Jobmonitor. Search results for O?

884 Jobs found for O? in Slovenia

Used filters:
 • O?x
Displaying 1-50 of 884 results.
 • Company RUTAR MARKETING, TRGOVSKA D.O.O., Premrlova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH NORMATIVIH, PRIPRAVA IN PREDELAVA MESA, SKRB ZA EKONOMINO PRIPRAVO IN PREDELAVO IVIL, VODENJ EVIDENC O PORABI MATERIALA,SKRB ZA RED IN ISTOO V KUHINJI. VODENJE, USMERJENJE, NADZIRANJE TER USPOSABLJANJE VSEH ZAPOSLENIH V KUHINJI, ZAGOTAVLJA DELOVNE PROCESE V SKLADU S STANDARDI HACCPA., , ...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  20.02.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 23.12.2020, polni delovni as, 40, -UPRAVLJANJE TEKE SPECIALNE MEHANIZACIJE-SKRB ZA VZDREVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNINO PRIMERNA-OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH OKVAR NA VOZILU IN JAVLJANJE VEJIH OKVAR ZA TO PRISTOJNIM OSEBAM-PRAVILEN IN TOEN OBRAUN STROJNIH UR-VODENJE OSEBNE KONTROLNE KNJIGE STROJNIKOV -KONTROLA ŠKODE IN PRAVOASNO JAVLJANJE PRISTOJNIM OSEBAM O NASTALI ŠKODI-SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJEVANJE POTRDIL IN PRAVOASNO PREDAJO DOKUMENTACIJE PRISTOJNIM OSEBAM-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO POSEBNI ZADOLITVI NADREJENEGA, izpit za strojnika TGM, prometna, tehnina ali druga smer izobrazbe, dopoldan...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  20.02.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 23.12.2020, polni delovni as, 40, -UPRAVLJANJE TEKE SPECIALNE MEHANIZACIJE-SKRB ZA VZDREVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNINO PRIMERNA-OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH OKVAR NA VOZILU IN JAVLJANJE VEJIH OKVAR ZA TO PRISTOJNIM OSEBAM-PRAVILEN IN TOEN OBRAUN STROJNIH UR-VODENJE OSEBNE KONTROLNE KNJIGE STROJNIKOV -KONTROLA ŠKODE IN PRAVOASNO JAVLJANJE PRISTOJNIM OSEBAM O NASTALI ŠKODI-SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJEVANJE POTRDIL IN PRAVOASNO PREDAJO DOKUMENTACIJE PRISTOJNIM OSEBAM-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO POSEBNI ZADOLITVI NADREJENEGA, prometna, tehnina ali drzga smer izobrazbe, izpit TGM, F kat., dopoldan...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  20.02.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 23.12.2020, polni delovni as, 40, -UPRAVLJANJE TEKE MEHANIZACIJE-SKRB ZA VZDREVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNINO PRIMERNA-OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH OKVAR NA VOZILU IN JAVLJANJE VEJIH OKVAR ZA TO PRISTOJNIM OSEBAM-PRAVILEN IN TOEN OBRAUN STROJNIH UR-VODENJE OSEBNE KONTROLNE KNJIGE STROJNIKOV -KONTROLA ŠKODE IN PRAVOASNO JAVLJANJE PRISTOJNIM OSEBAM O NASTALI ŠKODI-SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJEVANJE POTRDIL IN PRAVOASNO PREDAJO DOKUMENTACIJE PRISTOJNIM OSEBAM-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO POSEBNI ZADOLITVI NEPOSREDNO NADREJENEGA, prometna, tehnina ali druga smer izobrazbe,izpit TGM, C in E kat., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  20.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. oz. za as trajanja pripravništva, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI., Postopke in opravila izvaja po strokovnih standardih v okviru pooblastil in kompetenc, odgovoren odnos do dela, spoštovanje poklicne etike, poznavanje in spoštovanje pacientovih pravic po ZPacP. Kandidati/ke naj pošljejo pisno vlogo z ivljenjepisom (CV) in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota (s pripisom - SOCIALNI DELAVEC - PRIPRAVNIK) ali oddajo vlogo v tajništvu uprave na sedeu zavoda., ...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  20.02.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I., II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA, VZDREVANJE VOZILA, DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE POŠILJK HITRE POŠTE, PRENOS POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE TER POBIRANJE POŠILJK IZ POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana srednja poklicna izobrazba voznik oz. drug ustrezen poklic alternativa: nije poklicno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj al...

