Jobmonitor. Search results for Construction supervisors

7 Jobs found

Used filters:
 • Construction supervisorsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company GRADBENIŠTVO TKALEC Peter Tkalec s.p., Ravenska ulica 8 , 9233 ODRANCI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, priprava predraunov, koordiniranje gradbenih del po navodilih nadrejenega, vodenje gradbenega dnevnika in knjige izmer, izdelava obrauna, kalkulacij po gradbiših, vodenje materialne dokumentacije prispelega materiala na gradbiše, nadzor nad uporabo zašitnih sredstev podrejenih, vsa ostala dela, ki jih v skladu s svojo dejansko strokovnostjo lahko po nalogu delodajalca za podjetje opravlja delavec, , ...

 • Company KOGRAD IGEM PROIZVODNJA GRADBENIH MATERIALOV D.O.O., SELOVEC 83 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, SODELOVANJE PRI IZDELAVI PERIODINIH PLANOV, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOKI IN DOKUMENTACIJO, NADZOROVANJE IN USKLAJEVANJE S KOOPERANTI, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNIMI SLUBAMI IN PREDSTAVNIKI NARONIKOV, IZVAJANJE PROCESA KONTROLE IN USPOSABLJANJE SODELAVCEV, JAVLJANJE IN SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU NESKLADNOSTI, IZDELOVANJE, VODENJE, VZDREVANJE IN ARHIVIRANJE POTREBNIH EVIDENC, ZAPISOV, POROIL TER DOKUMENTOV SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, Poznavanje proizvodov in proizvodnih procesov ter materialov  Obvladovanje dela z merilnimi napravami, dopoldan...

 • Company Gradbeno podjetje Posočje, podjetje za izvajanje del v gradbeništvu, d.o.o., Poljubinj 92 , 5220 TOL in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA, VODENJE DEL IN NADZOR NAD GRADNJO NA GRADBIŠU, IZVAJANJE NADZORA IN KONTROLE NAD IZVEDBO DEL, USKLAJEVANJE IN NADZOROVANJE DEL PODIZVAJALCEV IN KOOPERANTOV, AURNO VODENJE GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA GRADBENIH SITUACIJ IN KONNEGA OBRAUNA DEL Z INVESTITORJEM, PODIZVAJALCI IN KOOPERANTI, ZBIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNINI PREGLED, NADZOR IZVAJANJA UKREPOV IZ VARSTVA PRI DELU, FINANNO SPREMLJANJE PROJEKTA TER PODAJANJE POROILA VODJU TEHNINEGA SEKTORJA IN DIREKTORJU, ODPRAVA REKLAMACIJ NA OBJEKTU, DRUGA DELA PO NAVODILIH ODGOVORNEGA VODJA DEL OZIROMA VODJA TEHNINEGA SEKTORJA., Samostojnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, okvirna mesena bruto plaa od 1.2...

 • Company Gradbeno podjetje Posočje, podjetje za izvajanje del v gradbeništvu, d.o.o., Poljubinj 92 , 5220 TOL in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KOORDINACIJA MED IZVAJALCI, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company DARHER, montaže in storitve, d.o.o., Rajšpova ulica 26 , 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE SKUPINE NA GRADBIŠU, , dopoldan...

 • Company DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40 , 1000 LJUBL in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  GRADBENI NADZORNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA GRADNJO OBJEKTOV IN DRUGIMI PREDPISI NA PODROJU GRADITVE OBJEKTOV, NA PODROJU RS IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO NALOGU (IMENOVANJU) DIREKTORJA, ZADOLENEGA ZA PODROJE., Zahtevan strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, natannost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru. elene izkušnje pri nadzoru, ineniringu, vodenju projektov ali projektiranju prometne ali komunalne infrastrukture., ...

 • Company GINEX INTERNATIONAL GRADBENI INŽENIRING D.O.O., Rejčeva ulica 3 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE IN USKLAJEVANJE IZVAJANJA GRADBENIH, MONTANIH IN STROJNIH DEL PO TEHNINI IN DELOVNI DOKUMENTACIJI NA OBJEKTIH (GRADBIŠIH) Z MANJŠIM ŠTEVILOM DELAVCEV, , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction supervisors Edit filters