Jobmonitor. Search results for Construction supervisors

25 Jobs found

Used filters:
 • Construction supervisorsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company NIVO EKO, dejavnosti v ekologiji, d.o.o., Ulica Savinjske čete 17 , 3310 ŽALEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE GRADBIŠ IN SPREMLJANJE STANJ VODOTOKOV, DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA PO POOBLASTILU NADREJENEGA, , dopoldan...

 • Company Varis Proizvodnja gotovih kopalnic Lendava d.o.o., Industrijska ulica 4 B, 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VODENJE SKUPINE LJUDI,- VODENJE ODDELKOV,- VODENJE PROJEKTOV,- ORGANIZACIJA PROCESOV,- VODENJE SEKTORJA, PRIPRAVA POROIL, VODENJE EVIDENC, Izkušnje s podroja gradbeništva, vodenja skupin, vodenja projektov, organizacije procesov., dopoldan...

 • Company DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40 , 1000 LJUBL in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL NA PODROJU REPUBLIKE SLOVENIJE IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO NALOGU (IMENOVANJU) DIREKTORJA, ZADOLENEGA ZA PODROJE., Zahtevana specializacija po visokošolskih strokovnih programih ali visokošolski strokovni–B ali višješolski programi gradbene smeri. Zahtevan strokovni izpit za pooblašenega inenirja po izpolnitvi pogojev za njegovo opravljanje.   Zahtevana natannost, zanesljivost, poznavanje procesov in dela na nadzoru.eleno znanje tujega jezika., ...

 • Company TOP7, storitve v gradbeništvu, industriji in gostinstvo d.o.o., Prušnikova ulica 12 , 3212 VOJNIK in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZPOREJANJE IN VODENJE DELA ELEZOKRIVCEV, Branje nartov, dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO TKALEC Peter Tkalec s.p., Ravenska ulica 8 , 9233 ODRANCI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA PREDRAUNOV, KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN KNJIGE IZMER, IZDELAVA OBRAUNA, KALKULACIJ PO GRADBIŠIH, VODENJE MATERIALNE DOKUMENTACIJE PRISPELEGA MATERIALA NA GRADBIŠE, ?NADZOR NAD UPORABO ZAŠITNIH SREDSTEV PODREJENIH, VSA OSTALA DELA, KI JIH V SKLADU S SVOJO DEJANSKO STROKOVNOSTJO LAHKO PO NALOGU DELODAJALCA ZA PODJETJE OPRAVLJA DELAVEC, , ...

 • Company KASKADER D.O.O. ZAHTEVNA TERENSKA DELA, SPODNJA KANOMLJA 66 , 5281 SPODNJA IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KNJIGE OBRAUNSKIH IZMER, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE. KOORDINACIJA DELA Z INVESTITORJEM, NADZOROM, PROJEKTANTI. SKRBETI ZA USTREZNO VARNOST DELAVCEV IN MATERIALA NA GRADBIŠU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company Novi Vrtovi, gradnje in promet z nepremičninami, d.o.o., Jezdarska ulica 2 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZZIVI, S KATERIMI SE BO SREEVAL IZBRANI KANDIDAT TER OPIS DEL IN NALOG:   VODENJE OPERATIVNIH DEL NA GRADBIŠU IN OBJEKTIH TER DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV. SKRB ZA PRAVOASNO NAROANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠA. SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKO-INSTALACIJSKIH DEL TER ZA DOSLEDNO IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKIH PROJEKTIH GRADBIŠA IN USMERJANJE TER TEHNINA POMO DELAVCEM NA GRADBIŠU. VODENJE EVIDENC UPORABE RESURSOV, VODENJE VSEH VRST GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE. DNEVNO POROANJE VODSTVU GRADBIŠA O STANJU NA GRADBIŠU, DAJANJE PREDLOGOV G...

 • Company GRADNJE ŽVEPLAN D.O.O. , Železarska cesta 9 , 3220 ŠTORE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVODJA GRADBENIH DEL V NIZKOGRADNJI, , ...

 • Company GRADNJE ŽVEPLAN D.O.O. , Železarska cesta 9 , 3220 ŠTORE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE GRADBENIH DEL V NIZKOGRADNJI, , ...

