJEGA PODROJA., Zahtevane delovne izkušnje: 12 mesecev - projektno delo, drugi pogoji: znanja iz projektnega vodenja, višja raven znanja enega svetovnega jezika. Posebne psihofizine zahteve: organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, kreativnost, komunikativnost, natannost. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s podroja vodenja projektov v javnem sektorju in poznavanjem projektnih pravil. Ve informacij na ., ...

 • Company CSD Osrednja Slovenija – vzhod; Enota Domžale, Masljeva ulica 3 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA. IZVAJA SOCIALNO VARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV. SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV. VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA. SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA. IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVDILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Obvezni pogoji so: izobrazba v skladu z 69. lenom Zakona o socialnem varstvu ter opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na Enoti Domale. Izbrani/a kandidat/ka bo opravljal/a delo na podroju druinskih razmerij...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VRATAR, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev oz. 30.6.2021, polni delovni as, 40, SKRBI ZA VARNOST UENCEV IN ZGRADBE V ASU POUKA, SODELUJE S HIŠNIKOM, POMONIKOM RAVNATELJA, UITELJI, S STARŠI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI, KADAR JE TO POTREBNO ZA REŠEVANJE NASTALE KRIZNE SITUACIJE V NJEGOVEM DELOVNEM ASU, IZVAJA DEURSTVO V SKLADU S PRAVILNIKOM O HIŠNEM REDU, VODI EVIDENCO OBISKOV ŠOLE, OBVEŠA RAVNATELJA O MOREBITNIH KRŠITVAH HIŠNEGA REDA IN OSTALIH DOGODKIH, ZBIRA IN OBDELUJE PODATKE V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM SVOJEGA DELA, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev oz. 30. 6. 2021, skrajšan delovni as, 20, POMO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, DA LAHKO NEMOTENO SODELUJEJO PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA,POMO PRI MERJENJU KRVNEGA SLADKORJA, DOLOANJU ODMERKA INZULINA, RAUNANJU OGLJIKOVIH HIDRATOV, PRI ROKOVANJU Z INZULINSKO RPALKO, UKREPANJU OB HIPOGLIKEMIJI IN HIPERGLIKEMIJI, PREDVIDEVANJU UKREPOV OB INTENZIVNEJŠEM FIZINEM NAPORUSPREMLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI PRI DEJAVNOSTIH IZVEN RAZREDA,POMO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI PRI SLEDENJU POUKU IN ZAPISOVANJU UNE SNOVI,POMO PRI USMERJANJU IN VODENJU OTROKA, E TA NE UPOŠTEVA PRAVIL IN S SVOJIM VEDENJEM MOTI SOŠOLCE IN UITELJA ALI OGROA VARNOST SEBE IN DRUGIH, PO POTREBI IZVEN ODDELKA,POMO PRI ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA ULICA 16, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev oz. 30.6.2021, skrajšan delovni as, 20, POMO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, DA LAHKO NEMOTENO SODELUJEJO PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA,SPREMLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI PRI DEJAVNOSTIH IZVEN RAZREDA,POMO OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI PRI SLEDENJU POUKU IN ZAPISOVANJU UNE SNOVI,POMO PRI USMERJANJU IN VODENJU OTROKA, E TA NE UPOŠTEVA PRAVIL IN S SVOJIM VEDENJEM MOTI SOŠOLCE IN UITELJA ALI OGROA VARNOST SEBE IN DRUGIH, PO POTREBI IZVEN ODDELKA,POMO PRI IZVAJANJU DODATNE STROKOVNE POMOI,POMO PRI IZVAJANJU OBVEZNIH IN NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV TER INTERESNIH DEJAVNOSTI,POMO PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE PRI ŠPORTNIH DNEVIH, KULTURNIH IN NARAVOSLOVNIH DNEVIH,POMO PRI P...

 • Company MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV, D.D., Stegne 37 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE OBSTOJEE OPREME IN STAVB, POMO PRI PROJEKTIRANJU IN IZVEDBI ENOSTAVNEJŠE AVTOMATIZACIJE, IZDELAVA NOVIH STROJEV IN NAPRAV PO NAVODILIH VODJE ALI PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, Poznavanje strojniške dokumentacije. Obvladovanje hidravlike, pnevmatike, vakuumske tehnike, strojne mehanike, cevnih instalacij, ogrevalne tehnike in terminih agregatov. Poznavanje delovanja strojev in naprav (strojni del) vestnost, natannost, fleksibilnost., ...

 • Company TAL-MONT, krovstvo in kleparstvo, d.o.o., Požarnice 49 B, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  GRADBINCI ZAKLJUNIH DEL IPD., D. N., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KROVSTVO IN DRUGA GRADBENA DELA , /, dopoldan...