 • Company JANIP ZIDARSTVO, PREVOZNIŠTVO IN ČISTILNI SERVIS JANEZ JANČIGAJ s.p., DOLE PRI KRAŠCAH 37 A, 1251 MO in Bloke
  20.02.2020

  ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI, OBZIDAVANJE ELEMENTOV, IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV, IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK, IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE Z RAZNIMI IZOLACIJSKIMI PLOŠAMI, IZVEDBA VSEH ELEMENTOV ZUNANJIH UREDITEV (ROBNIKI, TLAKOVCI, PLOŠE, PLANUMI,…), UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA , , dopoldan...

 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DOLOA USTREZNE OBLIKE FIZIOTERAPIJE, OPREDELJUJE POTREBNE TERAPEVTSKE METODE, TEHNIKE IN AKTIVNOSTI, OPRAVLJA DIAGNOSTINE PREGLEDE Z UPORABO TESTNIH MATERIALOV, SKRBI ZA DODATNE SPECIALISTINE PREGLEDE, PRIPRAVLJA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE OBRAVNAVE, IZVAJA FIZIOTERAPEVTSKE METODE IN TEHNIKE, IZDELUJE TERAPEVTSKI PROGRAM NA OSNOVI DIAGNOZE, VODI POTREBNO IN PREDPISANO DOKUMENTACIJO, SODELUJE NA STROKOVNIH SESTANKIH, TIMIH IN S STARŠI TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU VODJE ENOTE OZIROMA DIREKTORJA IN V SKLADU S PREDPISI., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (III. STOPNJA). KANDIDAT SI IMA MONOST ZNANJA SZJ PRIDOBITI TEKOM ZAPOSLITVE. PRIJAVI JE POTREBN...

 • Company JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA, Zdraviliški trg 1 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  20.02.2020

  DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRA DELO ZAVODA, PRIPRAVI DOLGORONI RAZVOJNI NART, PRIPRAVI LETNI PROGRAM DELA IN LETNI FINANNI NART, PRIPRAVI AKT O ORGANIZACIJI DELA IN PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST PO PREDHODNEM MNENJU REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV V ZAVODU, E GA IMA, PRIPRAVI KADROVSKI NART, PRIPRAVI NART NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDREVANJA, PRIPRAVI DRUGE AKTE, KI UREJAJO POMEMBNEJŠA VPRAŠANJA V ZVEZI Z DELOVANJEM ZAVODA, PRIPRAVLJA CENIK OBJEKTOV, REKVIZITOV, NAPRAV TER DRUGIH STORITEV IN PROGRAMOV ZAVODA, POROA USTANOVITELJU IN SVETU ZAVODA O ZADEVAH, KI LAHKO POMEMBNO VPLIVAJO NA DELOVANJE ZAVODA, PRIPRAVI LETNO POROILO IN ZAKLJUNI RAUN, SKLEPA ZAVODSKO KOLEKTIVNO POGODBO, E JO ZAVOD IMA, ORGAN...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 12, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA INTERNE MEDICINE (PULMOLOGIJA), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o zakljueni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, javnega uslubenca se lahko na podlagi pridobljenih soglasij uvrsti najve 5 planih razredov višje od planega razreda delovnega mesta, vendar ne v višji plani razred kot ga je mono dosei z napredovanjem, monost ureditve nastanitve v kraju dela, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, vlogo obvezno poslati po pošti, ...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  REFERENT ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.12.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH EVIDENC, PRIPRAVA NA ZAJEM IN ZAJEM DOKUMENTARNEGA GRADIVA, DAJANJE INFORMACIJ STRANKAM, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH , Upoštevali bomo tudi vloge, ki bodo imele drug ustrezen poklic V. stopnje izobrazbe. 10-prstno slepo tipkanje. Prijava kandidatke ali kandidata mora obvezno vsebovati: -kratek ivljenjepis z opisom delovnih izkušenj, -izpolnjenim obrazec, ki je sestavni del razpisa in se nahaja na spletnem naslovu...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  20.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo , Doloen as, 16 mesecev, polni delovni as, 40, KANDIDAT BO OPRAVLJAL DELO PRETENO NA PRAVNEM PODROJU (DELOVNO PRAVO, OBLIGACIJSKO PRAVO, DRUINSKO PRAVO, KAZENSKO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, JAVNA NAROILA, PREDPISI S PODROJA ZAVAROVANJA IN VARSTVA IPD). OPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE DELA NA STROKOVNEM PODROJU. DELO NA PROJEKTIH, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INTERNIMI IN ZUNANJIMI ORGANI, ORGANI NADZORA IPD. OPRAVLJANJE OPERATIVNIH IN ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO POPOLNO VLOGO (DOKAZILA O IZOBRAZBI, CV V EUROPASS OBLIKI, EV. PRIPOROILA) IZKLJUNO PO NAVADNI POŠTI., dopoldan...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o., Cesta v Tomaž 6 A, 3212 VOJNIK in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STROKOVNO IZVAJANJE OPRAVIL IZ PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV V OKVIRU PRISTOJNOSTI, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV, NUJNA MEDICINSKA POMO IN UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI IN POOBLASTIL, NADZOROVANJE ZDRAVSTVENE NEGE (STRENIKOV, BOLNIARJEV, SREDNJIH MEDICINSKIH SESTER IN NEGOVALK), KOORDINACIJA DELA MED ODDELKI, KUHINJO IN PRALNICO,NADZOR NAD KVALITETO IN USTREZNOSTJO DIETNE PREHRANE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE SKUPINSKEGA DELA,SPREMLJANJE ZDRAVNIKA NA VIZITAH, VODENJE EVIDENC ZA OBRAUN STORITEV, INKONTINENNIH PRIPOMOKOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO, PO POTREBI NADOMEŠANJE GLAVNE MED...

 • Company MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  20.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2021 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI-SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV-SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV-POZNAVANJE PRIPRAVE IN SODELOVANJE PRI IZVEDBI JAVNIH NAROIL, KOMUNICIRANJE Z IZVAJALCI, SPREMLJANJE FINANNEGA PLANA-SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz. najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje ...

 • Company OŠ HEROJA JANEZA HRIBARJA; PODRUŽNICA IGA VAS, IGA VAS 1, 1386 STARI TRG PRI LOŽU in Bloke
  20.02.2020

  UITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. 30.6.2020, skrajšan delovni as, 34, POUEVANJE V OPB, Vlogi je potrebno priloiti dokazila o izobrazbi, potrdilo  o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti, e-naslov kandidata.  , ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, PTUJSKA CESTA 33, 2270 ORMOŽ in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE SPECIALIZACIJE IZ PSIHIATRIJE PO PREDPISANEM PROGRAMU, MF-spl. medicina, opravljen strokovni izpit, sklep o odobritvi specializacije iz psihiatrije, ...

 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NADZOR IN VZDREVANJE PRODUKCIJSKIH SISTEMOV, TEHNINIH SREDSTEV IN APARATUR OCENJEVANJE STANJA APARATUR, RAZMERIJ IN KVALITETE SIGNALOV SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV IZVAJANJE PREDELAV, REKONSTRUKCIJH IN MONTANIH DEL PLANIRANJE REZERVNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Za delo na omenjenem delovnem mestu se od kandidatov priakujejo konana višja strokovna izobrazba (inenir raunalništva, inenir elektrotehnike ali druga višja strokovna izobrazba), poznavanje diagnostinih, servisnih in merilnih postopkov, poznavanje RTV tehnologije, sistemov in produkcijskih postopkov ter 12 mesecev delovnih izkušenj s podroja elektronske in optine tehnologije. Prednost pri ...

