Jobmonitor. Search results for pekarstvo-suban-peka-in-trgovina-doo-obrezje-19-a-8261-jesenice-na-dolenjskem

4442 Jobs found

Used filters:
 • pekarstvo-suban-peka-in-trgovina-doo-obrezje-19-a-8261-jesenice-na-dolenjskemx
Displaying 1-50 of 4442 results.
 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  20.02.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 23.12.2020, polni delovni as, 40, -UPRAVLJANJE TEKE SPECIALNE MEHANIZACIJE-SKRB ZA VZDREVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNINO PRIMERNA-OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH OKVAR NA VOZILU IN JAVLJANJE VEJIH OKVAR ZA TO PRISTOJNIM OSEBAM-PRAVILEN IN TOEN OBRAUN STROJNIH UR-VODENJE OSEBNE KONTROLNE KNJIGE STROJNIKOV -KONTROLA ŠKODE IN PRAVOASNO JAVLJANJE PRISTOJNIM OSEBAM O NASTALI ŠKODI-SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJEVANJE POTRDIL IN PRAVOASNO PREDAJO DOKUMENTACIJE PRISTOJNIM OSEBAM-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO POSEBNI ZADOLITVI NADREJENEGA, izpit za strojnika TGM, prometna, tehnina ali druga smer izobrazbe, dopoldan...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  20.02.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 23.12.2020, polni delovni as, 40, -UPRAVLJANJE TEKE SPECIALNE MEHANIZACIJE-SKRB ZA VZDREVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNINO PRIMERNA-OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH OKVAR NA VOZILU IN JAVLJANJE VEJIH OKVAR ZA TO PRISTOJNIM OSEBAM-PRAVILEN IN TOEN OBRAUN STROJNIH UR-VODENJE OSEBNE KONTROLNE KNJIGE STROJNIKOV -KONTROLA ŠKODE IN PRAVOASNO JAVLJANJE PRISTOJNIM OSEBAM O NASTALI ŠKODI-SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJEVANJE POTRDIL IN PRAVOASNO PREDAJO DOKUMENTACIJE PRISTOJNIM OSEBAM-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO POSEBNI ZADOLITVI NADREJENEGA, prometna, tehnina ali drzga smer izobrazbe, izpit TGM, F kat., dopoldan...

 • Company KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 9 , 8250 BREŽICE in Bloke
  20.02.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 23.12.2020, polni delovni as, 40, -UPRAVLJANJE TEKE MEHANIZACIJE-SKRB ZA VZDREVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNINO PRIMERNA-OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIALOM, ODSTRANJEVANJE MANJŠIH OKVAR NA VOZILU IN JAVLJANJE VEJIH OKVAR ZA TO PRISTOJNIM OSEBAM-PRAVILEN IN TOEN OBRAUN STROJNIH UR-VODENJE OSEBNE KONTROLNE KNJIGE STROJNIKOV -KONTROLA ŠKODE IN PRAVOASNO JAVLJANJE PRISTOJNIM OSEBAM O NASTALI ŠKODI-SKRB ZA PRAVILNO IZPOLNJEVANJE POTRDIL IN PRAVOASNO PREDAJO DOKUMENTACIJE PRISTOJNIM OSEBAM-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO POSEBNI ZADOLITVI NEPOSREDNO NADREJENEGA, prometna, tehnina ali druga smer izobrazbe,izpit TGM, C in E kat., dopoldan...

 • Company RUTAR MARKETING, TRGOVSKA D.O.O., Premrlova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH MERILIH, PRAVILNO SKLADIŠENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI, PRIPRAVA IN PREDELAVA MESA, SKRB ZA RED IN ISTOO, Zaeljene izkušnje priueni kuhar, pomonik kuharja ali samostojni kuhar. Kumunikativsnot, fizina zmogljivost, samostojnost pri delu, volja do dela. Nudimo pogodbo za polni delovni as, redno plailo, delo je dvoizmensko. , ...

 • Company RUTAR MARKETING, TRGOVSKA D.O.O., Premrlova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  NATAKARJI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE, Zaeljene izkušnje v strebi hrane in pijae, komunikativnost s strankami. Nudimo pogodbo za polni delovni as, redno plailo, delo je dvoizmensko. , ...

