Jobmonitor. Search results for Bloke

3802 Jobs found

Used filters:
 • Blokex
Displaying 1-50 of 3802 results.
 • Company JANTAS podjetje za trgovino d.o.o., Gorenjska cesta 13 , 1215 MEDVODE in Bloke
  29.02.2020

  KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNI KUHAR., DELO POTEKA OD PONEDELJKA DO PETKA V DOPOLDANSKEM ASU. STIMULATIVNO NAGRAJEVANJE., ...

 • Company Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidn in Bloke
  29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMAGA V ODDELKU POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE., potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence, izkušnje s slepimi in slabovidnimi otroki, ...

 • Company ČRTOVJE, DRUŠTVO ZA KULTURO BIVANJA, Kotnikova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, POMO UPORABNIKU -INVALIDNI OSEBI NA DOMU - STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOI UPORABNIKA,STORITVE, NAMENJENE POMOI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, , ...

 • Company NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, TURJAŠKA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAUNALNIŠKA OMREJA, D. N., poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU RAUNALNIŠKIH SISTEMOV IN OMREIJ, -SODELOVANJE PRI VZDREVANJU PODATKOVNIH BAZ IN OMREIJ, -VZDREVANJE STRENIŠKIH SERVISOV, -SODELOVANJE PRI VZDREVANJU IN PODPORI APLIKACIJ, -VZDREVANJE PROGRAMSKE IN STROJNE RAUNALNIŠKE OPREME, -POMO ZAPOSLENIM PRI UPORABI STROJNE IN PROGRAMSKE RAUNALNIŠKE OPREME, -IZOBRAEVANJE ZAPOSLENIH ZA UPORABO STROJNE IN PROGRAMSKE RAUNALNIŠKE OPREME, -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAEVALNEGA PROGRAMA KNJINICE, -SODELOVANJE PRI PREDSTAVITVENIH IN PROMOCIJSKIH DEJAVNOSTIH, -SODELOVANJE PRI IZDELAVI NARTOV IN POROIL S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, -SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH , -SODELOVANJE PRI IZVEDBI JAVNI...

 • Company INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA-SERVIS, DRAGO NIKL S.P., RADVENCI 30 , 9245 SPODNJI IVANJCI in Bloke
  29.02.2020

  SERVISER ELEKTRINIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, serviser elektronike v industriji, , dopoldan...

 • Company FONIS, klicni center in druge storitve, d.o.o., Jezdarska ulica 3 , 2000 MARIBOR in Bloke
  29.02.2020

  TELEFONIST, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO BO ZAJEMALO TRENJE PRODUKTOV PO TELEFONU (B2B), TOREJ ISKANJE NOVIH STRANK. E IMATE IZKUŠNJE S TELEFONSKIM TRENJEM, SE ELITE NA TEM PODROJU IZPOPOLNITI.  IŠEMO SODELAVCE, KI SO POZITIVNO NARAVNANI, CILJNO USMERJENI. OPIS DELOVNEGA MESTA: TELEFONSKA KOMUNIKACIJA S POTENCIALNIMI STRANKAMI. REDNA IZOBRAEVANJA. UREJANJE BAZE STRANK. ISKANJE NOVIH IDEJ TER REŠITEV, KI BODO OKREPILA PRODAJO. , , dopoldan...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, 3204 DOBRNA in Bloke
  29.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, INFORMIRANJE PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, SVETOVALNO IN TERAPEVTSKO DELO Z UPORABNIKI IN SVOJCI, UREJANJE IN VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE, UVAJANJE NOVIH OBLIK IN METOD DELA TER DRUGO RAZVOJNO IN RAZISKOVALNO DELO, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH  TIMIH, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, Delovno mesto se sklepa za doloen as opravljanja pripravništva za poklic socialnega delavca. Kandidati, ki e imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit iz socialnega varstva bodo iz postopka izloeni., ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, 3204 DOBRNA in Bloke
  29.02.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZINIH ZMONOSTI OSKRBOVANCEV, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV, IZVAJANJE , SPREMLJANJE IN ANALIZA UINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, Delovno razmerje se sklepa za doloen as opravljanja pripravništva za delovno mesto delovni terapevt. Kandidati, ki pripravništvo e imajo opravljeno skupaj s strokovnim izpitom, bodo iz postopka izbire izloeni., ...

