Jobmonitor. Search results for Medical imaging and therapeutic equipment technicians

15 Jobs found

Used filters:
 • Medical imaging and therapeutic equipment techniciansx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, DO 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ,  OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO VSAJ NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI IZVAJANJE DOLOIL VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOIM SEVANJEM V SKLADU Z ZVISJV PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO, USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA PO PREISKAVI IN PRIPRAVA NOVEGA BOLNIKA SKRBNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE Z RTG APARATURO DODATNA DELA PO NAVODILU VODILNEGA RADIOLOŠKEGA INENIRJA IN PREDSTOJNIKA ODDELKA, GLEDE NA POTREBE V SB SG DELO V 1 ALI VE IZMENAH., Vlogi obvezno priloiti dokazi...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita., polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM MENTORJA IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO VSAJ NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI IZVAJANJE DOLOIL VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOIM SEVANJEM V SKLADU Z ZVISJV PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO, USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA PO PREISKAVI IN PRIPRAVA NOVEGA BOLNIKA SKRBNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE Z RTG APARATURO DODATNA DELA PO NAVODILU VODILNEGA RADIOLOŠKEGA INENIRJA IN PREDSTOJNIKA ODDELKA, GLEDE NA POTREBE V SB SG DELO V 1 ALI VE IZMENAH., Vlogi obvezno...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC DIPLOMIRANI INENIR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE., Kandidati naj posredujejeo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o znanju italijanskega jezika) po navadni pošti ali po e-pošti., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTINI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI. IZMENE, DEURSTVO, STALNA PRIPRAVLJENOST...OBRAVNAVA URGENTNIH STANJ, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH POSEGOV, DELOV OBMOJU KONTROLIRANJEGA IOS, OSKRBA PACIENTA PRED IN PO POSEGU, OPERATIVNO DELO NA PODROJU RTG SLIKANJA.USPOSABLJANJE ZA OPERATIVNO DELO RADIOLOŠKEGA INENIRJA ZA PODROJE KORONOGRAFIJ., STROKOVNI IZPIT, VELJAVEN IZPIT IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOIMI SEVANJI. KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN DOKAZILI (IZOBRAZBA, STROKOVN IZPIT IPD.) PO NAVADNI ALI E- POŠTI., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OPERATER MEDICINSKIH NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OPERATER MEDICINSKIH NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA DIPL. IN. RADIOLOGIJE., DIPLOMA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVO - ŠTUDIJSKI PROGRAM RADIOLOGIJA ALI TEHNOLOŠKA RADIOLOGIJA, ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA DELO. OBVESTILA O IZBIRI/NEIZBIRI BODO POSREDOVANA NA ELEKTRONSKI NASLOV, KI BO NAVEDEN V VLOGI., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORI in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI, PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO IN USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, IZVAJANJE DOLOIL VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOIMI SEVANJI V SKLADU Z ZVISJV, SKRBNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE Z RTG APARATURO, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠU, PRAKTINO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI, SODELOVANJE V DEURNI SLUBI IN STALNI PRIPRAVLJ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke na delovno mesto, najdlje do 31.05.2020, skrajšan delovni as, 20, UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO IN USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE OBDELAVA NAPOTNIC IN VODENJE USTREZNIH MEDICINSKIH IN STATISTINIH EVIDENC TER OPRAVLJANJE USTREZNIH ADMINISTRATIVNIH STORITEV, VEZANIH NA OPIS DEL IN NALOG, ..., Zdravstvena sposobnost za delo in opravljen strokovni izpit, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OPERATER