 • Company RUTAR MARKETING, TRGOVSKA D.O.O., Premrlova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  VODJA KUHINJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH NORMATIVIH, PRIPRAVA IN PREDELAVA MESA, SKRB ZA EKONOMINO PRIPRAVO IN PREDELAVO IVIL, VODENJ EVIDENC O PORABI MATERIALA,SKRB ZA RED IN ISTOO V KUHINJI. VODENJE, USMERJENJE, NADZIRANJE TER USPOSABLJANJE VSEH ZAPOSLENIH V KUHINJI, ZAGOTAVLJA DELOVNE PROCESE V SKLADU S STANDARDI HACCPA., , ...

 • Company RUTAR MARKETING, TRGOVSKA D.O.O., Premrlova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  ŠIVILJEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ŠIVANJE IN POPRAVILO ZAVES, SVETOVANJE IN PRODAJA STRANKAM, NAMEŠANJE IZDELKOV NA RAZSTAVNE PROSTORE., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  20.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. oz. za as trajanja pripravništva, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI., Postopke in opravila izvaja po strokovnih standardih v okviru pooblastil in kompetenc, odgovoren odnos do dela, spoštovanje poklicne etike, poznavanje in spoštovanje pacientovih pravic po ZPacP. Kandidati/ke naj pošljejo pisno vlogo z ivljenjepisom (CV) in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota (s pripisom - SOCIALNI DELAVEC - PRIPRAVNIK) ali oddajo vlogo v tajništvu uprave na sedeu zavoda., ...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Delo poteka v SODRAICI.  Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in praznikih. Najprej preteno popoldansko delo in ob vikendih, potem veizmensko. Zaeleno je, da ima kandidat vozn. izpit B kat. ter lasten prevoz, saj bo uporabn...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Delo poteka v Srednji Kanomlji.  Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  20.02.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni as, 40, PRIPRAVNIŠTVO, , ...

 • Company Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5 , 6210 SEŽANA in Bloke
  20.02.2020

  PEKI, SLAŠIARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZDELAVA SLAŠIC TER PECIVA, SODELUJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV JEDILNIKOV, SESTAVI MENIJEV IN KALKULACIJ SLAŠIC V SKLADU Z NORMATIVI IN STANDARDI, SODELUJE PRI NAROANJU, PREVZEMANJU IN HRAMBI IVIL V SKLADU S STANDARDI,SKRBI ZA ISTOO IN UREJENOST DELOVNIH PROSTOROV,AKTIVNA KOORDINACIJA Z DRUGIMI SLUBAMI V PODJETJU,IZVAJA DRUGE NALOGE SKLADNO Z DELOVNO USPOSOBLJENOSTJO, NAVODILI OZIROMA PO NALOGU VODJE., Priakujemo:  zakljueno IV. stopnjo izobrazbe gostinske ali slašiarske smeri, vsaj 2 meseca delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,  aktivno znanje slovenskega jezika,  smisel za pripravo hrane, natannost, odgovornost, poštenost, higiena in osebna urejenost, obutek za red in istoo, org...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  20.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni as, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, , ...

 • Company ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA in Bloke
  20.02.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POSLUEVANJE STROJEV IN NAPRAV,NASTAVITVE STROJEV IN NAPRAV,IZDELAVA VZORNIH SERIJ,KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV,KONTROLA IZDELKOV,DELO V SKLADU Z INTERNIMI AKTI IN STANDARDI, , veizmensko...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, PARTIZANSKA CESTA 54 , 2000 MARIBOR in Maribor
  20.02.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I., II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA, VZDREVANJE VOZILA, DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE POŠILJK HITRE POŠTE, PRENOS POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE TER POBIRANJE POŠILJK IZ POŠTNIH NABIRALNIKOV, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevana srednja poklicna izobrazba voznik oz. drug ustrezen poklic alternativa: nije poklicno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj al...