 • Company PUP, Podjetje za urejanje prostora, d.o.o., Koroška cesta 40 A, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VODENJE IN NADZIRANJE DEL: ORGANIZACIJA DEL PO OPERATIVNEM PLANU IN TEHNINI DOKUMENTACIJI, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, OPERATIVNO PLANIRANJE IN IZVAJANJE DEL, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV NA GRADBIŠU, KONTROLIRANJE IZVEDENIH DEL IN STORITEV, KONTAKTIRANJE S PREDSTAVNIKI NARONIKOV, RAZPOREJANJE DELAVCEV PO DELOVIŠIH, KONTROLIRANJE DELA KOOPERANTOV, IZVAJANJE IN NADZIRANJE UKREPOV ZA VARNO DELO TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company REŽONJA, REMONT, PROIZVODNJA, SERVIS, MONTAŽA IN TRGOVINA, D.O.O., VELIKA POLANA 184, 9225 VELIKA PO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE GRADBIŠA, OGLED GRADBIŠA, , dopoldan...

 • Company REŽONJA, REMONT, PROIZVODNJA, SERVIS, MONTAŽA IN TRGOVINA, D.O.O., VELIKA POLANA 184, 9225 VELIKA PO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE GRADBIŠA, OGLED GRADBIŠA, , dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO TKALEC Peter Tkalec s.p., Ravenska ulica 8 , 9233 ODRANCI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA PREDRAUNOV, KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN KNJIGE IZMER, IZDELAVA OBRAUNA, KALKULACIJ PO GRADBIŠIH, VODENJE MATERIALNE DOKUMENTACIJE PRISPELEGA MATERIALA NA GRADBIŠE, ?NADZOR NAD UPORABO ZAŠITNIH SREDSTEV PODREJENIH, VSA OSTALA DELA, KI JIH V SKLADU S SVOJO DEJANSKO STROKOVNOSTJO LAHKO PO NALOGU DELODAJALCA ZA PODJETJE OPRAVLJA DELAVEC, , ...

 • Company KASKADER D.O.O. ZAHTEVNA TERENSKA DELA, SPODNJA KANOMLJA 66 , 5281 SPODNJA IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KNJIGE OBRAUNSKIH IZMER, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE. KOORDINACIJA DELA Z INVESTITORJEM, NADZOROM, PROJEKTANTI. SKRBETI ZA USTREZNO VARNOST DELAVCEV IN MATERIALA NA GRADBIŠU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company PUP, Podjetje za urejanje prostora, d.o.o., Koroška cesta 40 A, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VODENJE IN NADZIRANJE DEL: ORGANIZACIJA DEL PO OPERATIVNEM PLANU IN TEHNINI DOKUMENTACIJI, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, OPERATIVNO PLANIRANJE IN IZVAJANJE DEL, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV NA GRADBIŠU, KONTROLIRANJE IZVEDENIH DEL IN STORITEV, KONTAKTIRANJE S PREDSTAVNIKI NARONIKOV, RAZPOREJANJE DELAVCEV PO DELOVIŠIH, KONTROLIRANJE DELA KOOPERANTOV, IZVAJANJE IN NADZIRANJE UKREPOV ZA VARNO DELO TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o., Zagrebška cesta 30 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL S PODROJA DELA, PROUEVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE MANJŠIH ALI VEJIH SKUPIN DELAVCEV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DEL, SPREMLJAVA DEL NA TERENU, USMERJANJE DELAVCEV V SKUPINI, SPROTNO USKLAJEVANJE IN  KONTROLA OPRAVLJENEGA DELA, UKREPANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, INTERVENCIJE, SODELOVANJE IN KOORDINACIJA Z NARONIKI IN NADZORNIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ, NAROANJE MATERIALOV IN ORGANIZACIJA LOGISTINEGA PROCESA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL VEZANIH NA PROCES DELA V SKLADU S STROKOVNO IZOBRAZBO IN USPOSOBLJENOSTJO, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA OZIROMA PO POOBLASTILU ALI SKLEPU DIREKTORJA, - DELOVODSKI IZPIT (OPRAVLJEN MORA BITI V ŠESTIH ...