MEDICINSKIH NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI, PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO IN USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, IZVAJANJE DOLOIL VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOIMI SEVANJI V SKLADU Z ZVISJV, SKRBNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE Z RTG APARATURO, DIPLOMIRANI INENIR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANI INENIR RADIOLOGIJE (VS), RADIOLOŠKI INENIR SPECIALIST, RADIOLOŠKI INENIR, znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTINI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI. IZMENE, DEURSTVO, STALNA PRIPRAVLJENOST…OBRAVNAVA URGENTNIH STANJ, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH POSEGOV, DELOV OBMOJU KONTROLIRANEGA IONIZIRAJOEGA SEVANJA, OSKRBA PACIENTA PRED IN PO POSEGU, OPERATIVNO DELO NA PODROJU RTG SLIKANJA, USPOSABLJANJE ZA OPERATIVNO DELO RADIOLOŠKEGA INENIRJA ZA PODROJE KORONOGRAFIJ., Urnik dela: polni delovni as, 36h/teden. Strokovni izpit, veljaven izpit iz varstva pred IOS,. Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (izobrazba, strokovni izpit ipd.) po navadni ali e-poš...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, OPTIMIZACIJA IN IZVAJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V DIAGNOSTINI IN INTERVENTNI RADIOLOGIJI, RADIOTERAPIJI IN NUKLEARNI MEDICINI. IZMENE, DEURSTVO, STALNA PRIPRAVLJENOST…OBRAVNAVA URGENTNIH STANJ, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH POSEGOV, DELOV OBMOJU KONTROLIRANEGA IONIZIRAJOEGA SEVANJA, OSKRBA PACIENTA PRED IN PO POSEGU, OPERATIVNO DELO NA PODROJU RTG SLIKANJA, USPOSABLJANJE ZA OPERATIVNO DELO RADIOLOŠKEGA INENIRJA ZA PODROJE KORONOGRAFIJ., Urnik dela: polni delovni as, 36h/teden. Strokovni izpit, veljaven izpit iz varstva pred IOS,. Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (izobrazba, strokovni izpit ipd.) po navadni ali e-poš...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV RTG DIAGNOSTIKE, NA PODLAGI NAROILA ZDRAVNIKA TER POSREDOVANJE RTG POSNETKOV V PRISTOJNE AMBULANTE, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE APARATUR V RTG KABINETU,  ZAGOTAVLJANJE IN STROKOVNO IZVAJANJE ZAŠITE PRED IONIZIRAJOIMI SEVANJI ,  UVAJANJE NOVIH POSTOPKOV DELA V SKLADU S STROKOVNIMI POOBLASTILI OZ. KONTINUIRANO USPOSABLJANJE NA NOVIH APLIKACIJAH IN SESTAVLJANJE DELOVNIH PROTOKOLOV V SKLADU Z DELOVNO PRAKSO,  UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE IN PRAVIL S SVOJEGA PODROJA DELA TER S PODROJA VARSTVA PRED IONIZIRAJOIM SEVANJEM,  PLANIRANJE IN NAROANJE UPORABNIKOV STORITEV ,  VODENJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL TER SKRB ZA UREJENOST  FILMOTEKE,  PLANIRANJE POTREB PO  OSNOVNIH SREDSTVIH TER MATER...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as  oz. ZPO do 30.12.2020, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM,IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO,OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE,ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., VII/1, dipl. in. radiologije, strokovni izpit. V kolikor vas o razpisu lahko obvestimo po epošti, prosimo da vlogi priloite še izjavo o strinjanju., ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST. , V kolikor  vas o razpisu lahko obvestimo po e-pošti, prosimo priloite izjavo o strinjanju., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV V KLASINI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI, - PRIPRAVA BOLNIKA NA PREISKAVO, SPREMLJANJE NJEGOVEGA STANJA MED PREISKAVO IN USTREZNO UKREPANJE V PRIMERU NUJNE INTERVENCIJE, - IZVAJANJE DOLOIL VARSTVA PRI DELU S POSEBNIM POUDARKOM NA VARSTVU PRED IONIZIRAJOIMI SEVANJI V SKLADU Z ZVISJV, - SKRBNO IN PRAVILNO UPRAVLJANJE Z RTG APARATURO., DIPLOMIRANI INENIR RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANI INENIR RADIOLOGIJE (VS), IZPIT IZ TEMELJNIH POSTOPKOV OIVLJANJA, POZNAVANJE OSNOVNIH PROGRAMSKIH ORODIJ PRI RADIOLOŠKIH APLIKACIJAH NA DELOVNEM PODROJU IN OSNOV...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical imaging and therapeutic equipment technicians Edit filters