Jobmonitor. Search results for BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA

11 Jobs found

Used filters:
 • BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANAx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, PRIPRAVA IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAVODILIH V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV, PRIPRAVNIKOV V DELO TER PRI ORGANIZIRANJU DELA UENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POITNIŠKEM DELU, INFORMIRANJE SODELAVCEM NA BO...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED FIZIOTERAPIJO, PREPOZNAVANJE MOREBITNIH NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVIH UINKOV FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN POSTOPKOV, SPROTNO IN KONNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA (OCENA, SPREMEMBE, IZVAJANJE, UINKI, REAKCIJA PACIENTA, KONNO POROILO), IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI DRUINAMI, POMO PACIENTOM PRI NAMEŠANJU IN NAVAJANJU NA UPORABO UMETNIH UDOV IN DRUGIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV., Opravljen strokovni izpit, splošna zdravstvena zmonost za opravljanje delovnih nalog delovnega mest...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, POMO PRI OBRAANJU IN VZDIGOVANJU NEPOKRETNEGA ALI DELNO POKRETNEGA PACIENTA, SPREMLJANJE PACIENTOV, KI SE LE S TEAVO PREMIKAJO, V SANITARIJE, SPREMLJANJE IN PREVOZ PACIENTOV NA RAZLINE PREISKAVE ZNOTRAJ ZAVODA, IŠENJE, RAZKUEVANJE IN PRIPRAVA PRIPOMOKOV ZA NEGO PACIENTOV, PRINAŠANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN RAZNEGA MATERIALA NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN ODNAŠANJE Z BOLNIŠNINEGA ODDELKA, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV., Opravljen strokovni izpit, zdravstvena sposobnost za opravljanj...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI OBRAANJU IN DVIGOVANJU NEPOKRETNEGA ALI DELNO POKRETNEGA BOLNIKA, POMO PRI SPREMLJANJU PACIENTOV, KI SE LE S TEAVO PREMIKAJO, V SANITARIJE, SPREMLJANJE IN PREVOZ PACIENTOV NA RAZLINE PREISKAVE ZNOTRAJ ZAVODA, IŠENJE, RAZKUEVANJE IN PRIPRAVA PRIPOMOKOV ZA NEGO PACIENTOV, PRINAŠANJE MED. DOKUMENTACIJE IN RAZNEGA MATERIALA NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN ODNAŠANJE IZ BOLNIŠNINEGA ODDELKA, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV V SPREMSTVU MEDICINSKE SESTRE, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, POMO PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV V DELO TER PRI ORGANIZIRANJU DELA UENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POITNIŠKEM DELU, IZOBRAEVANJE IN SAMOIZOBRAEVANJE ZA OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG, TIMSKO DELO, SO...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENI TEHNIK PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Splošna zdravstvena zmonost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev. Kandidati naj predloijo ivljenjepis., veizmensko...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Zdravstvena sposobnost za opravljanje nalog delovnega mesta brez omejitev. Kandidati naj prijavi priloijo ivljenjepis., veizmensko...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED FIZIOTERAPIJO, PREPOZNAVANJE MOREBITNIH NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVIH UINKOV FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN POSTOPKOV, SPROTNO IN KONNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA (OCENA, SPREMEMBE, IZVAJANJE, UINKI, REAKCIJA PACIENTA, KONNO POROILO), IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI DRUINAMI, POMO PACIENTOM PRI NAMEŠANJU IN NAVAJANJU NA UPORABO UMETNIH UDOV IN DRUGIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV., Opravljen strokovni izpit, splošna zdravstvena zmonost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez om...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJALNA DELA ZA TERMINO OBDELAVO IVIL IN PRIPRAVLJALNA DELA V ZVEZI S PRIPRAVO HLADNIH JEDI, PRIPRAVLJANJE VSEH DNEVNIH OBROKOV HRANE (DIETNE IN NEDIETNE HRANE) IN NAPITKOV V SKLADU S STANDARDI, PREIZKUŠANJE KAKOVOSTI PRIPRAVLJENE HRANE, SODELOVANJE PRI SESTAVLJANJU JEDILNIKOV ZA DIETNO IN NEDIETNO PREHRANO ZAVODA, PREVZEMANJE IN SKLADIŠENJE IVIL IN DRUGEGA BLAGA, POTREBNEGA ZA PRIPRAVO HRANE, NAPITKOV TER DROBNEGA INVENTARJA ZA POTREBE KUHINJE, KONTROLA KVALITETE DOBAVLJENIH IVIL IN DRUGEGA BLAGA, POTREBNEGA ZA PRIPRAVO HRANE, NAPITKOV, IZVAJANJE KONTROLE GIBANJA ZALOG, KAKOVOSTI IVIL IN OSTALEGA BLAGA, ROKOV TRAJANJA, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKE IN SANITARNE NEOPORENOSTI BLAGA, KUHINJE, SKLADIŠNEGA PROSTORA KUHIN...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJALNA DELA ZA TERMINO OBDELAVO IVIL IN PRIPRAVLJALNA DELA V ZVEZI S PRIPRAVO HLADNIH JEDI, POMO PRI PRIPRAVI VSEH DNEVNIH OBROKOV HRANE (DIETNE IN NEDIETNE HRANE) IN NAPITKOV V SKLADU S STANDARDI, PRIPRAVLJANJE ZAJTRKOV IN MALIC, RAZDELJEVANJE HRANE V JEDILNICI ZA OSEBJE ZAVODA, SODELOVANJE PRI PREVZEMANJU IN SKLADIŠENJU IVIL IN DRUGEGA BLAGA, POTREBNEGA ZA PRIPRAVO HRANE, NAPITKOV TER DROBNEGA INVENTARJA ZA POTREBE KUHINJE, IZVAJANJE KONTROLE GIBANJA ZALOG, KAKOVOSTI IVIL IN OSTALEGA BLAGA, ROKOV TRAJANJA, ZBIRANJE, LOEVANJE, EMBALIRANJE, ZAASNO SHRANJEVANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV V USTREZNEM SKLADIŠNEM PROSTORU TER NOTRANJI TRANSPORT BIOLOŠKIH ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKE IN SANITA...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, PRIPRAVA IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAVODILIH V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV, PRIPRAVNIKOV V DELO TER PRI ORGANIZIRANJU DELA UENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POITNIŠKEM DELU, INFORMIRANJE SODELAVCEM NA B...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI OBRAANJU IN DVIGOVANJU NEPOKRETNEGA ALI DELNO POKRETNEGA BOLNIKA, POMO PRI SPREMLJANJU PACIENTOV, KI SE LE S TEAVO PREMIKAJO V SANITARIJE, SPREMLJANJE IN PREVOZ PACIENTOV NA RAZLINE PREISKAVE ZNOTRAJ ZAVODA, IŠENJE, RAZKUEVANJE IN PRIPRAVA PRIPOMOKOV ZA NEGO PACIENTOV, PRINAŠANJE MED. DOKUMENTACIJE IN RAZNEGA MATERIALA NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN ODNAŠANJE IZ BOLNIŠNINEGA ODDELKA, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV V SPREMSTVU MEDICINSKE SESTRE, SKRB ZA VARNOST  PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, POMO PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV V DELO TER  PRI ORGANIZIRANJU DELA UENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POITNIŠKEM DELU, IZOBRAEVANJE  IN SAMOIZOBRAEVANJE ZA OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG, TIMSKO DELO, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA Edit filters