 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DOLOA USTREZNE OBLIKE FIZIOTERAPIJE, OPREDELJUJE POTREBNE TERAPEVTSKE METODE, TEHNIKE IN AKTIVNOSTI, OPRAVLJA DIAGNOSTINE PREGLEDE Z UPORABO TESTNIH MATERIALOV, SKRBI ZA DODATNE SPECIALISTINE PREGLEDE, PRIPRAVLJA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE OBRAVNAVE, IZVAJA FIZIOTERAPEVTSKE METODE IN TEHNIKE, IZDELUJE TERAPEVTSKI PROGRAM NA OSNOVI DIAGNOZE, VODI POTREBNO IN PREDPISANO DOKUMENTACIJO, SODELUJE NA STROKOVNIH SESTANKIH, TIMIH IN S STARŠI TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU VODJE ENOTE OZIROMA DIREKTORJA IN V SKLADU S PREDPISI., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (III. STOPNJA). KANDIDAT SI IMA MONOST ZNANJA SZJ PRIDOBITI TEKOM ZAPOSLITVE. PRIJAVI JE POTREBN...

 • Company REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d. in Bloke
  20.02.2020

  UPRAVLJAVCI STEKLARSKIH, KERAMINIH IN PODOBNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE BRUSILNEGA STROJA, KALILNE PEI, REZALNE MIZE,, interes za delo, samostojnost, , veizmensko...

 • Company JANIP ZIDARSTVO, PREVOZNIŠTVO IN ČISTILNI SERVIS JANEZ JANČIGAJ s.p., DOLE PRI KRAŠCAH 37 A, 1251 MO in Bloke
  20.02.2020

  ZIDAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI, OBZIDAVANJE ELEMENTOV, IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV, IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK, IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE Z RAZNIMI IZOLACIJSKIMI PLOŠAMI, IZVEDBA VSEH ELEMENTOV ZUNANJIH UREDITEV (ROBNIKI, TLAKOVCI, PLOŠE, PLANUMI,…), UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA , , dopoldan...

 • Company JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA, Zdraviliški trg 1 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  20.02.2020

  DIREKTOR ZAVODA ZA TURIZEM, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRA DELO ZAVODA, PRIPRAVI DOLGORONI RAZVOJNI NART, PRIPRAVI LETNI PROGRAM DELA IN LETNI FINANNI NART, PRIPRAVI AKT O ORGANIZACIJI DELA IN PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST PO PREDHODNEM MNENJU REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV V ZAVODU, E GA IMA, PRIPRAVI KADROVSKI NART, PRIPRAVI NART NABAV OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDREVANJA, PRIPRAVI DRUGE AKTE, KI UREJAJO POMEMBNEJŠA VPRAŠANJA V ZVEZI Z DELOVANJEM ZAVODA, PRIPRAVLJA CENIK OBJEKTOV, REKVIZITOV, NAPRAV TER DRUGIH STORITEV IN PROGRAMOV ZAVODA, POROA USTANOVITELJU IN SVETU ZAVODA O ZADEVAH, KI LAHKO POMEMBNO VPLIVAJO NA DELOVANJE ZAVODA, PRIPRAVI LETNO POROILO IN ZAKLJUNI RAUN, SKLEPA ZAVODSKO KOLEKTIVNO POGODBO, E JO ZAVOD IMA, ORGAN...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTENZIVNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI NA ODDELKU ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH TIMIH, SODELOVANJE V ORGANIH KLINIKE, SODELOVANJE PRI IZVEDBI RAZISKAV, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN NUJNE MEDICINSKE POMOI, veljavna licenca Zdravniške zbornice in opravljen specialistini izpit s podroja intenzivne medicine, opravljen strokovni izpit za poklic zdravnik, znanje vsaj enega tujega jezika,  spretnosti v timu, psihofizina stabilnost,-sam...

 • Company VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, HORTIKULTURA, TRGOVINA MARKO CVELBAR S.P., Gorenja vas pri Šmarjeti 22 , in Bloke
  20.02.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA VRTNARSKA IN HORTIKULTURNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL V HORTIKULTURI ,ZAELJENO ZNANJE DELA S TRAKTORJEM IN OSTALIMI STROJI, KI SE JIH UPORABLJA V HORTIKULTURI, VINOGRADNIŠTVU, RONA DELA, KOŠNJA S KOSILNICO, ..., , dopoldan...

