Jobmonitor. Search results for Medical imaging and therapeutic equipment technicians

10 Jobs found

Used filters:
 • Medical imaging and therapeutic equipment techniciansx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA RADIOLOŠKEGA INENIRJA POD VODSTVOM MENTORJA, KONANA VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO - PROGRAM RADIOLOGIJA, K VLOGI OBVEZNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENIH OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNI., ...

 • Company DVOREC LANOVŽ, specialistična klinika, d.o.o., Čopova ulica 20 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTINI RADIOLOGIJI (CT, MR, RTG), , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OPERATER MEDICINSKIH NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV RTG DIAGNOSTIKE, NA PODLAGI NAROILA ZDRAVNIKA TER POSREDOVANJE RTG POSNETKOV V PRISTOJNE AMBULANTE, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE APARATUR V RTG KABINETU, ZAGOTAVLJANJE IN STROKOVNO IZVAJANJE ZAŠITE PRED IONIZIRAJOIMI SEVANJI UVAJANJE NOVIH POSTOPKOV DELA V SKLADU S STROKOVNIMI POOBLASTILI OZ. KONTINUIRANO USPOSABLJANJE NA NOVIH APLIKACIJAH IN SESTAVLJANJE DELOVNIH PROTOKOLOV V SKLADU Z DELOVNO PRAKSO, UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL S SVOJEGA PODROJA DELA TER S PODROJA VARSTVA PRED IONIZIRAJOIM SEVANJEM PLANIRANJE IN NAROANJE UPORABNIKOV STORITEV, VODENJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL TER SKRB ZA UREJENOST  FILMOTEKE, PLANIRANJE POTREB PO  OSNOVNIH SREDSTVIH TER MATE...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, , ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM,IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE,ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., dipl. in. radiologije, ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM,IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE,ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., dipl. in. radiologije, ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NEPROGRAMIRANIH DEL IN SPECIALNIH RADIOLOŠKIH, DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,SPREMLJANJE IN UVAJANJE NOVIH TEHNOLOŠIH ZNANJ,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST, dipl. in. radiologije,vsaj 2 leti delovnih izkušenj v radiologiji ali radioterapiji ali nuklearni medicini., ...

 • Company DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA, medicinska diagnostika in druge storitve, d.o.o., Puhova ulica 9 A, in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEM PACIENTOV, UPRAVLJANJE Z APARATI, OBRAVNAVA PACIENTA, SKRB ZA ZAŠITNE UKREPE IN ZAŠITNA SREDSTVA ZA OSEBJE IN PACIENTE, Sposobnost kreativnega timskega dela, vestnost, humanost, poštenost in prijazen odnos do sodelavcev in pacientov. Monost zaposlitve po konanju pripravništva., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, ULICA TALCEV 9, 2000 MARIBOR in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KOMUNICIRA S PACIENTI, JIM RAZLOI POTEK RENTGENSKEGA SLIKANJA IN JIH USMERJA MED SLIKANJEM, OPRAVLJA RENTGENSKA SLIKANJA RAZLINIH DELOV TELESA, SHRANJUJE SLIKE NA CD IN PRINTA NA PAPIR, SKENIRA RENTGENSKE SLIKE, ARHIVIRA DIGITALNE RENTGENSKE SLIKE, EVIDENTIRA STORITVE V RAUNALNIK IN NAROANJE PACIENTOV  , izobrazba: dipl. in. radiol. z opravljenim strokovnim izpitom, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. najdlje do 31.8.2021, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO IN USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, OBDELAVA NAPOTNIC IN VODENJE USTREZNIH MEDICINSKIH IN STATISTINIH EVIDENC TER OPRAVLJANJE USTREZNIH ADMINISTRATIVNIH STORITEV, VEZANIH NA OPIS DEL IN NALOG., Zdravstvena sposobnost za delo., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical imaging and therapeutic equipment technicians Edit filters