Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Computer network professionals

1 Jobs found

Used filters:
  • Bohinj Communex
  • Computer network professionalsx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
    18.05.2021

    STROKOVNJAKI ZA RAUNALNIŠKA OMREJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.10.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE APLIKATIVNA PODPORA: NARTOVANJE REŠITEV ZA INFORMACIJSKO PODPORO  KOMPETENNEMU MODELU ZAPOSLOVANJA (KMZ) IN INTERAKTIVNIH ORODIJ ZA POVEZOVANJE PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA NA TRGU DELA, NARTOVANJE POVEZAV NOVIH REŠITEV Z OBSTOJEIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM ZAVODA  IN OBSTOJEIMI ZALEDNIMI APLIKACIJAMI ZA PODROJE TRGA DELA, NARTOVANJE NADGRADNJE IN POSODOBITVE OBSTOJEIH INFORMACIJSKIH REŠITEV Z UPORABO KMZ, SODELOVANJE V DELOVNIH IN DRUGIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV JAVNIH NAROIL IN RAZPISOV ZA IZBIRO ZUNANJIH IZVAJALCEV, SODELOVANJE PRI UVAJANJU OZ. USPOSABLJANJU CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV, SPREMLJANJE, KOORDINIRANJE IN ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Computer network professionals Edit filters