 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  GASILEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, GAŠENJE IN OMEJEVANJE ŠIRJENJA POAROV, VZDREVANJE IN SERVISIRANJE GASILNIKOV IN HIDRANTOV, IZVAJANJE PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN POARNE STRAE, UPRAVLJANJE S POARNO CENTRALO IN UKREPANJE V PRIMERU ALARMA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, VONJA OSEBNEGA VOZILA., Za delo na omenjenem delovnem mestu se od kandidatov priakujejo konana srednja strokovna ali splošna izobrazba (gasilski tehnik ali druga srednja strokovna ali splošna izobrazba), opravljena šola za gasilce, izpit za servisiranje gasilnikov in hidrantov ter vozniški izpit B-kategorije. Delo na omenjenem delovnem asu se opravlja v neenakomernem delovnem asu (delo tudi ob vikendih, praznikih oz. po posebnem razporedu). Ve o razpisu: /. Prijavo, ivljenjepis in...

 • Company RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  SKRBNIK SPLETNIH STRANI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ADMINISTRIRANJE SPLETNIH PORTALOV IN PRIPADAJOIH SPLETNIH STRANI ADMINISTRIRANJE TELETEKSTA POMO UPORABNIKOM TELETEKSTA IN SPLETNIH PORTALOV VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Za delo na omenjenem delovnem mestu se od kandidatov priakuje konana višja strokovna izobrazba (inenir raunalništva, inenir multimedijev ali druga višja strokovna izobrazba), poznavanje internetnih protokolov, poznavanje teletekst sistema ter 6 mesecev delovnih izkušenj z delom na spletnih portalih. Delovne naloge novega sodelavca bodo administriranje video posnetkov za potrebe podnaslavljanja, priprava in urejanje podnapisov, opremljanje oddaj s podnapisi, arhiviranje podnapisov za potrebe produkcijskih sistemov, podnaslavljanje odda...

 • Company VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE IZ MATERINSKEGA /PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, POMO PRI NARTOVANJU IN ORGANIZIRANJU DELA V ODDELKU, Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  20.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, vezano na status otroka v vrtcu, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU IN URESNIEVANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNE DEJAVNOSTI IN VARNOSTI OTROK, FIZINA POMO OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, Potrdilo o nekaznovanosti. V vlogi naj kandidati navedejo elektronski naslov za obvešanje., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI RAVNE NA KOROŠKEM, JAVORNIK 35, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  20.02.2020

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz.  31.8.2020, polni delovni as, 40, DELA UITELJA V SKLADU S SIS. DEL IN NALOG, KANDIDATI K PROŠNJI PRILOIJO OVERJENO FOTOKOPIJO DIPLOME, STROKOVNEGA IZPITA, POTRDILO O OPRAVLJENEM ŠTUD. PROGRAMU ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ NARAVOSLOVJA, POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU IN DA OSEBI NI BILA IZREENA SANKCIJA. , ...

 • Company Center za socialno delo Severna Primorska, Delpinova ulica 18 B, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.02.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME,   SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREI,   POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE V USTREZNE PROGRAME,   VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA   ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA   ALI POMONIKA DIREKTORJA., Izobrazba v skladu z 69. lenom,  ZSV. Opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. Delo se bo opravljalo v Dnevnem centru arek.   Kandidati naj prijavi predloijo dokazila o izpolnjevanju pogojev ter navedejo registrsko številko objave., dopoldan...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  20.02.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega javnega uslubenca na delo, polni delovni as, 40, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH, VODENJE IN ODLOANJE V PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH, ZA KATERE SO PO ZAKONU PRISTOJNE UPRAVNE ENOTE, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG., BESEDILO JAVNE OBJAVE je v polnem obsegu dostopno na osrednjem spletnem mestu dravne uprave »GOV.SI« (/), iz katerega je razvidna OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE in POGOJI za zasedbo delovnega m...

 • Company SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA, POLJANSKA CESTA 28 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  SREDNJEŠOLSKI UITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31. 8. 2020, polni delovni as, 40, POUEVANJE MATEMATIKE V SREDNJI STROKOVNI IN POKLICNI ŠOLI, Pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit za VIZ, potrdilo o nekaznovanosti. Prijavi je potrebno predloiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev. Zaelena  je kombinacija  matematike in druboslovne smeri. Nastop dela s 1. 3. 2020., ...