 • Company VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, HORTIKULTURA, TRGOVINA MARKO CVELBAR S.P., Gorenja vas pri Šmarjeti 22 , in Bloke
  20.02.2020

  VOZNIK TRAKTORJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELAVEC NA RAZLINIH STROJIH (TRAKTOR, POMETALNI STROJI, KOSILNICE, MANJŠI TRAKTORJI) IN OSTALA DELA NA PODROJU HORTIKULTURE IN VINOGRADNIŠTVA., , dopoldan...

 • Company VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO, HORTIKULTURA, TRGOVINA MARKO CVELBAR S.P., Gorenja vas pri Šmarjeti 22 , in Visoko
  20.02.2020

  VINOGRADNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE ZAJEMA DELO V VINOGRADU, V VINSKI KLETI IN HORTIKULTURI ,SAMOSTOJNO DELO V VINOGRADU IN VINSKI KLETI, DEL V VINOGRADU, HORTIKULTURI, DOBRO POZNAVANJE DELA S TRAKTORJEM, IZVAJANJE VSEH STROJNIH DEL V VINOGRADU-IZKUŠNJE. POZNAVANJE DELA Z FFS. DELO V KLETI ZAJEMA: POZNAVANJE DEL PREDELAVE GROZDJA, UPORABO ENOLOGIJE, POZNAVANJE DEL V VINSKI KLETI, PRI PRIDELAVI VIN. PRIAKUJEMO VISOKO MERO SAMOSTOJNOSTI IN SAMOINICIATIVNOSTI, FLEKSIBILNOSTI, VESELJE DO DELA, SPOSOBNOST DELATI SAMOSTOJNO IN V TIMU, ZMONOST PRILAGAJANJA URNIK DELA NARAVI DELA IN SEZONSKEMU DELU., , dopoldan...

 • Company DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O., Avčinova ulica 19 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠENJE V DOMU STAREJŠIH, SKRB ZA PRAVILNO UPORABO SREDSTEV ZA IŠENJE, SKRB ZA SPROTNO JAVLJANJE POSEBNOSTI IZ PODROJA DELA...., , dvoizmensko...

 • Company DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O., Avčinova ulica 19 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI V DOMU STAREJŠIH, VODENJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA., Upoštevane bodo lahko le vloge kandidatov z zakljunim sprievalom za poklic bolniar - negovalec in ki še nimajo opravljenega strokovnega izpita za ta poklic., dvoizmensko...

 • Company DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O., Avčinova ulica 19 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI V DOMU STAREJŠIH, DOKUMENTIRANJE STORITEV., , dvoizmensko...

 • Company THAI PUB, gostinstvo, d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREDPRIPRAVA HRANE, , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 12, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA INTERNE MEDICINE (PULMOLOGIJA), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o zakljueni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, javnega uslubenca se lahko na podlagi pridobljenih soglasij uvrsti najve 5 planih razredov višje od planega razreda delovnega mesta, vendar ne v višji plani razred kot ga je mono dosei z napredovanjem, monost ureditve nastanitve v kraju dela, dvoizmensko...

 • Company UNIOR KOVAŠKA INDUSTRIJA D.D., Kovaška cesta 10 , 3214 ZREČE in Bloke
  20.02.2020

  OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG OBDELAVE KOVIN, UPRAVLJA JE DVIGALA IN RONIH TRANSPORTNIH SREDSTEV, , dvoizmensko...

 • Company SEMENIČ TRANSPORT D.O.O., PODNANOS 1, 5272 PODNANOS in Bloke
  20.02.2020

  AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MEHANIK TOVORNIH VOZIL Z ZNANJEM DIAGNOSTIKE NAPAK, Od kandidata priakujemo samostojnost pri delu, komunikativnost, pripravljenost delati v timu, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, vlogo obvezno poslati po pošti, ...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  20.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. UPORABNICA POTREBUJE ZAHTEVNO NEGO. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA SOLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z INVALIDI. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. PLAA 23. PLAILNI RAZRED + DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA., , ...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  REFERENT ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.12.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ZBIRANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE DOPISOV STRANKAM ZA IZVAJANJE ZAVAROVANJA, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH EVIDENC, PRIPRAVA NA ZAJEM IN ZAJEM DOKUMENTARNEGA GRADIVA, DAJANJE INFORMACIJ STRANKAM, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH , Upoštevali bomo tudi vloge, ki bodo imele drug ustrezen poklic V. stopnje izobrazbe. 10-prstno slepo tipkanje. Prijava kandidatke ali kandidata mora obvezno vsebovati: -kratek ivljenjepis z opisom delovnih izkušenj, -izpolnjenim obrazec, ki je sestavni del razpisa in se nahaja na spletnem naslovu...