 • Company Zavod NORA, center sodobnih zasvojenosti, Križna ulica 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 36 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNO MESTO V PRETENI MERI OBSEGA DELO NA PODROJU INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE OBRAVNAVE UPORABNIKOV IN PREVENTIVNE AKTIVNOSTI. GRE ZA DELO Z OTROCI, MLADOSTNIKI, STARŠI, SVOJCI IN PARTNERJI. , Priakujemo: Izkušnje na podroju svetovalnega dela. Opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva je pogoj.. Veselje do dela z otroci, mladostniki in njihovimi starši. Tenkoutno zaznavo ter ustvarjalen in pronicljiv pristop za reševanje izzivov ter stisk sodobnega asa. Spremljanje trendov in razvoja na podroju sodobnih tehnologij., ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REDNO IN GENERALNO IŠENJE PROSTOROV IN OPREME  (PISARNE, DRUGI DELOVNI OZIROMA SLUBENI PROSTORI, SANITARIJE, HODNIKI, DRUGI SKUPNI PROSTORI), IŠENJE BIVALNIH IN TOALETNIH PROSTOROV UPORABNIKOV, SPROTNO ODSTRANJEVANJE, SORTIRANJE IN TRANSPORT ODPADKOV TER ZRAENJE PROSTOROV, POMO PRI GENERALNEM IŠENJU SOB, NAMEŠANJE HIGIENSKIH PRIPOMOKOV, VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA IŠENJE IN PROSTOROV ZA SHRANJEVANJE, JAVLJANJE OKVAR VZDREVALCU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company PROARC PODJETJE ZA URBANIZEM IN ARHITEKTURO D.O.O. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9 A, 5000 NOVA GORIC in Bloke
  29.02.2020

  INENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO IN SAMOSTOJNA IZDELAVA OKOLJSKIH POROIL, POROIL O VPLIVIH NA OKOLJE, STROKOVNIH OCEN VPLIVOV NA OKOLJE, NGGO, ELABORATOV RAZLINIH EMISIJ V OKOLJE KOT PRAŠNI DELCI, IZDELAVA RAZNIH ŠTUDIJ S PODROJA VPLIVOV NA OKOLJE, POMO PRI PRIPRAVI IN IZDELAVI DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV RAZNIH OKOLJSKIH DOVOLJENJ IN SOGLASIJ IN DRUGA DELA PO ODREDBI NEPOSREDNO NADREJENEGA, Zahteva se vsaj 2 leti izkušenj na podroju izdelave okoljskih poroil, poroil o vplivih na okolje, strokovnih ocen vplivov na okolje, NGGO, elaboratov razlinih emisij v okolje  itd. Poznavanja programov Microsoft Word, Excel in Power Point ter AutoCAD, Autodesk Map 3D, ArcMap in Sewer. Vsaj osnovno poznavanje okoljske zakonodaje. Zaeljeno...

 • Company LEMO Gostinstvo, trgovina in posredništvo d.o.o., Bukovica 10 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  29.02.2020

  KUHARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA HRANE, , dvoizmensko...

 • Company LEMO Gostinstvo, trgovina in posredništvo d.o.o., Bukovica 10 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  29.02.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV, POMIVANJE POSODE, , dopoldan...

 • Company LEMO Gostinstvo, trgovina in posredništvo d.o.o., Bukovica 10 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  29.02.2020

  NATAKARJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE, , dvoizmensko...

 • Company CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  29.02.2020

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni as, 40, OSNOVNA PODROJA LOGOPEDIJE: PREVENTIVA, DETEKCIJA, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA GOVORNO JEZIKOVNIH MOTENJ, UGOTAVLJANJE GOVORNEGA  STATUSA OTROKA, DIAGNOSTICIRANJE GOVORNE MOTNJE IN TESTIRANJE STANJA MOTORINIH SPOSOBNOSTI GOVORNIH ORGANOV Z UPOŠTEVANJEM OTROKOVE OSNOVNE DIAGNOZE IN POSEBNOSTI:IZDELAVA INDIVIDUALNEGA PROGRAMA, DOKUMENTACIJE, DIDAKTINEGA IN DIAGNOSTINEGA MATERIALAIZVAJANJE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN LOGOPEDSKIH METOD IN TEHNIKIZVAJANJE SKUPINSKIH PROGRAMOVRAZVIJANJE OTROKOVIH GOVORNO-JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTI, OSNOVNEGA VERBALNEGA SPORAZUMEVANJA IN KOMUNIKACIJE TER IZVAJANJE VAJ ZA KOREKCIJO ORGANSKO IN PSIHOORGANSKO POGOJENIH GOVORNIH MOTENJSODE...

 • Company STORILČEK, gostinske dejavnosti, Rok Pader, s.p., Čopova ulica 2 , 3310 ŽALEC in Bloke
  29.02.2020

  NATAKARSKI POMONIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, natakarski pomonik, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company STORILČEK, gostinske dejavnosti, Rok Pader, s.p., Čopova ulica 2 , 3310 ŽALEC in Bloke
  29.02.2020

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO V KUHINJI, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SLIKOPLESKARSTVO HERMAN, KLEMEN HERMAN s.p., Soseska 12 , 3312 PREBOLD in Bloke
  29.02.2020

  PRODAJALCI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRODAJA V TRGOVINI Z LAKI, ISTILI IN BARVAMI, Veselje za delo z ljudmi, dvoizmensko...

 • Company Bartec Central Services, svetovanje, d.o.o., Stegne 13 G, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  NABAVNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRB ZA NEMOTENE DELOVNE PROCESE V NABAVI, IZVAJANJE NAROIL, POTRJEVANJE LE TEH IN EKSALIRANJE PO POTREBI, SPREMLJANJE DOBAVE MATERIALOV TER SODELOVANJE Z DOBAVITELJI, KREIRANJE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA DOKONNO IZVRŠITEV DOBAVE, SODELOVANJE Z DRUGIMI ODDELKI, POMO PRI PRIPRAVI POROIL ZA VODSTVO PODJETJA, Analitino razmišljanje, sposobnost za samostojno in timsko delo, veselje do uenja, prednost imajo kandidati z izkušnjami v nabavi ter poznavanjem programskega orodja SAP. Kandidat naj svoj ivljenjepis pošlje v slovenskem ter angleškem jeziku., dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo , Doloen as  oz. AS NADOMEŠANJA ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni as, 5, NARTUJE, ORGANIZIRA, USKLAJUJE TER IZVAJA DELA V ZVEZI S PISARNIŠKIM POSLOVANJEM PO UREDBI O UPRAVNEM POSLOVANJU, SPREJEMA, KLASIFICIRA, ODDAJA POŠTO IN VODI EVIDENCE TER PRIPRAVLJA POROILA, FOTOKOPIRA IN ARHIVIRA GRADIVO, SKRBI ZA ZAKONITOST PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, ORGANIZIRA SEJE ORGANOV, VODENJA IN UPRAVLJANJA, VODENJE KNJINICE, PIŠE ZAPISNIKE, UREJA EVIDENCE IN ARHIVIRA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: VIŠJA STROKOVNA IZOBRAZBA ALI VIŠJEŠOLSKA IZOBRAZBA (PREJŠNJA). SMER IZOBRAZBE: DRUBOSLOVNE SMERI. POSEBNI POGOJI: OPRAVLJEN STROK...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POVEZUJE AKTERJE IN PROGRAME ZA POTREBE UPORABNIKOV, OPRAVLJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, IZVAJA PRVO SOCIALNO POMO, SVETOVANJE TER NARTUJE IN ORGANIZIRA PODPORO UPORABNIKOM, VKLJUEVANJE V SVETOVALNI PROCES S POSEBNIMI SKUPINAMI UPORABNIKOV TER ZAKONSKO IN DRUINSKO SVETOVANJE, NARTUJE, KOORDINIRA IN VODI STROKOVNE TIME, VODI IN KOORDINIRA DELO Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELUJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH POSTOPKOV IN STORITEV, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA PODPORO ZUNANJIH IZVAJALCEV, VODI IN PRIPRAVLJA EVIDENCE IN POROILA NA SVOJEM PODROJU, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PO...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, 1. POMO PRI SPREJEMU, NAMESTITVI IN ODPUSTU BOLNIKA2. IZVAJANJE  ZDRAVSTVENE NEGE TER POMO PRI OPRAVLJANJU   OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE3. PREVOZ IN SPREMLJANJE BOLNIKOV NA IN IZ TERAPIJE,   PRIPRAVA NA KOPANJE IN POMO PRI KOPANJU, , veizmensko...

