Jobmonitor. Search results for VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC, Dunajska cesta 56 , 1000 LJUBLJANA

1 Jobs found

Used filters:
  • VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC, Dunajska cesta 56 , 1000 LJUBLJANAx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC, Dunajska cesta 56 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
    11.01.2019 Updated on: 19.01.2019

    STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NAJZAHTEVNEJŠA STROKOVNA OPRAVILA V ZVEZI S POBUDAMI IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PREISKOVALNIH OPRAVIL PO NAVODILIH VARUHA, NAMESTNIKOV VARUHA IN DIREKTORJA STROKOVNE SLUBE IZDELAVA POROIL, PREDLOGOV IN MNENJ VARUHA REŠEVANJE POBUD OPRAVLJANJE DRUGIH NAJBOLJ ZAHTEVNIH OPRAVIL IZ PRISTOJNOSTI VARUHA DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU VARUHA IN DRUGIH FUNKCIONARJEV VARUHA, KANDIDATI NAJ SI OBJAVO JAVNEGA NATEAJA NUJNO OGLEDAJO NA SPLETNIH STRANEH VARUHA LOVEKOVIH PRAVIC. PREDNOST PRI IZBIRI BODO IMELI KANDIDATI, KI IMAJO DELOVNE IZKUŠNJE PRETENO NA PODROJU DELOVNOPRAVNIH ZADEV IN NA PODROJU UPRAVNIH POSTOPKOV., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC, Dunajska cesta 56 , 1000 LJUBLJANA Edit filters