 • Company REŽONJA, REMONT, PROIZVODNJA, SERVIS, MONTAŽA IN TRGOVINA, D.O.O., VELIKA POLANA 184, 9225 VELIKA PO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE GRADBIŠA, OGLED GRADBIŠA, , dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO TKALEC Peter Tkalec s.p., Ravenska ulica 8 , 9233 ODRANCI in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA PREDRAUNOV, KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN KNJIGE IZMER, IZDELAVA OBRAUNA, KALKULACIJ PO GRADBIŠIH, VODENJE MATERIALNE DOKUMENTACIJE PRISPELEGA MATERIALA NA GRADBIŠE, ?NADZOR NAD UPORABO ZAŠITNIH SREDSTEV PODREJENIH, VSA OSTALA DELA, KI JIH V SKLADU S SVOJO DEJANSKO STROKOVNOSTJO LAHKO PO NALOGU DELODAJALCA ZA PODJETJE OPRAVLJA DELAVEC, , ...

 • Company ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o., Moškanjci 1 G, 2272 GORIŠN in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VODENJE GRADBENIH PROJEKTOV, STROKOVNI IZPIT IZ GRADBENE STROKE, dopoldan...

 • Company KASKADER D.O.O. ZAHTEVNA TERENSKA DELA, SPODNJA KANOMLJA 66 , 5281 SPODNJA IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE DEL NA GRADBIŠU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KNJIGE OBRAUNSKIH IZMER, NABAVA MATERIALA IN KONTROLA PORABE. KOORDINACIJA DELA Z INVESTITORJEM, NADZOROM, PROJEKTANTI. SKRBETI ZA USTREZNO VARNOST DELAVCEV IN MATERIALA NA GRADBIŠU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan...

 • Company Novi Vrtovi, gradnje in promet z nepremičninami, d.o.o., Jezdarska ulica 2 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZZIVI, S KATERIMI SE BO SREEVAL IZBRANI KANDIDAT TER OPIS DEL IN NALOG:   VODENJE OPERATIVNIH DEL NA GRADBIŠU IN OBJEKTIH TER DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV. SKRB ZA PRAVOASNO NAROANJE DELOVNE SILE IN MEHANIZACIJE ZA POTREBE GRADBIŠA. SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKO-INSTALACIJSKIH DEL TER ZA DOSLEDNO IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKIH PROJEKTIH GRADBIŠA IN USMERJANJE TER TEHNINA POMO DELAVCEM NA GRADBIŠU. VODENJE EVIDENC UPORABE RESURSOV, VODENJE VSEH VRST GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE. DNEVNO POROANJE VODSTVU GRADBIŠA O STANJU NA GRADBIŠU, DAJANJE PREDLOGOV G...

 • Company GRADNJE ŽVEPLAN D.O.O. , Železarska cesta 9 , 3220 ŠTORE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE GRADBENIH DEL V NIZKOGRADNJI, , ...

 • Company GRADNJE ŽVEPLAN D.O.O. , Železarska cesta 9 , 3220 ŠTORE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVODJA GRADBENIH DEL V NIZKOGRADNJI, , ...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 23.12.2021, polni delovni as, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV,MIKRO-ORGANIZACIJA GRADBIŠA IN VODENJE MANJŠIH GRADBIŠ,SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKO-INSTALACIJSKIH DEL TER ZA DOSLEDNO IZVAJANJE DEL PO TEHNOLOŠKIH PROJEKTIH GRADBIŠA,SPREMLJANJE IN NADZOR DELA DELAVCEV IN DELOVNIH SKUPIN GLEDE NA KVALITETO DEL, USKLAJENOSTJO DEL S PROJEKTOM, RACIONALNO UPORABO TER IZKORIŠANJE DELOVNIH SREDSTEV IN MATERIALAVODENJE EVIDENC UPORABE RESURSOV, VODENJE VSEH VRST GRADBIŠNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA GRADBENE KNJIGE VKLJUNO S PRILOGAMI,UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV IN ...

 • Company PUP, Podjetje za urejanje prostora, d.o.o., Koroška cesta 40 A, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VODENJE IN NADZIRANJE DEL: ORGANIZACIJA DEL PO OPERATIVNEM PLANU IN TEHNINI DOKUMENTACIJI, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, OPERATIVNO PLANIRANJE IN IZVAJANJE DEL, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN DELOVNIH SREDSTEV NA GRADBIŠU, KONTROLIRANJE IZVEDENIH DEL IN STORITEV, KONTAKTIRANJE S PREDSTAVNIKI NARONIKOV, RAZPOREJANJE DELAVCEV PO DELOVIŠIH, KONTROLIRANJE DELA KOOPERANTOV, IZVAJANJE IN NADZIRANJE UKREPOV ZA VARNO DELO TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction supervisors Edit filters