 • Company KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNIH, ADMINISTRATIVNIH IN TEHNINIH, DEL ZA POTREBE ORGANIZACIJSKE ENOTE. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILIH DELODAJALCA., VSE ZAINTERESIRANE KANDIDATE PROSIMO, DA POŠLJEJO PROŠNJO Z OPISOM IZOBRAZBE, ZNANJ IN DELOVNIH IZKUŠENJ SKUPAJ Z IVLJENJEPISOM TER POTRDILI O IZOBRAZBI NA . V ZADEVO ELEKTRONSKE POŠTE OBVEZNO NAVEDITE NAZIV DELOVNEGA MESTA NA KATEREGA SE PRIJAVLJATE., ...

 • Company MEDIKLIN storitve in trgovina d.o.o., Mariborska cesta 86 , 3000 CELJE in Bloke
  29.02.2020

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, skrajšan delovni as, 15, SAMOSTJNO IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, resnost, zanesljivost, popoldan...

 • Company GOSTINSTVO IN TRGOVINA, Aljaž Žilnik s.p., Savinova ulica 9 , 3000 CELJE in Bloke
  29.02.2020

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPOSOBNOST SAMOSTOJNE PRIPRAVE MALIC IN A LA CARTE HRANE, PEENJE NA ARU, ORGANIZACIJA, NADZOR IN ODGOVORNOST ZA FUNKCIONIRANJE PRIPRAVE HRANE V KUHINJI, SVETOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN PROCESU TER IZVEDBI DELA, DNEVNA IN TEDENSKA KONTROLA ZALOG MATERIALA, SKRB ZA KUHARSKO HIGIENO IN ETIKO, , dvoizmensko...

 • Company GOSTINSTVO IN TRGOVINA, Aljaž Žilnik s.p., Savinova ulica 9 , 3000 CELJE in Bloke
  29.02.2020

  ŠANKIST, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA PIJA, NAPITKOV, KAVE IN KOKTAJLOV ZA TOILNIM PULTOM, , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, DO 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ,  OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO VSAJ NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI IZVAJANJE DOLOIL VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOIM SEVANJEM V SKLADU Z ZVISJV PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO, USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA PO PREISKAVI IN PRIPRAVA NOVEGA BOLNIKA SKRBNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE Z RTG APARATURO DODATNA DELA PO NAVODILU VODILNEGA RADIOLOŠKEGA INENIRJA IN PREDSTOJNIKA ODDELKA, GLEDE NA POTREBE V SB SG DELO V 1 ALI VE IZMENAH., Vlogi obvezno priloiti dokazi...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita., polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM MENTORJA IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO VSAJ NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI IZVAJANJE DOLOIL VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOIM SEVANJEM V SKLADU Z ZVISJV PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO, USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA PO PREISKAVI IN PRIPRAVA NOVEGA BOLNIKA SKRBNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE Z RTG APARATURO DODATNA DELA PO NAVODILU VODILNEGA RADIOLOŠKEGA INENIRJA IN PREDSTOJNIKA ODDELKA, GLEDE NA POTREBE V SB SG DELO V 1 ALI VE IZMENAH., Vlogi obvezno...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Bloke
  29.02.2020

  FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FARMACEVTSKE DEJAVNOSTI, VODENJE DOKUMENTACIJE IN SPROŠANJE ZDRAVIL,SVETOVANJE O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOKIH, NADZOROVANJE PRAVILNOSTI PREDPISOVANJA, IZDAJANJA IN SHRANJEVANJA ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV V BOLNIŠNICI., Opravljen strokovni izpit iz podroja farmacije., ...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Bloke
  29.02.2020

  FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZDAJA ZDRAVIL, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA, MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, KEMIKALIJ IN OSTALEGA BLAGA, SVETOVANJE O VARNI UPORABI ZDRAVIL, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA IN PRAVILNI UPORABI MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, PRIPRAVA ZDRAVIL ZA IZDAJO NA RECEPT V SODELOVANJU S FARMACEVTOM, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GALENSKIH IN MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV, PREVZEMANJE IN SHRANJEVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, UPRAVLJANJE Z ZAHTEVNIMI STROJI IN APARATI, VODENJE STROKOVNO ADMINISTRATIVNEGA DELA (PREVERJANJE TEHTNIC, TERMOMETROV, CENIKOV, RAUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV, KONTROLA ROKOV UPORABE, SKRB ZA ZALOGE ), SKRB ZA UREJENO OKOLJE, UPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, PREDVSEM ZA BOLNIŠNINO LEKARNO. ,...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROANJU BOLNIKOV. IZVAJANJE ZN IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI. ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA. ODGOVORNOST ZA STROKOVNO, KAKOVOSTNO IN PRAVOASNO OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V SKLADU S STANDARDI IN SMERNICAMI ZN., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM DOPISOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPIT, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA IPD.) ., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.02.2020

  UPRAVLJAVEC PARNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE NADZORA NAD VISOKOTLANIMI IN NIZKOTLANIMI KOTLI, NADZOR PORABE ENERGENTOV, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH POPRAVIL., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (overjena fotokopija izobrazbe) na e-mail . Zaelen opravljen teaj - strojnik kotla. Veizmensko delo., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC DIPLOMIRANI INENIR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE., Kandidati naj posredujejeo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o znanju italijanskega jezika) po navadni pošti ali po e-pošti., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTINI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI. IZMENE, DEURSTVO, STALNA PRIPRAVLJENOST...OBRAVNAVA URGENTNIH STANJ, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH POSEGOV, DELOV OBMOJU KONTROLIRANJEGA IOS, OSKRBA PACIENTA PRED IN PO POSEGU, OPERATIVNO DELO NA PODROJU RTG SLIKANJA.USPOSABLJANJE ZA OPERATIVNO DELO RADIOLOŠKEGA INENIRJA ZA PODROJE KORONOGRAFIJ., STROKOVNI IZPIT, VELJAVEN IZPIT IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOIMI SEVANJI. KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN DOKAZILI (IZOBRAZBA, STROKOVN IZPIT IPD.) PO NAVADNI ALI E- POŠTI., ...

 • Company Rekreacijsko turistični center Krvavec, d.o.o., Grad 76 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  29.02.2020

  ORGANIZATOR ŠPORTNO-REKREACIJSKIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev oz. z monostjo podaljšanja, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA, IZVEDBA IN NADZOR DOGODKOV ZA POSLOVNE SKUPINE IN TEAMBUILDINGE, IZDELAVA FINANNIH OBRAUNOV IN PREDRAUNOV, OBVLADOVANJE JAVNE ZAKONODAJE PRIJAV DOGODKOV, KOORDINIRANJE IN ORGANIZACIJA SLUB ZNOTRAJ PODJETJA ZA IZVEDBO DOGODKOV, IZDELAVA ASOVNIC DOGODKOV, CELOTNA ADMINISTRACIJA OB DOGODKU, POMO PRI IZDELAVI STROKOVNIH MATERIALOV ZA PROMOCIJO PRODUKTOV DRUBE, OSTALE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA, SKRB ZA PONUDBE, SKRB ZA PRODAJO., Predhodne delovne izkušnje na podroju organizacije dogodkov ali pa na podroju trenja. Ciljna usmerjenost, pripravljenost na izzive, pozitivna naravnanost. , dopoldan...