 • Company VIP VIRANT IZDELKI TEHNIČNIH PRODUKTOV, D.O.O., Pod brezami 1 , 1218 KOMENDA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SERVISIRANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, NASTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV,VODENJE EVIDENCE POPRAVIL, DELO NA RAZLINIH STROJIH IN POMO PRI DELU NA STROJIH ZA IZDELAVO KABELSKIH SNOPOV., tehnina znanja pridobljena z izkušnjami, prilagodljivost, delo v izmenah, iznajdljivost, pripravljenost na uenje, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA, Vinarska cesta 4 , 5271 VIPAVA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  DRUGI STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE, D. N., poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, skrajšan delovni as, 8, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA S POSAMEZNIM UENCEM. OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE., Ni bil pravnomono obsojen na naklepno kaznivo dejanje ali dejanje zoper spolno nedotakljivost, strokovni izpit., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO, CESTA 4. JULIJA 33, 8270 KRŠKO in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni as, 20, LOGOPEDSKA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, Kandidati naj vlogi priloijo dokazilo o doseeni izobrazbi (logoped-surdo pedagog oz. druga ustrezna izobrazba), dokazilo o opravljenem izpitu iz VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ter potrdilo, da niso v kazenski evidenci iz evidenc pristojnega sodiša., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO, CESTA 4. JULIJA 33, 8270 KRŠKO in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as  oz. do 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PPVI, OPB, OŠ NIS, Kandidati naj vlogi priloijo dokazilo o doseeni izobrazbi (specialni in rehabilitacijski pedagog oz. druga ustrezna izobrazba), dokazilo o opravljenem izpitu iz VIZ, potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje ter potrdilo, da niso v kazenski evidenci iz evidenc pristojnega sodiša., ...

 • Company RENT BAU, gradbeništvo d.o.o., Toledova ulica 6 , 3320 VELENJE in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO POTEKA V TUJINI, , dopoldan...

 • Company AVTOHIŠA GOLOB D.O.O., PRODAJA IN SERVIS VOZIL, POLJČE 4 B, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SERVISIRANJE OSEBNIH VOZIL , delovne izkušnje so zaelene, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE SLOVENŠINE., PRILOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA, Nusdorferjeva ulica 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  UITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE V ODDELKU IN OPRAVLJANJE OSTALIH NALOG V OKVIRU VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA PROCESA., PRILOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU., dopoldan...

 • Company Zavod SAM SVOJ SVET, šolstvo, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 10 mesecev, skrajšan delovni as, 20, pouevanje po metodi montessori v zasebnem vzgojno izobraevalnem zavodu na razredni/ predmetni stopnji, zaeleno znanje italijanskega jezika, izobrazba na podroju pedagogike montessori 6-12, ni pa pogoj, odline komunikacijske spretnosti, samoiniciativnost, prilagodljivost, monost dolgoronega sodelovanja, dvoizmensko...

 • Company VIGRED PREDELAVA LESA IN TRGOVINA STUDENEC D.O.O., STUDENEC 31, 8293 STUDENEC in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TEHNIK ZA GOZDARSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 9 mesecev, polni delovni as, 40, IZMERE, PREVZEMI LESA, UREDITEV DOKUMENTACIJE, OSTALA DELA PO NAVODILIH, gozdarska izobrazba, teaj varno delo z motorno ago, komunikativnost, teamsko delo, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company MOTO-NAUTIKA, prodajno servisni center, d.o.o., Ptujska cesta 63 , 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  URADNIKI V RAUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO V ADMINISTRACIJI IN RAUNOVODSTVU -  DNEVNO KNJIENJE ZALOG, PRIPRAVA PONUDB, IZDAJA RAUNOV, DOBAVNIC, POROANJE VHODNI, IZHODNI INTRASTAT, VODENJE ZALOG, KONSIGNACIJSKO SKLADIŠE, UREJANJE REGISTRACIJE PLOVIL IN POSREDOVANJE ZAVAROVANJ, IZDAJANJE HOMOLOGACIJ IN OSTALIH TEHNIŠKIH DOKUMENTOV, VNAŠANJE PODATKOV IN VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAUN DDV, POMO IN ASISTENCA VODSTVU, ARHIVIRANJE DOKUMENTOV IN SKRB ZA PREGLEDNOST. , zaeljeno poznavanje osnov raunovodstva, dopoldan...

