Jobmonitor. Search results for Medical imaging and therapeutic equipment technicians

9 Jobs found

Used filters:
 • Medical imaging and therapeutic equipment techniciansx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company MEDILAB RADIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI CENTER D.O.O., LJUBLJANA, VODOVODNA 100, VODOVODNA CESTA 100, 1000 L in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  OPERATERJI MEDICINSKIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO S PACIENTI, VODENJE IN IZVEDBA RADIOLOŠKE PREISKAVE, SPROTNO SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM SPECIALISTOM RADIOLOGOM, KONANJE SLIKOVNE OBDELAVE PACIENTA, DELO Z RAUNALNIKOM., Opravljen strokovni izpit, dvoizmensko...

 • Company ULTRAZVOK, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O., Žanova ulica 3 , 4000 KRANJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev oz. Monost zaposlitve za nedoloen as., polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA RADIOLOŠKE DEJAVNOSTI NA DIAGNOSTINEM APARATU DELOVNEGA PODROJA (MAGNETNE RESONANCE)., Potrebno je opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, diplomo in strokovni izpit. Prednost imajo kandidati iz gorenjske in osrednjeslovenske regije., dvoizmensko...

 • Company X - DENT zdravstvena dejavnost d.o.o., Ulica oktobrske revolucije 11 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  OPERATER MEDICINSKIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE IN EVIDENTIRANJE PACIENTOV, PRIPRAVA PACIENTOV NA SLIKANJE IN IZVEDBA SLIKANJA, KONTROLA KAKOVOSTI POSNETKOV, ARHIVIRANJE POSNETKOV., Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, , ...

 • Company ULTRAZVOK, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O., Žanova ulica 3 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA RADIOLOŠKE DEJAVNOSTI NA DIAGNOSTINEM APARATU DELOVNEGA PODROJA (MAGNETNE RESONANCE), Potrebno je opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, diplomo in strokovni izpit., dvoizmensko...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. ZA AS NADOMEŠANJA ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA., polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE RADIOLOŠKEGA INENIRJA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA DELO V ZDRAVSTVU., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. do zakljuka programa pripravništva, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, - diplomirani radiološki inenir / diplomirana radiološka inenirka, radiološki inenir / radiološka inenirka, diplomirani inenir radiološke tehnologije / diplomirana inenirka radiološke tehnologije.  Razpis je za potrebe Oddelka za onkologijo.  Kandidati naj k vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priloijo še izjavo, da niso bili kaznovani in da niso v kazenskem postopku., ...

 • Company ULTRAZVOK, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O., Žanova ulica 3 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA RADIOLOŠKE DEJAVNOSTI NA DIAGNOSTINEM APARATU DELOVNEGA PODROJA (MAGNETNE RESONANCE), Potrebno je opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, diplomo in strokovni izpit., dvoizmensko...

 • Company ULTRAZVOK, ZDRAVSTVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O., Žanova ulica 3 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  RADIOLOŠKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA RADIOLOŠKE DEJAVNOSTI NA DIAGNOSTINEM APARATU DELOVNEGA PODROJA (MAGNETNE RESONANCE), Potrebno je opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi, diplomo in strokovni izpit., dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical imaging and therapeutic equipment technicians Edit filters