 • Company SEMENIČ TRANSPORT D.O.O., PODNANOS 1, 5272 PODNANOS in Bloke
  20.02.2020

  AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, MEHANIK TOVORNIH VOZIL, Od kandidata priakujemo samostojnost pri delu, komunikativnost in pripravljenost dela v timu, dopoldan...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Bloke
  20.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI IN POSTAVLJANJE CILJEV, NARTOVANJE, IZVAJANJE TER VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE Z UPOŠTEVANJEM STANDARDOV IN SMERNIC STROKE, SODELOVANJE PRI DELU S LANI ZDRAVSTVENEGA IN RAZŠIRJENEGA ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN POSEGOV ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC IN POOBLASTIL, VKLJUEVANJE V PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO, IZVAJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, KI SO SKLADNE S PROGRAMI SPECIALNIH ZNANJ., Poznavanje raunalniških programov., ...

 • Company AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SNOVANJE INTEGRIRANIH KOMUNIKACIJSKIH STRATEGIJ, NARTOVANJE IN VODENJE OGLAŠEVALSKIH AKCIJ (KOORDINACIJA Z EKIPO, PRIPRAVA MEDIJSKIH NARTOV, VODENJE, FINANNI NADZOR IN POROANJE), SAMOSTOJNA KOMUNIKACIJA Z NARONIKI, SKRB ZA REDNO OPTIMIZACIJO IN DOSEGANJE KLJUNIH CILJEV OGLASNIH KAMPANJ, PRIPRAVLJANJE VMESNIH IN KONNIH POROIL TER ARGUMENTIRANO SVETOVANJE, SKRB ZA PROJEKTNO USPEŠNOST IN ZADOVOLJSTVO STRANK, SLEDENJE TRENDOM IN SPREMEMBAM V MEDIJSKEM EKOSISTEMU, V OBNAŠANJU IN NAVADAH POTROŠNIKOV, ISKANJE NOVIH PRILONOSTI IN PRIDOBIVANJE NARONIKOV (PRIPRAVA PONUDB IN PREDSTAVITVE PROJEKTOV), SODELOVANJE Z DIGITALNIMI SPECIALISTI IN TEHNINO-RAZVOJNIM ODDELKOM, SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI PROJEKTNIMI TIMI, PRIPRAVLJANJE ...

 • Company AGENCIJA NOVELUS, stiki z javnostjo in oglaševanje, d.o.o., Ulica heroja Nandeta 37 , 2000 MARIBOR in Visoko
  20.02.2020

  RAZVIJALCI SPLETNIH IN MULTIMEDIJSKIH REŠITEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIMARNO SODELOVANJE PRI IZGRADNJI IN NADGRADNJI NAPREDNIH DIGITALNIH PROJEKTOV. GRE ZA DELO, KJER JE POMEMBNO TAKO ZNANJE "FRONT-END" TEHNOLOGIJ KOT TUDI OBUTEK ZA UPORABNIŠKO IZKUŠNJO. GLEDE NA ZNANJE IN IZKUŠNJE PA BO IMELA TA OSEBA TUDI MONOST PRI RAZVOJU OSTALIH SISTEMOV. IŠEMO OSEBO, KI BO PROAKTIVNO PRISPEVALA K EKIPNEMU USPEHU IN ZADOVOLJSTVU NARONIKOV.  OD "FRONT-END" SPLETNEGA RAZVIJALCA PRIAKUJEMO VISOKO STOPNJO ODGOVORNOSTI, ORGANIZACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, NATANNOST IN DOSLEDNOST. ELIMO SI ENERGINO IN POZITIVNO NARAVNANO OSEBO, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM PROGRAMSKE OPREME (HTML, CSS, JAVASCRIPT),  IZKUŠNJE S FRONT-END OGRODJI, NPR. VUEJS, ANGULAR, BOOTSTRAP, REACTJS...