 • Company VBH TRGOVINA D.O.O., KIDRIČEVA CESTA 75, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE BLAGA ZA KONNE KUPCE (KOMISIONIRANJE), ZLAGANJE BLAGA V REGALE IN PRODAJNE POLICE,ZLAGANJE BLAGA IZ TOVORNJAKOV, KOMBIJEV IN DRUGIH DOSTAVNIH VOZIL, NAKLADANJE BLAGA NA DOSTAVNA VOZILA, UPRAVLJANJE VILIARJA IN DRUGIH STROJEV V SKLADIŠU PO NAVODILIH NADREJENEGA, SKRB ZA PRAVILNO SKLADIŠENJE BLAGA, PREVZEMANJE BLAGA V SKLADIŠE IN NJEGOVA PRAVILNA RAZPOREDITEV PO REGALIH ALI POLICAH PO NAVODILIH NADREJENEGA, SKRB ZA ISTOO SKLADIŠA IN OKOLICE OSTALE NALOGE KI SO VEZANE NA SKLADIŠE PO NAVODILIH NADREJENEGA V PRIMERU POTREBE PO NADOMEŠANJU ŠOFERJA KOMBIJA (ZARADI DOPUSTA, BOLNIŠKE, ODPOVEDI), PREVOZ BLAGA Z KOMBIJEM OSTALE NALOGE KI SO VEZANE NA DELO SKLADIŠNIKA PO NALOGU DIREKTORJA, opravljen izpit za...

 • Company AK Automotive, družba za proizvodnjo avtomobilskih delov, d.o.o., Cesta Marežganskega upora 2 , 6000 in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, IZKUŠNJE NA PODROJU OBLONEGA IN TOKOVNEGA VARJENJA, ODPRAVLJANJE TEHNINIH NAPAK, PROGRAMIRANJE ROBOTOV., , dopoldan...

 • Company MONTESSORI SANJE, zasebni vrtec - hiša otrok montessori, center za svetovanje staršem, vzgojo in izo in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VZGOJITELJI IN POMONIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. od 1.9.2020 do 31.8.2021., polni delovni as, 40, - DELO PO METODI MONTESSORI - VARSTVO IN SKRB PREDŠOLSKIH OTROK- SKRB ZA VARNO IN UREJENO OKOLJE- PRIPRAVA OKOLJA IN IZDELOVANJE MATERIALOV - SODELOVANJE Z VZGOJITELJSKIM TIMOM- DOBER IN SPOŠTLJIV ODNOS Z OTROKI, KOLEKTIVOM IN STARŠI-VODENJE DOKUMENTACIJE-DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, -Pogoj za delo je opravljeno osnovno izobraevanje iz pedagogike montessori,- elja po dodatnem izobraevanju za pridobitev diplome iz pedagogike montessori, - tekoe znanje slovenskega jezika, -znanje tujega jezika (anglešine), znanje dodatnih tujih jezikov - od kanditata se priakuje samostojnosto pri delu,kreativnost,komunikativnost,sodelovalnost in pomo drugim, e...

 • Company DIJAŠKI DOM TABOR, Kotnikova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO VZGOJNO DELO S SKUPINO, DEURSTVA IN OSTALA DELA PO OPISU DEL IN NALOG., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA, MLADINSKA ULICA 13, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. 30. 4. 2021, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM, PRI NARTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKIH TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG., KANDIDAT MORA IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU Z JAVNIM RAZPISOM. ZAPOSLITEV USTREZNEGA POMONIKA VZGOJITELJA ZAETNIKA NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA JE DELODAJALEC IZBRAN NA JAVNEM RAZPISU., ...

 • Company ROBETA podjetje za turizem in trgovino d.o.o., Pohorska cesta 6 B, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  ELEKTRIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VEZAVA IN PRIKLOP ELEKTRINIH PORABNIKOV V AVTODOME ROBETA MOBIL, , dopoldan...

 • Company ROBETA podjetje za turizem in trgovino d.o.o., Pohorska cesta 6 B, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  MONTER POHIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA POHIŠTVA IN INŠTALACIJ V AVTODOME ROBETA MOBIL, , dopoldan...

 • Company GLASBENA ŠOLA IDRIJA, Prelovčeva ulica 9 , 5280 IDRIJA in Bloke
  06.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VODENJE DELA V RAUNOVODSTVU. PRIPRAVA PODATKOV ZA FINANNO NARTOVANJE IN ANALIZA NARTOVANJA. EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV. OBRAUN PLA. IZDELAVA ZAKLJUNEGA IN POLLETNEGA POROILA TER BILANCE STANJA, IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV S POJASNILI. EVIDENTIRANJE PLAIL. SKRB ZA IZVEDBO JAVNIH NAROIL., Potrdilo o nekaznovanosti in izpis iz kazenske evidence., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bloke Edit filters