 • Company Socialnovarstveni zavod Taber, Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, -NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, -VODENJE DOKUMENTACIJE, -IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, -IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI:DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POITEK OBLAENJE VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI Z LJUDMI...

 • Company JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS, JANEŽOVSKI VRH 45, 2253 DEST in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. ZA AS NADOMEŠANJA ZARADI BOLNIŠKE ODST., polni delovni as, 40, VZG. PREDŠOLSKIH OTROK - POM. VZG., POTRDILO O IZOBRAZBI IN NEKAZNOVANJU, dopoldan...

 • Company TERME ČATEŽ d.d.; HOTELI KOPER, PRISTANIŠKA ULICA 3, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  VZDREVALEC BAZENA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NADZOR IN VZDREVANJE BAZENSKE STROJNICE Z VSEMI ELEMENTI, VZDREVANJE KLIMATOV IN BAZENSKE VODE V SMISLU ZAGOTAVLJANJA PRIMERNE TEMPERATURE IN ISTOE VODE, REGULACIJA KLORIRANJA VODE, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE RAZVOJA IN ŠIRJENJA LEGIONELLE, VODENJE DNEVNIKA O DELU, NAROANJE POTREBNEGA MATERIALA IDR.., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO NAJBOLJ ZAHTEVNIH OSKRBOVANCEV, IN SICER TISTIH, KI SO RAZVRŠENI V NEGO III ALI IV OZIROMA STOPNJO OSKRBE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA OSKRBOVANCA IN NJEGOVEGA OKOLJA, OPAZOVANJE STANJA OSKRBOVANCA IN POROANJE, PRIPRAVA IN POMO OSKRBOVANCEV ZA GIBANJE IN TRANSFER, OSKRBA UMRLIH, Opravljen STROKOVNI IZPIT OBVEZNA ZNANJA: higienski minimum, pridobi pri delodajalcu, preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva, pridobi pri delodajalcu, poznavanje osnov psihologije starostnika, poznavanje osnov pravilne komunikacije ZAHTEVE: komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, potrpeljivost, strpnost, ustvena stabilnost, akti...