 • Company GA+GR transport, transportne in računovodske storitve d.o.o., Trniče 10 , 2206 MARJETA NA DRAVSKEM P in Bloke
  29.02.2020

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVOZ BLAGA PO EVROPI, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, IZPOLNJEVANJE PREVOZNE DOKUMENTACIJE., Zaeljene so izkušnje pri opravljanju prevozov po Evropi. Natannost, doslednost, odgovornost., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,  DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,  DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, NEVELJSKA POT 26, 1241 KAMNIK in Bloke
  29.02.2020

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, DNEVNO IN GENERALNO IŠENJE SOB IN DRUGIH BIVALNIH IN FUNKCIONALNIH PROSTOROV, REDNO IŠENJE IN VZDREVANJE INVALIDSKIH VOZIKOV, SVOJIH STROJEV IN PRIPOMOKOV ZA IŠENJE, IŠENJE BALKONOV, ZBIRANJE IN ODNAŠANJE SMETI, POMO PRI RAZDELJEVANJU IN SERVIRANJU HRANE IN POBIRANJU UMAZANE POSODE, RAZVOZ OSEBNEGA IN POSTELJNEGA  PERILA STANOVALCEV, POSTILJANJE IN PRESTILJANJE PRAZNIH POSTELJ,BRITJE STANOVALCEV..., , ...

 • Company FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o., ZAGREBŠKA CESTA 100 , 2000 MA in Bloke
  29.02.2020

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, BRANJE NARTOV IN RAZUMEVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, RONA OBDELAVA KOVIN Z RONIM ELEKTRINIM ORODJEM, PRIPRAVA GROBO OBLIKOVANIH POLIZDELKOV S PILJENJEM, REZANJEM, RAVNANJE, BRUŠENJEM, VRTANJEM, KOVIENJEM IN AGANJEM ZA NADALJNJO SESTAVO, UPORABLJANJE RAZLINIH NAINOV REZKANJA, PRIPRAVA ODPREM, UPRAVLJANJE Z MOSTNIM DVIGALOM, UPRAVLJANJE VILIARJA., Strojni tehnik, monost podaljšanja za nedoloen as., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 6 A, 5220 TOLMIN in Bloke
  29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, Opravljen specialistini izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije, veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 6 A, 5220 TOLMIN in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIKA PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU, DOLOENO V PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST. DELODAJALEC PREDVIDEVA DELO V SLUBI NMP IN DEURSTVU, Opravljen strokovni izpit, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije. Monost nastanitve v neposredni bliini ZD., veizmensko...

 • Company TEGOMETALL OPREMA TRGOVIN, STORITVE IN PROIZVODNJA, D.O.O., CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 29, 3230 ŠENTJU in Bloke
  29.02.2020

  MENEDER V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V IZMENI, SPREMLJANJE PORABE MATERIALA IN GIBANJA STROŠKOV V OBRATU, ODGOVORNOST ZA REALIZACIJO ZASTAVLJENIH CILJEV V PREDVIDENIH ROKIH, PODAJANJE PREDLOGOV IZBOLJŠAV V PROIZVODNJI,VODENJE VSEH POTREBNIH EVIDENC..., , dvoizmensko...

 • Company GVS D.D., GLOBALNO VARNOSTNI SERVIS, Kočevarjeva ulica 2 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  29.02.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE POOBLASTIL VARNOSTNIKA V SKLADU Z ZZASV, , veizmensko...

 • Company GVS D.D., GLOBALNO VARNOSTNI SERVIS, Kočevarjeva ulica 2 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  29.02.2020

  VARNOSTNIKI, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE POOBLASTIL VARNOSTNIKA V SKLADU Z ZZASV, , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH NA INTERNEM ODDELKU, LICENCA, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, LICENCA, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OP. DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE PRI OPERATIVNO DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH TER IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OP. DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE PRI OPERATIVNO DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH TER IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bloke Edit filters