 • Company AVTOPREVOZNIŠTVO IN AVTOMEHANIKA JANKO PUŠNIK S.P., VEČJE BRDO 18, 3224 DOBJE PRI PLANINI in Bloke
  20.02.2020

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOZ SADJA IN ZELENJAVE ZA ZNANE KUPCE, KODA 95, ...

 • Company ORODJARSTVO KNIFIC PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., Cesta na Okroglo 5 A, 4202 NAKLO in Bloke
  20.02.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PREBIRANJE ,ZLAGANJE,PAKIRANJE KOSOV, delo bo potekalo 2-izmensko, ...

 • Company MESO IZDELKI, MARKO ŽERAK s.p., PODLEHNIK 8 A, 2286 PODLEHNIK in Bloke
  20.02.2020

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VNOSI V GLAVNO KNJIGO, OSNOVNA SREDSTVA ,PRIPRAVA OBRAUNA DDV, PRIPRAVA PLA, IZDELAVA TEMELJNIC, IZVEDBA PLAIL PREKO EL.BANKE,SALDAKONTI KUPCEV IN DOBAVITELJEV, PRIPRAVA KOMPENZACIJ, VODENJE BLAGAJNE, FAKTURIRANJE, IZDELAVA BILANC, KONTIRANJE VHODNIH FAKTUR, PRIPRAVA RAZLINIH POROIL, , dopoldan...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020

  KEMIK ZA KONTROLIRANJE KAKOVOSTI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRBNIŠTVO ZA DODELJENE IZDELKE IN OHRANJANJE NADZORA NAD PROIZVODNIM PROCESOM IZBRANIH IZDELKOV, ZAGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI NA INŠPEKCIJSKE PREGLEDE, OCENJEVANJE SPOSOBNOSTI IZDELKA, TRENDOV, ZAZNAVANJE TEAV IN SKRB ZA IZVAJANJE USTREZNIH UKREPOV, PODPIRANJE RAZISKAV TEMELJNIH VZROKOV ZA NAPAKE V PROCESIH, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH ZA IZBOLJŠAVE IZDELKOV, ODGOVORNOST ZA ZAGOTAVLJANJE STALNE VALIDIRANOSTI ZA IZBRANE IZDELKE, ZAGOTAVLJANJE VSEH POTREBNIH PODATKOV ZA PRIPRAVO VALIDACIJSKE DOKUMENTACIJE., , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  20.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. 30. 6. 2021 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI-SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV-SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV-POZNAVANJE PRIPRAVE IN SODELOVANJE PRI IZVEDBI JAVNIH NAROIL, KOMUNICIRANJE Z IZVAJALCI, SPREMLJANJE FINANNEGA PLANA-SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oz. najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje ...

 • Company GRADBENIŠTVO MORINA d.o.o., Trg svobode 19 , 8290 SEVNICA in Bloke
  20.02.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMONA GRADBENA DELA, , dopoldan...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o., Cesta v Tomaž 6 A, 3212 VOJNIK in Bloke
  20.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STROKOVNO IZVAJANJE OPRAVIL IZ PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV V OKVIRU PRISTOJNOSTI, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV, NUJNA MEDICINSKA POMO IN UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI IN POOBLASTIL, NADZOROVANJE ZDRAVSTVENE NEGE (STRENIKOV, BOLNIARJEV, SREDNJIH MEDICINSKIH SESTER IN NEGOVALK), KOORDINACIJA DELA MED ODDELKI, KUHINJO IN PRALNICO,NADZOR NAD KVALITETO IN USTREZNOSTJO DIETNE PREHRANE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE SKUPINSKEGA DELA,SPREMLJANJE ZDRAVNIKA NA VIZITAH, VODENJE EVIDENC ZA OBRAUN STORITEV, INKONTINENNIH PRIPOMOKOV IN DRUGE DOKUMENTACIJE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO, PO POTREBI NADOMEŠANJE GLAVNE MED...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o., Cesta v Tomaž 6 A, 3212 VOJNIK in Bloke
  20.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEPOSREDNA OSEBNA NEGA IN POMO PRI VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTIH STANOVALCEV IZVAJANJE ZASTAVLJENIH NARTOV OSKRBE IN PRAKS POD NEPOSREDNIM NADZOROM MEDICINSKIH, NEGOVALNIH ALI DRUGIH ZDRAVSTVENIH ALI STROKOVNIH SODELAVCEV POMO STANOVALCEM, KI POTREBUJEJO OSEBNO IN TERAPEVTSKO NEGO, KOT SO OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, OBLAENJE, GIBANJE IN TELESNA AKTIVNOST, KOMUNIKACIJA, JEMANJE ZDRAVIL IN MENJAVANJE OBVEZ NAMEŠANJE, DVIGOVANJE IN OBRAANJE STANOVALCEV TER PREVAANJE V INVALIDSKIH VOZIKIH ALI PREMINIH POSTELJAH VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, KOT STA IŠENJE STANOVALEVE SOBE IN MENJAVA POSTELJNINE MASIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE DRUGIH NEFARMAKOLOŠKIH UKREPOV ZA BLAENJE BOLEINE OPAZOVANJE STANJA, ODZIVOV IN V...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  20.02.2020

  PRAVNIK, poskusno delo , Doloen as, 16 mesecev, polni delovni as, 40, KANDIDAT BO OPRAVLJAL DELO PRETENO NA PRAVNEM PODROJU (DELOVNO PRAVO, OBLIGACIJSKO PRAVO, DRUINSKO PRAVO, KAZENSKO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, JAVNA NAROILA, PREDPISI S PODROJA ZAVAROVANJA IN VARSTVA IPD). OPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE DELA NA STROKOVNEM PODROJU. DELO NA PROJEKTIH, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INTERNIMI IN ZUNANJIMI ORGANI, ORGANI NADZORA IPD. OPRAVLJANJE OPERATIVNIH IN ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO POPOLNO VLOGO (DOKAZILA O IZOBRAZBI, CV V EUROPASS OBLIKI, EV. PRIPOROILA) IZKLJUNO PO NAVADNI POŠTI., dopoldan...

 • Company JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD - ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC SEMEDELA, NOVA U in Bloke
  20.02.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV VRTCA NA VE LOKACIJAH., , ...

 • Company DOBROVITA Družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Tbilisijska ulica 87 , 1000 LJUB in Bloke
  20.02.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ENOSTAVNA PROIZVODNA DELA - SESTAVLJANJE PLASTINIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV, SESTAVLJANJE POSAMEZNIH IZDELKOV, IŠENJE PROIZVODOV, VHODNO-IZHODNA KONTROLA PROIZVODOV, OPRAVLJANJE POMONIH IN DOPOLNILNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA., ODGOVORNOST, NATANNOST IN VESELJE DO DELA V TIMU. DELOVNO MESTO JE V KRANJU, Z ENOIZMENSKIM DOPOLDANSKIM DELOVNIM ASOM. DELO POTEKA OD PONEDELJKA DO PETKA. DELO NI FIZINO ZAHTEVNO. OD KANDIDATOV PRIAKUJEMO, DA IMAJO DOBER VID IN ZMONOST FINE RONE SPRETNOSTI. NASTOP DELA V ZAETKU MARCA 2020. PRIJAVIJO SE LAHKO TUDI KANDIDATI S STATUSOM INVALIDA., dopoldan...

 • Company ADECCO H.R. d.o.o.; ADECCO H.R. d.o.o., PE Celje, Ljubljanska cesta 5 , 3000 CELJE in Bloke
  20.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO AVTOMATIZACIJO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - POSLUEVANJE ROBOTSKE LINIJE IN DELO NA STISKALNICI, - KONTROLA KOMADOV, - OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., - pripravljenost na triizmenski urnik dela, - raunalniška pismenost, - odline rone spretnosti., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
pekarstvo-suban-peka-in-trgovina-doo-obrezje-19-a-8261-jesenice-na-dolenjskem Edit filters