 • Company TA FOLK, gostinstvo in turizem, d. o. o., Slovenska cesta 55 , 2277 SREDIŠČE OB DRAVI in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA MALIC IN A LA CARTE JEDI, , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK, Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 28, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TEAMA; OPRAVLJANJE KURATIVNO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  ODRASLEGA PREBIVALSTVA; SPREJEM PACIENTOV; OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDOV; IZVAJANJE URGENTNIH POSEGOV V AMBULANTI; PRESOJA STANJA S POMOJO MEDICINSKO-DIAGNOSTINIH SREDSTEV; PREPREEVANJE, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI; PREVENTIVNI IN KURATIVNI PREGLEDI NOSENIC; GINEKOLOŠKI UZ PREGLEDI; NOSENIŠKI UZ PREGLEDI;KOLPOSKOPIRANJE; MIKROSKOPIRANJE; SVETOVANJE O NARTOVANJU DRUINE V SKLADU Z ZAKONSKIMI PREDPISI; DRUGO SVETOVANJE PACIENTOM; ODITAVANJE CTG ZAPISOV; DAJANJE MNENJ IZBRANIM ZDRAVNIKOM O DELAZMONOSTI PACIENTOV; DAJANJE MNENJ IZBRANIM ZDRAVNIKOM O  HOSPITALNEM ZDRAVLJENJU., , dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE, NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  DIETNI KUHAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO KUHANJE NAVADNE IN DIETNE  HRANE PO NARTOVANEM JEDILNIKU, - PRIPRAVLJANJE HRANE RAZLINE KONSISTENCE, PRIPRAVLJANJE MALIC IN POSEBNIH OBROKOV OB PROSLAVAH IN PRAZNOVANJIH, - RAZDELJEVANJE IN PORCIONIRANJE HRANE, POLNJENJE TRANSPORTNIH POSOD ZA RAZVOZ IN DOSTAVO HRANE NA DOM, - IZVAJANJE DELA V SKLADU S  DOLOILI SISTEMA HACCP  IN  KONTROLA, - SKLADIŠENJE IVIL IN DRUGEGA MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIRONEGA SKLADIŠA, - VODENJE EVIDENC O ŠTEVILU IZDANIH OBROKOV, - IŠENJE, RAZKUEVANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNEGA OKOLJA, PRIRONIH PROSTOROV, OPREME, POSODE IN PRIBORA, - OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG  GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE., , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV POLZELA, Pot v Šenek 7 , 3313 POLZELA in Visoko
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. zakljuitve bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN OCENJEVANJE USPEŠNOSTI DELA DELAVCEV ODDELKA IN PREDLAGANJE VODJI ZDRAVSTVENO NEGOVALNE SLUBE TER ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO, SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU DELA ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA PROCESA ODDELKA IN NARTOVANJE DELA, UVAJANJE NOVIH DELAVCEV, ŠTUDENTOV IN DIJAKOV V DELO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA PROCESA ODDELKA, KOORDINACIJA IN NARTOVANJE DELA V ZAVODU, STROKOVNO DOKUMENTIRANJE PODATKOV O OSKRBOVANCU IN RAUNALNIŠKO UREJANJE TE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV (MONO PRIZADETI BOLNIKI, IZJEMNA STANJA, ITD.), ASISTENCA  ZDRAVNIKOM PRI PREISKAVAH STANOVALCEV IN DIAGNOS...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Visoko
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA AKTOV ZAVODA, SESTAVLJANJE IN PREGLED VSEH VRST POGODB, PRIPRAVLJANJE ODLOB, SKLEPOV IN DRUGIH LISTIN Z VSEH PODROIJ DELOVANJA ZAVODA, UREJANJE ORGANIZACIJSKIH, STATUSNIH, PREMOENJSKIH IN DRUGIH SPREMEMB V ZAVODU, ZASTOPANJE ZAVODA PRED SODIŠI IN DRUGIMI ORGANI PO POSEBNEM POOBLASTILU, VLAGANJE TOB, PREDLOGOV, OBRAZLOITEV PRED SODIŠI IN DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE V RAZNIH KOMISIJAH, KI SO ORGANIZIRANE V ZAVODU, NUDENJE PRAVNE POMOI ZAPOSLENIM V ZAVODU, VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROANJA, VODENJE POSTOPKOV PO ZAKONU O PACIENTOVIH PRAVICAH, IZVAJANJE POSTOPKOV VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV..., POZNAVANJE TEMELJNIH PRAVNIH PODROIJ, VISOKO RAZVITA SPOSOBNOST VERBALNEGA IN PISNEGA IZRAANJA TER DOBRO RAZVITA SPOSOBNOST O...

 • Company DOM STAREJŠIH LOGATEC, GUBČEVA ULICA 8 A, 1370 LOGATEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE V DOMU TER SODELOVANJE V  PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE Z OCENO GIBALNIH SPOSOBNOSTI STANOVALCEV IN PRI NARTOVANJU POTREBNE POMOI PRI GIBANJU,SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, ZDRAVSTVENIMI INSTITUCIJAMI IN DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI, ZARADI PREDHODNE OBRAVNAVE, UGOTAVLJANJE POTREB PO FIZIOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI IN PRIPRAVA PREDLOGOV FTH PROGRAMOV, OSVEŠANJE STANOVALCEV O NAINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, IZVAJANJE, SPREMLJANJE – ANALIZIRANJE IN POROANJE O UINKIH FTH,USPOSABLJANJE NEGOVALNEGA OSEBJA ZA IZVAJANJE POMOI STANOVALCEM PRI OPRAVLJANJU DNEVNIH AKTIVNOSTI, OBLIKOVANJE SKUPIN IN VODENJE SKUPINSKE KINEZIOTERAPIJE, OBLIKOVANJE INTERESNIH SKUPIN ZA IZVAJANJE REKREACIJSKE D...

 • Company Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55 , 4000 KRANJ in Kranj
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAUNOVODSKA DELA V ZAVODU, Poznavanje Vascove programske opreme. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje in javno upravo (naroite ga lahko tudi po elektronski pošti na naslovu: /) in potrdilo sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja sodiše na obmoju prijavljenega prebivališa, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni pošljite v 5 dneh na naslov Šolski center Kranj, Kidrieva cesta 55, 4000 Kranj., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, CESTA V MESTNI LOG 46, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31. 8. 2020, skrajšan delovni as, 9, SPECIALNI ALI REHABILITACIJSKI PEDAGOG OZIROMA INKLUZIVNI PEDAGOG, Opravljen strokovni izpit v VIZ, posredovati potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. V prijavi navesti e-naslov za obvešanje., dopoldan...

 • Company UM; UM, FT, Cesta prvih borcev 36 , 8250 BREŽICE in Visoko
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  VISOKOŠOLSKI PREDAVATELJ, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.9.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN LANICE UM.ORGANIZIRA AKTIVNOSTI IZ PREJŠNJE ALINEJE.KOORDINIRA IN NADZIRA DELA OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETOV (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH ODELAVCEV). USMERJA RAZISKOVALNO DELO IN ŠTUDIJSKE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV, IZVAJA MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG, SPECIALIZACIJ, MAGISTERIJEV IN DOKTORATOV.SE AKTIVNO UDEJSTVUJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROJU, PROUUJE IN RAZVIJA KONCEPTE, TEORIJE IN METODE TER PRENAŠA REZULTATE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES.SODELUJE PRI AKTIVNOSTIH, VE...

 • Company PIŠEK - VITLI KRPAN proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev, d.o.o., JAZBINA 9 A, 3240 ŠMARJE P in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  SESTAVLJAVCI MEHANSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO DELO, SESTAVA MANJŠIH KOMPONENT ZA ZAHTEVE PROIZVODNJE, SESTAVLJANJE SESTAVNIH DELOV IN ELEKTRINIH TER ELEKTRONSKIH SISTEMOV TER NASTAVLJANJE, PORAVNAVANJE IN PRITRJEVANJE ENOT NA SKLOPE, PODSKLOPE ALI OKVIRJE Z UPORABO RONEGA ALI ELEKTRINEGA ORODJA, OPREME ZA SPAJKANJE IN MIKRO-VARJENJE, PREGLEDOVANJE DELOVNIH NAROIL, SPECIFIKACIJ, DIAGRAMOV IN SKIC ZA DOLOEVANJE MATERIALOV, KI SO POTREBNI, IN ZA NAVODILA ZA SESTAVLJANJE, VODENJE EVIDENCE O PROIZVODNJI IN DELOVANJU NA PREDPISANIH OBRAZCIH,UPRAVLJANJE STROJEV ZA NAVIJANJE ICE, KI SE UPORABLJA ZA ELEKTRINO OPREMO IN KOMPONENTE,PREGLEDOVANJE IN TESTIRANJE KONNIH KOMPONENT IN SKLOPOV, SESTAVLJANJE SESTAVNIH DELOV TER NASTAV...

 • Company ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC LOGATEC, Tržaška cesta 63 , 1370 LOGATEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. Nadomešanje delavke na porodniškem dopustu, polni delovni as, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NARTUJE, TER IZVAJA DNEVNE, MESENE IN LETNE PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, PROUUJE ANAMNESTINO IN PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO O MLADOSTNIKIH, SODELUJE NA REDNIH ANALIZAH Z SVETOVALNO SLUBO, PRIPRAVLJA INDIVIDUALIZIRANE PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, SODELUJE NA UVODNIH, EVALVACIJSKIH IN ZAKLJUNIH TIMIH IN DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANEGA DELA Z MLADOSTNIKI., Kandidat mora imeti sposobnost vodenja manjših skupin, sposobnost psihinih in ustvenih obremenitev, komunikativnost,organiziranost. Kandidat mora imeti opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobra...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU, Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  SODNIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, PROUEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE, STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOITEV, PRIPRAVLJANJE OBRAZLOITVE ODLOITEV, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRI IN IZVEDENCEV PO NAROILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, SPREJEM, ODLOITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOITVE NA PODROJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROIL, ANALIZ IN IN...

 • Company R.V. TORNERIA DI PRECISIONE, obdelava kovin, d.o.o., Verdijeva ulica 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40,  MANJ ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI, PRIPRAVA ORODIJ, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN MATERIALA ZA DELO, PREBIRANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV, POROANJE NADREJENIM O NAPAKAH IN POMANJKLJIVOSTIH,- NADZOROVANJE KAKOVOSTI IZDELKOV, SKRB ZA DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV. OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , ...

 • Company GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, Puštal 21 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  UITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. od 16. 3. 2020 do vrnitve delavke z bolniškega stalea, skrajšan delovni as, 37, POUEVANJE BALETNIH URIC, PLESNE PRIPRAVNICE IN BALETA TER IZVAJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA, Opravljen strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja,Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo okrajnega sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI,DOKUMENTIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, RAZPOZNAVA NUJNIH STANJ IN USTREZNO UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVILPOROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH, AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU TER POMO IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH SODELAVCEV, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, OBVEZEN VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV., , veizmensko...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, BOLNIAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN STANDARDOV, NAMEŠANJE DELNO POMINIH IN NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA IN DELOVNEGA TERAPEVTA, NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA,, OBVEZEN VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, , veizmensko...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, BOLNIAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN STANDARDOV, NAMEŠANJE DELNO POMINIH IN NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA IN DELOVNEGA TERAPEVTA, NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, OBVEZEN VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, , veizmensko...

 • Company PRIMORSKE NOVICE, ČASOPISNO - ZALOŽNIŠKA DRUŽBA, D.O.O., KOPER AZIENDA GIORNALISTICO - EDITORIALE, S in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  SISTEMSKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40,  SODELOVANJE S PONUDNIKI PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE PRI NAMEŠANJU RAUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE PRI IZVEDBI ANTIVIRUSNE ZAŠITE, PODPORA ZAPOSLENIM PRI UPORBI RAUNALNIŠKE OPREME, ODPRAVLJANJE NAPAK NA RAUNALNIŠKI, PROGRAMSKI IN OSTALI OPREMI,  IZVAJANJE VZDREVANJA SISTEMA, KONTROLIRANJE DELOVANJA IN ODPRAVLJANJE NAPAK NA MEDMRENEM SISTEMU, IZDELOVANJE DOKUMENTACIJE O MREAH IN MEDMRENIH POVEZAVAH, SORODNA DELA, KI SO VEZANA NA DELOVNO MESTO., POZNAVANJE MICROSOFTOVEGA OKOLJA, POZNAVANJE MICROSOFTOVA RAZVOJNA ORODJA (VISUAL STUDIO.NET), PROGRAMSKE JEZIKE (C#), RAZVOJ SPLETNIH REŠITEV (ASP.NET, XML, JQUERY, HTML, JSCRIPT, CSS), ZAHTEVNO POZNAVANJE MS OFFICE OKOLJA: WORD, EXCEL, OUTLOOK, POZNAVANJE...

 • Company VRTEC PEDENJPED, CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.8. 2020 oz. do izpisa otroka med šolskim letom 2019/2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA  IN NALOGE  DOLOENE  S PREDPISI, LETNIM  DELOVNIM NARTOM VRTCA TER V SKLADU  S SKLEPI VODSTVA  VRTCA, PRI EMER: POMO OTROKU PRI OSNOVNIH  AKTIVNOSTIH, POMO OTROKU PRI UPORABI  PRIPOMOKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA, FIZINA POMO OTROKU PRI VKLJUEVANJU  V DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU, POMO OTROKU PRI OSEBNI HIGIENI, SLAENJU, OBLAENJU, SODELOVANJE, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI V VRTCU IN ZUNANJIH USTANOVAH, KI OBRAVNAVAJO OTROKA, SODELOVANJE S STARŠI, POMO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DEJAVNOSTI V SKUPINI, POMO IN SODELOVAJE PRI IZVAJANJU DEJA...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters